CHRISTIAN THYNÆS FREDRIKSEN

Født 1967 (48 år). Bosatt på 1555 SON i Vestby kommune (Akershus).

  • 820.053 i inntekt
  • 0 i formue
  • 370.818 i skatt

CHRISTIAN THYNÆS FREDRIKSEN tjente 522.994 kroner mer enn naboene på 1555 SON, og hadde 337.466 kroner mindre i formue. Inntekten var 510.805 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Vestby kommune og 618.817 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til CHRISTIAN THYNÆS FREDRIKSEN er 496.812 kroner mindre enn snittet blant menn i Vestby, og 232.155 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 820.053
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner CHRISTIAN THYNÆS FREDRIKSEN
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 820.053 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 370.818 kr

1555 SON

Toppliste for 1967-kullet på 1555 SON
Navn Inntekt Formue Skatt
PER-HENNING SCHULZ LIE 5.882.975 391.146 1.778.273
HUGO SKÅR 1.848.464 3.952.162 762.645
KNUT PEDER ABRAHAMSEN 1.393.681 0 625.699
THOR LINGE 1.160.956 0 616.016
BJØRN EGIL SVENDSEN 1.160.126 0 511.213
TORE PINDERUD 997.008 0 463.925
CHRISTIAN THYNÆS FREDRIKSEN 820.053 0 370.818
STEIN-ARNE TJORE 786.921 0 375.206
GAUTE HARALDSON HANSEN 755.117 449.217 324.654
GERALD DAVID MCMILLAN 726.197 0 302.701

Gjennomsnitt for poststedet 1555 SON

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 224.033
Formuesøyle 273.778
Inntektssøyle 373.851
Formuesøyle 405.835
Inntektssøyle 238.877
Formuesøyle 215.422
Inntektssøyle 587.891
Formuesøyle 103.323
Inntektssøyle 114.119
Formuesøyle 51.339
Inntektssøyle 527.680
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 177.361
over 80
Formuesøyle 869.072
Inntektssøyle 220.514
70 - 79
Formuesøyle 487.717
Inntektssøyle 323.118
60 - 69
Formuesøyle 563.233
Inntektssøyle 395.830
50 - 59
Formuesøyle 514.063
Inntektssøyle 370.795
40 - 49
Formuesøyle 191.119
Inntektssøyle 280.624
30 - 39
Formuesøyle 96.237
Inntektssøyle 104.209
20 - 29
Formuesøyle 32.385
Inntektssøyle 10
under 20
Formuesøyle 103

Vestby kommune

Toppliste for 1967-kullet i Vestby kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
PER-HENNING SCHULZ LIE 5.882.975 391.146 1.778.273
HUGO SKÅR 1.848.464 3.952.162 762.645
KNUT PEDER ABRAHAMSEN 1.393.681 0 625.699
THOR LINGE 1.160.956 0 616.016
BJØRN EGIL SVENDSEN 1.160.126 0 511.213
TORE PINDERUD 997.008 0 463.925
CHRISTIAN THYNÆS FREDRIKSEN 820.053 0 370.818
JULIUS CESAR UY ROMANO 798.009 0 435.280
STEIN-ARNE TJORE 786.921 0 375.206
GAUTE HARALDSON HANSEN 755.117 449.217 324.654

Gjennomsnitt for Vestby kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 201.236
Formuesøyle 232.155
Inntektssøyle 309.248
Formuesøyle 496.812
Inntektssøyle 233.299
Formuesøyle 130.468
Inntektssøyle 419.101
Formuesøyle 231.743
Inntektssøyle 153.720
Formuesøyle 344.566
Inntektssøyle 403.275
Formuesøyle 667.320
Inntekt Formue
Inntektssøyle 169.395
over 80
Formuesøyle 719.703
Inntektssøyle 216.084
70 - 79
Formuesøyle 582.077
Inntektssøyle 311.484
60 - 69
Formuesøyle 989.450
Inntektssøyle 336.420
50 - 59
Formuesøyle 392.919
Inntektssøyle 316.645
40 - 49
Formuesøyle 181.655
Inntektssøyle 242.850
30 - 39
Formuesøyle 72.919
Inntektssøyle 106.038
20 - 29
Formuesøyle 34.659
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 57

Akershus fylke

Toppliste for 1967-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
FINN ERIK WALAN 30.701.390 0 8.619.374
ANDERS ARNKVÆRN 12.825.983 9.326.524 4.437.944
ODD AMUND TANGEN 12.039.546 5.371.301 3.565.413
BERET LUISE SUNDET 12.024.670 7.938.873 3.623.278
EIVIND HADLER-OLSEN 11.855.348 29.363.153 6.308.562
INGE EKKER BARTNES 9.859.591 0 3.031.825
OLA EMIL HEGGSET 9.738.222 36.979.236 3.171.264
ANDERS LANDRO OLSTAD 8.297.293 24.241.729 2.593.773
ERVIN BØRGE AUREN 8.296.582 0 2.843.778
HERLEIF ANDRE HÅVIK 8.240.340 89.035 3.918.772

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 221.475
Formuesøyle 369.596
Inntektssøyle 350.658
Formuesøyle 626.530
Inntektssøyle 301.560
Formuesøyle 277.600
Inntektssøyle 474.991
Formuesøyle 405.520
Inntektssøyle 219.672
Formuesøyle 274.819
Inntektssøyle 350.411
Formuesøyle 404.695
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192.076
over 80
Formuesøyle 844.306
Inntektssøyle 244.945
70 - 79
Formuesøyle 978.927
Inntektssøyle 332.287
60 - 69
Formuesøyle 918.580
Inntektssøyle 399.779
50 - 59
Formuesøyle 618.840
Inntektssøyle 380.161
40 - 49
Formuesøyle 401.129
Inntektssøyle 266.611
30 - 39
Formuesøyle 192.564
Inntektssøyle 106.413
20 - 29
Formuesøyle 71.519
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 64

Norge

Toppliste for 1967-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
FINN ERIK WALAN 30.701.390 0 8.619.374
SIV FELLING GALLIGANI 24.305.294 33.119.907 7.393.868
SVEIN GERHARD SIMONNÆS 23.090.209 10.343.073 6.866.051
VEGARD WOLLAN 22.254.015 34.516.995 10.826.498
OLE SCHEI MARTINSEN 17.525.684 0 5.173.037
JOHAN JOHANNSON 15.869.650 3.089.536.022 38.626.070
SVEIN SANDVIK 15.762.596 446.664.130 9.519.729
KNUT BERGO 14.191.757 12.264.712 4.366.026
ANDERS ARNKVÆRN 12.825.983 9.326.524 4.437.944
TRYGVE BRULAND 12.478.395 17.595.091 6.562.845

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 253.973
Formuesøyle 224.909
Inntektssøyle 367.455
Formuesøyle 409.046
Inntektssøyle 187.930
Formuesøyle 247.777
Inntektssøyle 292.450
Formuesøyle 434.157
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55