ELLING NYGAARD

Født 1959 (56 år). Bosatt på 0494 OSLO i Oslo kommune (Oslo).

  • 1.715.591 i inntekt
  • 0 i formue
  • 742.281 i skatt

ELLING NYGAARD tjente 1.364.820 kroner mer enn naboene på 0494 OSLO, og hadde 397.919 kroner mindre i formue. Inntekten var 1.392.364 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 1.491.182 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ELLING NYGAARD er 797.240 kroner mindre enn snittet blant menn i Oslo, og 459.966 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 1.715.591
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner ELLING NYGAARD
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 1.715.591 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 742.281 kr

0494 OSLO

Toppliste for 1959-kullet på 0494 OSLO
Navn Inntekt Formue Skatt
ELLING NYGAARD 1.715.591 0 742.281
MORTEN KRØTØ 1.088.796 1.585.011 440.702
JANNE HELEN SKRANES 914.276 0 383.692
GRETHE HIGRAFF 538.848 1.033.231 197.994
BRIT SOLLI 532.317 632.175 206.726
NINA FJELDSTAD 513.954 691.786 205.601
LUCIEN WALSCHAERTS 464.714 271.714 173.877
CHRISTIAN RAMBERG 445.532 686.883 162.354
JANNE SYNNØVE SKARPEID HERMANSEN 411.950 1.894.537 160.814
VIDAR BRÅTEN 363.389 0 135.186

Gjennomsnitt for poststedet 0494 OSLO

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1959 Etternavn NYGAARD Alder
Inntektssøyle 280.487
Formuesøyle 286.355
Inntektssøyle 420.567
Formuesøyle 510.848
Inntektssøyle 357.022
Formuesøyle 406.650
Inntektssøyle 586.142
Formuesøyle 429.313
Inntektssøyle 162.317
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 1.715.591
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 199.027
over 80
Formuesøyle 492.195
Inntektssøyle 231.258
70 - 79
Formuesøyle 937.412
Inntektssøyle 389.854
60 - 69
Formuesøyle 558.650
Inntektssøyle 492.321
50 - 59
Formuesøyle 654.941
Inntektssøyle 456.318
40 - 49
Formuesøyle 458.152
Inntektssøyle 359.140
30 - 39
Formuesøyle 170.223
Inntektssøyle 87.979
20 - 29
Formuesøyle 52.301
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 269

Oslo kommune

Toppliste for 1959-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ARNE VAAGEN 25.593.179 70.637.132 8.056.624
EVEN WINJE 20.178.691 20.107.817 6.116.508
DAG JAKOB OPEDAL 18.589.242 7.099.269 8.740.352
ELI TJOMSLAND AASHEIM 12.283.167 10.696.428 3.811.075
MAGNUS HELLESYLT 12.039.409 18.112.572 3.813.303
TORLEIF PEDER DAHL 9.365.205 9.484.969 2.829.048
JENS CHRISTIAN MEINICH 8.482.741 0 2.442.664
ERIK BARTNES 8.297.951 226.434.627 4.807.264
SVEN IVER STEEN 7.897.632 0 2.339.400
ØYSTEIN MOAN 7.685.377 18.428.084 4.124.883

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1959 Etternavn NYGAARD Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 312.911
Formuesøyle 704.191
Inntektssøyle 449.796
Formuesøyle 832.199
Inntektssøyle 270.800
Formuesøyle 538.646
Inntektssøyle 401.009
Formuesøyle 1.571.933
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Oslo fylke

Toppliste for 1959-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
ARNE VAAGEN 25.593.179 70.637.132 8.056.624
EVEN WINJE 20.178.691 20.107.817 6.116.508
DAG JAKOB OPEDAL 18.589.242 7.099.269 8.740.352
ELI TJOMSLAND AASHEIM 12.283.167 10.696.428 3.811.075
MAGNUS HELLESYLT 12.039.409 18.112.572 3.813.303
TORLEIF PEDER DAHL 9.365.205 9.484.969 2.829.048
JENS CHRISTIAN MEINICH 8.482.741 0 2.442.664
ERIK BARTNES 8.297.951 226.434.627 4.807.264
SVEN IVER STEEN 7.897.632 0 2.339.400
ØYSTEIN MOAN 7.685.377 18.428.084 4.124.883

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1959 Etternavn NYGAARD Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 312.911
Formuesøyle 704.191
Inntektssøyle 449.796
Formuesøyle 832.199
Inntektssøyle 270.800
Formuesøyle 538.646
Inntektssøyle 401.009
Formuesøyle 1.571.933
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Norge

Toppliste for 1959-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ARNE VAAGEN 25.593.179 70.637.132 8.056.624
EVEN WINJE 20.178.691 20.107.817 6.116.508
DAG JAKOB OPEDAL 18.589.242 7.099.269 8.740.352
PER ÅGE HAUGE 17.732.222 150.440.019 6.866.365
NINA BREDAL 14.845.352 32.265.355 4.575.327
EDD TVEIT 14.732.006 63.138.668 4.886.489
EGIL OLAF GLØRSTAD 12.513.793 51.339.457 4.054.804
ELI TJOMSLAND AASHEIM 12.283.167 10.696.428 3.811.075
MAGNUS HELLESYLT 12.039.409 18.112.572 3.813.303
TORLEIF PEDER DAHL 9.365.205 9.484.969 2.829.048

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1959 Etternavn NYGAARD Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 260.277
Formuesøyle 310.735
Inntektssøyle 390.504
Formuesøyle 595.238
Inntektssøyle 225.999
Formuesøyle 405.438
Inntektssøyle 352.278
Formuesøyle 1.157.025
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55