BJØRN HAVER

Født 1943 (72 år). Bosatt på 4353 KLEPP STASJON i Klepp kommune (Rogaland).

  • 222.720 i inntekt
  • 168.723 i formue
  • 74.614 i skatt

BJØRN HAVER tjente 44.254 kroner mindre enn naboene på 4353 KLEPP STASJON, og hadde 133.643 kroner mindre i formue. Inntekten var 104.595 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Klepp kommune og 35.405 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til BJØRN HAVER er 428.660 kroner mindre enn snittet blant menn i Klepp, og 68.990 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 222.720
Formuesøyle 168.723
Norske menn Norske kvinner BJØRN HAVER
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 222.720 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 168.723 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 74.614 kr

4353 KLEPP STASJON

Toppliste for 1943-kullet på 4353 KLEPP STASJON
Navn Inntekt Formue Skatt
EGIL SELDAL 525.287 717.518 194.694
UNNI NERSNÆS HOCH 478.499 660.234 157.932
ARNE NYLAND 310.412 0 82.166
ODD MALMIN 306.163 2.332.548 107.172
INGVE MÆLAND 301.099 395.732 105.007
SHABAN ORLISHTA 277.738 0 96.311
NORALF STANGBORLI 257.030 787.102 88.437
INGER PAULINE EIDE ROTH 248.722 292.696 63.499
BJØRN HAVER 222.720 168.723 74.614
GUNLEIF LURA 214.022 704.283 50.467

Gjennomsnitt for poststedet 4353 KLEPP STASJON

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1943 Etternavn HAVER Alder
Inntektssøyle 193.894
Formuesøyle 191.546
Inntektssøyle 331.844
Formuesøyle 409.214
Inntektssøyle 197.953
Formuesøyle 761.949
Inntektssøyle 255.944
Formuesøyle 464.173
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 222.720
Formuesøyle 168.723
Inntekt Formue
Inntektssøyle 151.730
over 80
Formuesøyle 597.658
Inntektssøyle 202.749
70 - 79
Formuesøyle 670.796
Inntektssøyle 274.563
60 - 69
Formuesøyle 811.310
Inntektssøyle 367.446
50 - 59
Formuesøyle 508.428
Inntektssøyle 339.906
40 - 49
Formuesøyle 278.653
Inntektssøyle 270.446
30 - 39
Formuesøyle 97.240
Inntektssøyle 181.398
20 - 29
Formuesøyle 56.415
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 18

Klepp kommune

Toppliste for 1943-kullet i Klepp kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
HARALD MJØLNE 2.206.037 13.474.284 1.028.982
TOR ALF ESPELAND 2.196.717 2.658.140 1.013.327
HARALD SELE 1.309.132 509.252 378.736
TORE WIIG 677.568 3.246.010 288.572
TOR GUNNAR SOLBERG 653.075 1.749.238 257.107
NILS MAGNOR OMA 648.014 29.429.645 502.279
ARVID STORHAUG 611.620 4.816.600 253.450
SVEN REE 538.887 921.268 174.720
EGIL SELDAL 525.287 717.518 194.694
PER VOLL 491.743 6.160.892 218.432

Gjennomsnitt for Klepp kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1943 Etternavn HAVER Alder
Inntektssøyle 187.315
Formuesøyle 237.713
Inntektssøyle 327.315
Formuesøyle 597.383
Inntektssøyle 161.254
Formuesøyle 721.213
Inntektssøyle 322.852
Formuesøyle 1.574.779
Inntektssøyle 79.411
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 355.610
Formuesøyle 42.181
Inntekt Formue
Inntektssøyle 163.010
over 80
Formuesøyle 681.858
Inntektssøyle 201.904
70 - 79
Formuesøyle 767.641
Inntektssøyle 301.333
60 - 69
Formuesøyle 1.074.757
Inntektssøyle 352.052
50 - 59
Formuesøyle 736.908
Inntektssøyle 326.712
40 - 49
Formuesøyle 265.887
Inntektssøyle 250.794
30 - 39
Formuesøyle 143.896
Inntektssøyle 153.068
20 - 29
Formuesøyle 61.480
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 20

Rogaland fylke

Toppliste for 1943-kullet i Rogaland
Navn Inntekt Formue Skatt
MARTIN BEKKEHEIEN 6.081.793 8.649.716 2.027.989
ARVID RAGNAR JAKOBSEN 4.976.686 666.375 1.383.043
JAN HUNSBETH 3.966.353 12.640.771 1.915.987
ROLF JONE HEGGHEIM 3.675.823 34.707.376 1.517.839
EGIL NORHEIM 3.537.037 7.516.720 1.607.418
PAUL MAGNE BERGE 3.454.147 2.876.397 1.592.810
EGIL AMUNDSEN 3.409.406 2.411.235 989.092
OVE TERJE NJAA 3.382.964 5.081.102 1.029.537
THARALD SVENDSEN 3.283.248 14.044.678 1.085.329
KJELL PETTER HAVER 2.645.865 10.648.697 1.005.094

Gjennomsnitt for Rogaland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1943 Etternavn HAVER Alder
Inntektssøyle 199.236
Formuesøyle 283.072
Inntektssøyle 345.027
Formuesøyle 522.703
Inntektssøyle 170.880
Formuesøyle 701.392
Inntektssøyle 344.001
Formuesøyle 1.260.966
Inntektssøyle 224.685
Formuesøyle 280.721
Inntektssøyle 551.822
Formuesøyle 1.000.862
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159.172
over 80
Formuesøyle 716.977
Inntektssøyle 210.943
70 - 79
Formuesøyle 810.595
Inntektssøyle 319.346
60 - 69
Formuesøyle 854.144
Inntektssøyle 386.334
50 - 59
Formuesøyle 599.648
Inntektssøyle 363.882
40 - 49
Formuesøyle 338.305
Inntektssøyle 278.186
30 - 39
Formuesøyle 146.982
Inntektssøyle 141.542
20 - 29
Formuesøyle 82.241
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 32

Norge

Toppliste for 1943-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ERIK MOGENS BUGGE 16.319.461 44.560.688 5.085.222
THORLEIF ENGER 14.456.771 50.521.706 7.182.625
TERJE MILE 11.076.321 17.267.573 3.330.446
JOHANNES STØRKSEN 10.476.516 17.729.212 3.121.007
TROND MOHN 9.889.169 3.057.457.547 36.780.908
SIDSEL HESSTVEDT 8.344.085 37.000.497 2.726.894
PETER DYBWAD GRAM 8.056.828 24.198.460 2.680.024
CARSTEN RIEKELES 7.552.483 12.939.277 2.358.736
FINN OLAF ECKBO 6.899.673 0 2.278.500
JAN-FREDRIK RAFEN 6.788.106 32.514.546 2.396.779

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1943 Etternavn HAVER Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 181.146
Formuesøyle 531.750
Inntektssøyle 299.802
Formuesøyle 1.177.517
Inntektssøyle 232.382
Formuesøyle 272.116
Inntektssøyle 529.803
Formuesøyle 875.309
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55