PER-EGIL WEIGÅRD

Født 1951 (64 år). Bosatt på 1279 OSLO i Oslo kommune (Oslo).

  • 699.508 i inntekt
  • 0 i formue
  • 276.235 i skatt

PER-EGIL WEIGÅRD tjente 427.502 kroner mer enn naboene på 1279 OSLO, og hadde 337.717 kroner mindre i formue. Inntekten var 376.281 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 475.099 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til PER-EGIL WEIGÅRD er 797.240 kroner mindre enn snittet blant menn i Oslo, og 459.966 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 699.508
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner PER-EGIL WEIGÅRD
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 699.508 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 276.235 kr

1279 OSLO

Toppliste for 1951-kullet på 1279 OSLO
Navn Inntekt Formue Skatt
TOR HELGE LYNGSTØL 773.762 0 336.818
PER-EGIL WEIGÅRD 699.508 0 276.235
ARVID RAGNAR OLSEN 517.731 264.687 187.215
ANNE RAGNI BAKØY 435.154 1.725.601 176.857
KARI JOHANNE RAFTEVOLD GRODÅS 367.424 453.100 129.903
KARIN MONA RØSKELAND 365.023 0 125.861
VIVI ANN HELSING FLOBAK 299.987 615.697 101.179
KNUT BJARNE KJØDE 298.719 964.191 103.298
PER TORSTEN BERTIL GILLBERG 229.476 11.809 80.462
ELSE KARIN LIE 223.608 0 49.119

Gjennomsnitt for poststedet 1279 OSLO

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1951 Etternavn WEIGÅRD Alder
Inntektssøyle 216.731
Formuesøyle 195.623
Inntektssøyle 344.637
Formuesøyle 442.324
Inntektssøyle 307.252
Formuesøyle 468.260
Inntektssøyle 437.679
Formuesøyle 331.327
Inntektssøyle 310.308
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 699.508
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159.576
over 80
Formuesøyle 494.257
Inntektssøyle 223.624
70 - 79
Formuesøyle 509.574
Inntektssøyle 360.266
60 - 69
Formuesøyle 936.959
Inntektssøyle 417.516
50 - 59
Formuesøyle 394.604
Inntektssøyle 334.388
40 - 49
Formuesøyle 271.837
Inntektssøyle 242.832
30 - 39
Formuesøyle 273.858
Inntektssøyle 103.844
20 - 29
Formuesøyle 78.399
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 42

Oslo kommune

Toppliste for 1951-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
EDWARD JOSEPH CAVAZUTI 27.045.680 0 11.567.618
ERIK BLAKER 14.379.803 16.302.711 4.449.175
ERLING CHRISTIANSEN 12.832.460 33.155.940 4.068.838
PÅL HARALD HASNER 9.685.040 0 2.946.450
STEIN ERIK STINESSEN 9.238.590 13.380.814 2.909.500
CARL ERIK STEEN 6.241.625 76.537.434 3.661.106
TORSTEIN HOKHOLT 5.631.936 37.281.813 2.107.998
JOHN ALEXANDER REIN 5.527.286 0 1.718.481
ERIK BORGEN 5.479.945 10.179.130 188.214
ULF WERNER ANDERSEN 5.363.185 3.765.990 1.761.086

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1951 Etternavn WEIGÅRD Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 294.783
Formuesøyle 773.747
Inntektssøyle 441.108
Formuesøyle 1.569.180
Inntektssøyle 163.961
Formuesøyle 238.799
Inntektssøyle 732.963
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Oslo fylke

Toppliste for 1951-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
EDWARD JOSEPH CAVAZUTI 27.045.680 0 11.567.618
ERIK BLAKER 14.379.803 16.302.711 4.449.175
ERLING CHRISTIANSEN 12.832.460 33.155.940 4.068.838
PÅL HARALD HASNER 9.685.040 0 2.946.450
STEIN ERIK STINESSEN 9.238.590 13.380.814 2.909.500
CARL ERIK STEEN 6.241.625 76.537.434 3.661.106
TORSTEIN HOKHOLT 5.631.936 37.281.813 2.107.998
JOHN ALEXANDER REIN 5.527.286 0 1.718.481
ERIK BORGEN 5.479.945 10.179.130 188.214
ULF WERNER ANDERSEN 5.363.185 3.765.990 1.761.086

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1951 Etternavn WEIGÅRD Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 294.783
Formuesøyle 773.747
Inntektssøyle 441.108
Formuesøyle 1.569.180
Inntektssøyle 163.961
Formuesøyle 238.799
Inntektssøyle 732.963
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Norge

Toppliste for 1951-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ARILD JAN SOLHEIM 36.287.186 33.003.826 10.531.480
ODDVAR GJØMLE 28.209.271 36.625.700 8.355.381
EDWARD JOSEPH CAVAZUTI 27.045.680 0 11.567.618
JAKOB HATTELAND 17.388.983 655.127.689 12.121.685
ERIK BLAKER 14.379.803 16.302.711 4.449.175
ERLING CHRISTIANSEN 12.832.460 33.155.940 4.068.838
ØYSTEIN MELAND 12.619.107 2.498.541 3.727.917
GUNNAR KROSBY 11.718.881 592.871 3.438.320
JAN PEDERSEN 11.608.072 13.068.244 5.362.537
JOHN-STEINAR KVITVANG 11.197.198 6.602.711 62.598

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1951 Etternavn WEIGÅRD Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 239.206
Formuesøyle 465.358
Inntektssøyle 383.444
Formuesøyle 900.488
Inntektssøyle 170.575
Formuesøyle 208.494
Inntektssøyle 414.202
Formuesøyle 635.169
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55