BO MORELL

Født 1969 (46 år). Bosatt på 0763 OSLO i Oslo kommune (Oslo).

  • 774.302 i inntekt
  • 6.370.712 i formue
  • 426.413 i skatt

BO MORELL tjente 393.193 kroner mer enn naboene på 0763 OSLO, og hadde 5.832.298 kroner mer i formue. Inntekten var 451.075 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 549.893 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til BO MORELL er 5.573.472 kroner mer enn snittet blant menn i Oslo, og 5.910.747 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 774.302
Formuesøyle 6.370.712
Norske menn Norske kvinner BO MORELL
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 774.302 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 6.370.712 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 426.413 kr

0763 OSLO

Toppliste for 1969-kullet på 0763 OSLO
Navn Inntekt Formue Skatt
BO MORELL 774.302 6.370.712 426.413
KRISTIN HOFF HADLAND 691.094 0 276.834
KJETIL EVANG 654.427 654.178 258.849
ARE WIBERG 538.342 738.728 209.456
VÅRIN JARNÆSS 326.959 0 118.096
ÅSHILD LILLEHOLT HOV 316.965 0 119.740
KARIN HOEL 286.804 0 101.628
TERJE ROLEN 172.976 0 60.247

Gjennomsnitt for poststedet 0763 OSLO

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1969 Etternavn MORELL Alder
Inntektssøyle 323.623
Formuesøyle 313.083
Inntektssøyle 445.694
Formuesøyle 766.188
Inntektssøyle 405.456
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 535.012
Formuesøyle 1.940.905
Inntektssøyle 338.976
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 774.302
Formuesøyle 6.370.712
Inntekt Formue
Inntektssøyle 185.099
over 80
Formuesøyle 470.174
Inntektssøyle 239.082
70 - 79
Formuesøyle 1.005.461
Inntektssøyle 382.910
60 - 69
Formuesøyle 833.449
Inntektssøyle 538.863
50 - 59
Formuesøyle 727.930
Inntektssøyle 571.787
40 - 49
Formuesøyle 626.307
Inntektssøyle 334.865
30 - 39
Formuesøyle 113.270
Inntektssøyle 98.253
20 - 29
Formuesøyle 81.641
Inntektssøyle 0
under 20
Formuesøyle 0

Oslo kommune

Toppliste for 1969-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN CHRISTIAN TUNGLAND 11.680.207 13.031.001 5.592.346
PÅL EVEN KARSTENSEN 10.564.812 0 5.023.883
JAN CHRISTER TRYGGESTAD 10.011.836 1.982.970 3.437.190
THOMAS STEEN BRANDI 7.931.946 0 2.354.823
ANDREAS RØRVIK 7.650.042 3.606.240 2.273.385
PETTER EILERTSEN 7.059.576 12.072.753 3.356.083
JAN MAGNE JUUHL-LANGSETH 7.049.302 0 2.099.930
KRISTIAN KOLBERG 6.826.643 278.538.728 5.201.111
THOMAS AANMOEN 6.772.342 2.661.685 2.044.684
HALVOR MANSÅKER 6.333.798 0 2.202.402

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1969 Etternavn MORELL Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 281.208
Formuesøyle 388.348
Inntektssøyle 405.811
Formuesøyle 520.998
Inntektssøyle 338.976
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 774.302
Formuesøyle 6.370.712
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Oslo fylke

Toppliste for 1969-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN CHRISTIAN TUNGLAND 11.680.207 13.031.001 5.592.346
PÅL EVEN KARSTENSEN 10.564.812 0 5.023.883
JAN CHRISTER TRYGGESTAD 10.011.836 1.982.970 3.437.190
THOMAS STEEN BRANDI 7.931.946 0 2.354.823
ANDREAS RØRVIK 7.650.042 3.606.240 2.273.385
PETTER EILERTSEN 7.059.576 12.072.753 3.356.083
JAN MAGNE JUUHL-LANGSETH 7.049.302 0 2.099.930
KRISTIAN KOLBERG 6.826.643 278.538.728 5.201.111
THOMAS AANMOEN 6.772.342 2.661.685 2.044.684
HALVOR MANSÅKER 6.333.798 0 2.202.402

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1969 Etternavn MORELL Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 281.208
Formuesøyle 388.348
Inntektssøyle 405.811
Formuesøyle 520.998
Inntektssøyle 338.976
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 774.302
Formuesøyle 6.370.712
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Norge

Toppliste for 1969-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
JUL ANDREW GUNDERSEN 60.049.653 220.381.569 19.285.139
MERETE UNDERHAUG 17.354.516 21.330.361 5.213.041
GUNNAR SLETTEBØ 12.419.378 10.430.358 3.851.088
JAN CHRISTIAN TUNGLAND 11.680.207 13.031.001 5.592.346
KNUT GROTLI 11.656.382 845.516 3.523.918
PÅL EVEN KARSTENSEN 10.564.812 0 5.023.883
JAN CHRISTER TRYGGESTAD 10.011.836 1.982.970 3.437.190
TOM RUNE LIAN 9.575.578 0 2.967.098
REIDAR HENRIKSEN 8.700.792 3.879.095 2.723.242
ANDERS PIND 8.406.008 0 3.096.177

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1969 Etternavn MORELL Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 244.214
Formuesøyle 243.946
Inntektssøyle 353.983
Formuesøyle 291.678
Inntektssøyle 215.462
Formuesøyle 102.230
Inntektssøyle 274.583
Formuesøyle 1.066.126
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55