BJØRN HANTSCH

Født 1945 (70 år). Bosatt på 0279 OSLO i Oslo kommune (Oslo).

  • 493.575 i inntekt
  • 4.812.834 i formue
  • 162.363 i skatt

BJØRN HANTSCH tjente 88.465 kroner mer enn naboene på 0279 OSLO, og hadde 3.594.858 kroner mer i formue. Inntekten var 170.348 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 269.166 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til BJØRN HANTSCH er 4.015.594 kroner mer enn snittet blant menn i Oslo, og 4.352.869 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 493.575
Formuesøyle 4.812.834
Norske menn Norske kvinner BJØRN HANTSCH
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 493.575 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 4.812.834 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 162.363 kr

0279 OSLO

Toppliste for 1945-kullet på 0279 OSLO
Navn Inntekt Formue Skatt
ELISABETH WILLE 1.071.598 200.358 460.884
JOHAN ULLELAND 846.252 650.480 339.457
JENS OLE PEDERSEN FAUSTRUP 703.863 639.178 302.362
TORE EDVIND STRAND 551.059 1.285.611 215.539
BJØRN HANTSCH 493.575 4.812.834 162.363
STÅLE HARALD BOTTEN 466.914 2.279.053 165.957
ERNST SANDMEIER 437.186 0 125.635
JORUN SELJETUN JOHNSEN 405.735 0 137.372
ELLEN GROVEN BJØRNDAL 350.770 2.739.591 146.521
TORUNN LILAND 273.978 0 96.328

Gjennomsnitt for poststedet 0279 OSLO

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn HANTSCH Alder
Inntektssøyle 282.642
Formuesøyle 465.640
Inntektssøyle 515.764
Formuesøyle 1.974.413
Inntektssøyle 342.156
Formuesøyle 865.947
Inntektssøyle 499.836
Formuesøyle 1.381.022
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 844.153
Inntektssøyle 493.575
Formuesøyle 4.812.834
Inntekt Formue
Inntektssøyle 197.705
over 80
Formuesøyle 972.871
Inntektssøyle 417.651
70 - 79
Formuesøyle 4.869.487
Inntektssøyle 484.254
60 - 69
Formuesøyle 1.859.529
Inntektssøyle 504.397
50 - 59
Formuesøyle 553.363
Inntektssøyle 630.325
40 - 49
Formuesøyle 474.708
Inntektssøyle 427.580
30 - 39
Formuesøyle 1.111.025
Inntektssøyle 206.443
20 - 29
Formuesøyle 696.308
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 19

Oslo kommune

Toppliste for 1945-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
SVEIN KÅRE ROMMEN 19.867.214 15.981.264 5.794.261
LARS WINSLØW EIDE 9.372.995 60.215.405 3.341.738
TRYGVE HONNE 7.804.584 27.345.597 2.604.546
CARL FREDRIK WENNERSTEN 7.371.429 23.817.622 2.465.257
KJELL TRYGVE TORKILDSEN 6.774.126 9.034.936 2.102.148
JAN C HANEBORG ENDRESEN 6.370.937 0 2.997.022
RAGNAR LANGLO 6.275.954 12.555.255 1.906.452
ERIK KEISERUD 5.637.921 8.724.472 1.778.259
PER MARTIN BERG-JENSEN 5.108.397 51.803.968 1.993.875
TOMMY MELLE 4.530.053 2.786.704 1.935.900

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn HANTSCH Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 251.982
Formuesøyle 735.371
Inntektssøyle 389.762
Formuesøyle 1.530.492
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 844.153
Inntektssøyle 493.575
Formuesøyle 4.812.834
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Oslo fylke

Toppliste for 1945-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
SVEIN KÅRE ROMMEN 19.867.214 15.981.264 5.794.261
LARS WINSLØW EIDE 9.372.995 60.215.405 3.341.738
TRYGVE HONNE 7.804.584 27.345.597 2.604.546
CARL FREDRIK WENNERSTEN 7.371.429 23.817.622 2.465.257
KJELL TRYGVE TORKILDSEN 6.774.126 9.034.936 2.102.148
JAN C HANEBORG ENDRESEN 6.370.937 0 2.997.022
RAGNAR LANGLO 6.275.954 12.555.255 1.906.452
ERIK KEISERUD 5.637.921 8.724.472 1.778.259
PER MARTIN BERG-JENSEN 5.108.397 51.803.968 1.993.875
TOMMY MELLE 4.530.053 2.786.704 1.935.900

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn HANTSCH Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 251.982
Formuesøyle 735.371
Inntektssøyle 389.762
Formuesøyle 1.530.492
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 844.153
Inntektssøyle 493.575
Formuesøyle 4.812.834
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Norge

Toppliste for 1945-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
SVEIN KÅRE ROMMEN 19.867.214 15.981.264 5.794.261
ROLF WILLY NILSEN 15.739.395 30.508.872 4.811.923
ANNE TOVE NYGAARD 15.381.574 68.896.012 5.048.103
PER REIDAR SMERKERUD 10.720.539 24.204.308 3.240.737
LARS WINSLØW EIDE 9.372.995 60.215.405 3.341.738
KRISTIAN EIDESVIK 8.927.206 55.410.110 3.272.106
JOHAN MAGNUS GULBRANDSEN 8.256.731 11.496.851 2.506.779
WILLY PETTERSEN 7.994.525 142.640 2.553.196
SIGNE-LISE NARUM AAREFJORD 7.885.895 1.445.001 2.344.579
TRYGVE HONNE 7.804.584 27.345.597 2.604.546

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1945 Etternavn HANTSCH Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 198.178
Formuesøyle 513.117
Inntektssøyle 320.357
Formuesøyle 984.098
Inntektssøyle 154.218
Formuesøyle 623.767
Inntektssøyle 493.575
Formuesøyle 4.812.834
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55