DORID-ELIN PEDERSEN

Født 1963 (52 år). Bosatt på 8250 ROGNAN i Saltdal kommune (Nordland).

  • 360.836 i inntekt
  • 0 i formue
  • 124.543 i skatt

DORID-ELIN PEDERSEN tjente 132.210 kroner mer enn naboene på 8250 ROGNAN, og hadde 334.132 kroner mindre i formue. Inntekten var 117.949 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Saltdal kommune og 187.563 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til DORID-ELIN PEDERSEN er 396.772 kroner mindre enn snittet blant menn i Saltdal, og 224.944 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 360.836
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner DORID-ELIN PEDERSEN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 360.836 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 124.543 kr

8250 ROGNAN

Toppliste for 1963-kullet på 8250 ROGNAN
Navn Inntekt Formue Skatt
WILLEM PIETER KLIP 683.493 0 305.121
ROY-MORTEN HAUGEN 672.792 1.780.180 280.076
YNGVE ANDRE KRISTENSEN 561.909 1.553.039 227.714
KRISTIAN MAGNUS ROSS 505.106 819.980 190.647
JOHN MAGNE MOEN 464.548 0 176.685
MORTEN KRISTIANSEN 451.567 0 191.713
EIRIK DRAGE 437.749 898.080 157.972
LEIF KARLSEN 420.312 571.784 174.668
JAN-ERIK KRISTENSEN 410.353 70.511 148.916
DORID-ELIN PEDERSEN 360.836 0 124.543

Gjennomsnitt for poststedet 8250 ROGNAN

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn PEDERSEN Alder
Inntektssøyle 185.662
Formuesøyle 232.922
Inntektssøyle 274.099
Formuesøyle 441.973
Inntektssøyle 188.855
Formuesøyle 250.785
Inntektssøyle 311.297
Formuesøyle 281.971
Inntektssøyle 149.155
Formuesøyle 204.362
Inntektssøyle 281.176
Formuesøyle 318.027
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142.862
over 80
Formuesøyle 607.979
Inntektssøyle 182.270
70 - 79
Formuesøyle 644.189
Inntektssøyle 295.203
60 - 69
Formuesøyle 724.492
Inntektssøyle 282.919
50 - 59
Formuesøyle 348.391
Inntektssøyle 268.329
40 - 49
Formuesøyle 146.076
Inntektssøyle 249.234
30 - 39
Formuesøyle 73.096
Inntektssøyle 114.156
20 - 29
Formuesøyle 30.847
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 25

Saltdal kommune

Toppliste for 1963-kullet i Saltdal kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ROY-MORTEN HAUGEN 672.792 1.780.180 280.076
JON ARNE NYMO 608.071 0 250.002
YNGVE ANDRE KRISTENSEN 561.909 1.553.039 227.714
KRISTIAN MAGNUS ROSS 505.106 819.980 190.647
ØYSTEIN JOHANSEN 467.421 0 173.432
JOHN MAGNE MOEN 464.548 0 176.685
MORTEN KRISTIANSEN 451.567 0 191.713
EIRIK DRAGE 437.749 898.080 157.972
LEIF KARLSEN 420.312 571.784 174.668
JAN-ERIK KRISTENSEN 410.353 70.511 148.916

Gjennomsnitt for Saltdal kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn PEDERSEN Alder
Inntektssøyle 173.273
Formuesøyle 224.944
Inntektssøyle 242.888
Formuesøyle 396.772
Inntektssøyle 207.197
Formuesøyle 146.511
Inntektssøyle 277.841
Formuesøyle 235.787
Inntektssøyle 149.498
Formuesøyle 187.217
Inntektssøyle 253.478
Formuesøyle 384.886
Inntekt Formue
Inntektssøyle 139.164
over 80
Formuesøyle 595.679
Inntektssøyle 179.837
70 - 79
Formuesøyle 631.836
Inntektssøyle 266.894
60 - 69
Formuesøyle 657.491
Inntektssøyle 259.416
50 - 59
Formuesøyle 315.285
Inntektssøyle 252.463
40 - 49
Formuesøyle 142.636
Inntektssøyle 217.932
30 - 39
Formuesøyle 65.827
Inntektssøyle 105.570
20 - 29
Formuesøyle 29.034
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 22

Nordland fylke

Toppliste for 1963-kullet i Nordland
Navn Inntekt Formue Skatt
PAUL RAGNAR ENOKSEN 3.605.850 3.816.732 1.137.552
CARSTEN JOHAN NESTVOLD 2.944.806 0 1.242.531
FRODE MICHAL NILSEN 2.707.053 63.655.940 1.597.658
JOHN HARALD BERG 2.671.032 1.580.623 791.919
SVEIN ERIK NICOLAYSEN 2.494.140 2.886.377 826.503
TOR KATO RUGÅS 2.450.868 7.103.472 805.741
HALLGEIR ALVESTAD 1.815.589 0 594.260
HARRY MATHIAS VARNVATN 1.684.274 3.824.509 179.838
LISBETH BERG-HANSEN 1.581.997 19.663.848 739.169
KURT TORRISSEN 1.508.492 4.529.940 544.854

Gjennomsnitt for Nordland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn PEDERSEN Alder
Inntektssøyle 177.650
Formuesøyle 202.003
Inntektssøyle 244.923
Formuesøyle 341.178
Inntektssøyle 241.663
Formuesøyle 144.467
Inntektssøyle 324.556
Formuesøyle 300.558
Inntektssøyle 163.354
Formuesøyle 199.282
Inntektssøyle 254.437
Formuesøyle 359.190
Inntekt Formue
Inntektssøyle 139.745
over 80
Formuesøyle 475.641
Inntektssøyle 180.715
70 - 79
Formuesøyle 536.888
Inntektssøyle 243.349
60 - 69
Formuesøyle 522.409
Inntektssøyle 278.307
50 - 59
Formuesøyle 314.295
Inntektssøyle 271.339
40 - 49
Formuesøyle 174.797
Inntektssøyle 220.003
30 - 39
Formuesøyle 77.477
Inntektssøyle 114.737
20 - 29
Formuesøyle 38.198
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 38

Norge

Toppliste for 1963-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
BJØRNAR OLSEN 23.052.362 40.378.467 11.257.563
ESBEN ADOLF RIDDERVOLD 21.083.339 503.023.147 11.403.488
ASLE AARBAKKE 17.724.240 13.391.183 5.224.465
TORBJØRN LARSEN 14.403.134 22.246.192 4.543.899
ARNE TJAUM 14.142.696 8.657.710 4.231.703
ESPEN FJOGSTAD 12.841.877 45.391.552 4.135.589
ERLING UELAND 12.553.502 6.770.525 3.707.835
JACOB STOLT-NIELSEN 12.348.320 138.973.350 5.156.553
JON HAUGERVÅG 12.218.074 6.802.081 3.754.385
EIVIND JOHANNES VESTERKJÆR 12.158.882 5.243.958 3.885.708

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn PEDERSEN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 264.080
Formuesøyle 236.556
Inntektssøyle 383.792
Formuesøyle 560.462
Inntektssøyle 178.992
Formuesøyle 217.832
Inntektssøyle 283.167
Formuesøyle 356.923
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55