ANN CHATRIN SØRLI

Født 1967 (48 år). Bosatt på 0779 OSLO i Oslo kommune (Oslo).

  • 38.437 i inntekt
  • 0 i formue
  • 5.832 i skatt

ANN CHATRIN SØRLI tjente 599.010 kroner mindre enn naboene på 0779 OSLO, og hadde 7.186.317 kroner mindre i formue. Inntekten var 284.790 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 185.972 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ANN CHATRIN SØRLI er 797.240 kroner mindre enn snittet blant menn i Oslo, og 459.966 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 38.437
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner ANN CHATRIN SØRLI
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 38.437 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 5.832 kr

0779 OSLO

Toppliste for 1967-kullet på 0779 OSLO
Navn Inntekt Formue Skatt
ALEXANDER MILLER 5.054.076 2.504.769 2.373.125
HARALD SIGURDSSØN ASTRUP 1.446.783 262.527.165 3.500.851
SIGNE ELISABETH ASTRUP ARNESEN 1.004.676 344.268 428.050
JAN EGIL RØE 637.804 1.884.528 296.343
HANNE BIRGIT HAUGLAND 454.866 0 169.316
BRITT HELEN BAKKE-HANSSEN 304.424 2.230.041 115.553
DENE BIRGITTE CAROLINE FREDRIKKE HJORTH-JENSSEN 218.008 0 72.616
MONA KRAMER WENDELBORG 143.703 0 46.285
BÅRD MIKAL ENGENES 137.798 0 47.306
ANN CHATRIN SØRLI 38.437 0 5.832

Gjennomsnitt for poststedet 0779 OSLO

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn SØRLI Alder
Inntektssøyle 328.032
Formuesøyle 5.593.778
Inntektssøyle 962.757
Formuesøyle 8.584.530
Inntektssøyle 324.351
Formuesøyle 429.052
Inntektssøyle 1.455.292
Formuesøyle 58.063.430
Inntektssøyle 38.437
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 432.611
over 80
Formuesøyle 3.477.279
Inntektssøyle 491.784
70 - 79
Formuesøyle 5.552.607
Inntektssøyle 707.892
60 - 69
Formuesøyle 4.637.913
Inntektssøyle 999.901
50 - 59
Formuesøyle 6.501.328
Inntektssøyle 1.007.302
40 - 49
Formuesøyle 6.366.618
Inntektssøyle 439.779
30 - 39
Formuesøyle 18.977.440
Inntektssøyle 77.536
20 - 29
Formuesøyle 4.259.713
Inntektssøyle 0
under 20
Formuesøyle 95

Oslo kommune

Toppliste for 1967-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
SIV FELLING GALLIGANI 24.305.294 33.119.907 7.393.868
SVEIN GERHARD SIMONNÆS 23.090.209 10.343.073 6.866.051
JOHAN JOHANNSON 15.869.650 3.089.536.022 38.626.070
KNUT BERGO 14.191.757 12.264.712 4.366.026
TRYGVE BRULAND 12.478.395 17.595.091 6.562.845
LARS GUTTORM NORHEIM 11.216.467 7.751.186 3.350.045
PETER WESSEL 10.842.978 3.864.750 4.807.408
MORTEN PLESNER SMØRDAL 9.407.880 0 2.768.595
HENRIK LISÆTH 9.108.843 0 2.819.101
YNGVAR HANSEN-TANGEN 8.258.387 67.641.549 3.039.811

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn SØRLI Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 288.983
Formuesøyle 244.973
Inntektssøyle 418.291
Formuesøyle 1.100.381
Inntektssøyle 247.164
Formuesøyle 261.338
Inntektssøyle 360.864
Formuesøyle 483.244
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Oslo fylke

Toppliste for 1967-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
SIV FELLING GALLIGANI 24.305.294 33.119.907 7.393.868
SVEIN GERHARD SIMONNÆS 23.090.209 10.343.073 6.866.051
JOHAN JOHANNSON 15.869.650 3.089.536.022 38.626.070
KNUT BERGO 14.191.757 12.264.712 4.366.026
TRYGVE BRULAND 12.478.395 17.595.091 6.562.845
LARS GUTTORM NORHEIM 11.216.467 7.751.186 3.350.045
PETER WESSEL 10.842.978 3.864.750 4.807.408
MORTEN PLESNER SMØRDAL 9.407.880 0 2.768.595
HENRIK LISÆTH 9.108.843 0 2.819.101
YNGVAR HANSEN-TANGEN 8.258.387 67.641.549 3.039.811

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn SØRLI Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 288.983
Formuesøyle 244.973
Inntektssøyle 418.291
Formuesøyle 1.100.381
Inntektssøyle 247.164
Formuesøyle 261.338
Inntektssøyle 360.864
Formuesøyle 483.244
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Norge

Toppliste for 1967-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
FINN ERIK WALAN 30.701.390 0 8.619.374
SIV FELLING GALLIGANI 24.305.294 33.119.907 7.393.868
SVEIN GERHARD SIMONNÆS 23.090.209 10.343.073 6.866.051
VEGARD WOLLAN 22.254.015 34.516.995 10.826.498
OLE SCHEI MARTINSEN 17.525.684 0 5.173.037
JOHAN JOHANNSON 15.869.650 3.089.536.022 38.626.070
SVEIN SANDVIK 15.762.596 446.664.130 9.519.729
KNUT BERGO 14.191.757 12.264.712 4.366.026
ANDERS ARNKVÆRN 12.825.983 9.326.524 4.437.944
TRYGVE BRULAND 12.478.395 17.595.091 6.562.845

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn SØRLI Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 253.973
Formuesøyle 224.909
Inntektssøyle 367.455
Formuesøyle 409.046
Inntektssøyle 188.402
Formuesøyle 229.619
Inntektssøyle 284.543
Formuesøyle 368.189
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55