ALESSIO MARIA CELIBERTI

Født 1966 (49 år). Bosatt på 0660 OSLO i Oslo kommune (Oslo).

  • 209.021 i inntekt
  • 0 i formue
  • 70.442 i skatt

ALESSIO MARIA CELIBERTI tjente 37.326 kroner mindre enn naboene på 0660 OSLO, og hadde 137.811 kroner mindre i formue. Inntekten var 114.206 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 15.388 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ALESSIO MARIA CELIBERTI er 797.240 kroner mindre enn snittet blant menn i Oslo, og 459.966 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 209.021
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner ALESSIO MARIA CELIBERTI
Inntekt 287.579 kr Inntekt 190.654 kr Inntekt 209.021 kr
Formue 508.496 kr Formue 294.627 kr Formue 0 kr
Skatt 103.721 kr Skatt 59.814 kr Skatt 70.442 kr

0660 OSLO

Toppliste for 1966-kullet på 0660 OSLO
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN HUGNE HANSEN 1.028.920 927.054 437.753
REMZI IDRIZI 408.841 574.562 144.682
RANDI ØDEGAARD 383.565 0 139.724
UNNI LUNDQUIST NORRØNE 348.610 185.031 124.449
STEIN KRINGSTAD ANDERSEN 322.763 312.775 110.356
ELLEN SINDLAND 319.320 204.331 110.109
UNNI ERLANDSEN 240.068 0 83.767
MOHAMMAD IQBAL 229.307 0 76.085
ALESSIO MARIA CELIBERTI 209.021 0 70.442
ANNE BRITT STYRMO 205.720 0 70.724

Gjennomsnitt for poststedet 0660 OSLO

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CELIBERTI Alder
Inntektssøyle 230.209
Formuesøyle 104.580
Inntektssøyle 278.963
Formuesøyle 184.792
Inntektssøyle 207.974
Formuesøyle 101.060
Inntektssøyle 321.675
Formuesøyle 246.431
Inntektssøyle 209.021
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142.229
over 80
Formuesøyle 424.802
Inntektssøyle 182.835
70 - 79
Formuesøyle 298.396
Inntektssøyle 261.924
60 - 69
Formuesøyle 265.145
Inntektssøyle 265.109
50 - 59
Formuesøyle 272.829
Inntektssøyle 291.159
40 - 49
Formuesøyle 97.189
Inntektssøyle 278.336
30 - 39
Formuesøyle 62.370
Inntektssøyle 156.109
20 - 29
Formuesøyle 25.171
Inntektssøyle 3
under 20
Formuesøyle 4

Oslo kommune

Toppliste for 1966-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
EVEN OLE HELLIESEN 16.100.268 31.278.477 4.986.146
STÅLE GJENGSET 14.148.900 5.779.119 4.273.160
CHRISTIAN MÜLLER 13.379.004 10.426.136 4.611.899
FRODE TALMO 11.062.215 10.686.678 3.342.717
EIGIL STRAY SPETALEN 10.590.190 88.187.976 3.935.261
JOEY SHAISTA HORN 8.057.294 51.112.858 2.854.630
EIRIK CHAMBE-ENG 8.014.043 61.724.657 3.025.521
HANS HERMAN HORN 7.676.030 53.055.508 2.755.419
ROLF VIGGO LEISNER 7.356.877 6.159.738 2.333.213
MORTEN WILHELM WINTHER 6.491.244 0 1.963.177

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CELIBERTI Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 302.931
Formuesøyle 491.307
Inntektssøyle 416.295
Formuesøyle 532.914
Inntektssøyle 209.021
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Oslo fylke

Toppliste for 1966-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
EVEN OLE HELLIESEN 16.100.268 31.278.477 4.986.146
STÅLE GJENGSET 14.148.900 5.779.119 4.273.160
CHRISTIAN MÜLLER 13.379.004 10.426.136 4.611.899
FRODE TALMO 11.062.215 10.686.678 3.342.717
EIGIL STRAY SPETALEN 10.590.190 88.187.976 3.935.261
JOEY SHAISTA HORN 8.057.294 51.112.858 2.854.630
EIRIK CHAMBE-ENG 8.014.043 61.724.657 3.025.521
HANS HERMAN HORN 7.676.030 53.055.508 2.755.419
ROLF VIGGO LEISNER 7.356.877 6.159.738 2.333.213
MORTEN WILHELM WINTHER 6.491.244 0 1.963.177

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CELIBERTI Alder
Inntektssøyle 224.409
Formuesøyle 459.966
Inntektssøyle 323.227
Formuesøyle 797.240
Inntektssøyle 302.931
Formuesøyle 491.307
Inntektssøyle 416.295
Formuesøyle 532.914
Inntektssøyle 209.021
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 195.981
over 80
Formuesøyle 1.015.119
Inntektssøyle 254.972
70 - 79
Formuesøyle 1.099.169
Inntektssøyle 340.647
60 - 69
Formuesøyle 1.108.000
Inntektssøyle 381.324
50 - 59
Formuesøyle 1.170.780
Inntektssøyle 353.140
40 - 49
Formuesøyle 665.903
Inntektssøyle 270.372
30 - 39
Formuesøyle 243.862
Inntektssøyle 117.430
20 - 29
Formuesøyle 173.891
Inntektssøyle 2
under 20
Formuesøyle 87

Norge

Toppliste for 1966-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
REIDAR HELLANDSVIK NILSEN 28.808.534 103.103.084 9.665.957
GUNNY SANDVIK 24.569.932 408.761.621 11.483.139
ALF EGIL BOGEN 21.637.316 45.677.264 10.560.168
EVEN OLE HELLIESEN 16.100.268 31.278.477 4.986.146
STÅLE GJENGSET 14.148.900 5.779.119 4.273.160
CHRISTIAN MÜLLER 13.379.004 10.426.136 4.611.899
GUNNAR MALMGÅRD 11.577.719 65.717.771 3.978.240
TORSTEIN LIE 11.095.898 46.901.819 5.637.653
FRODE TALMO 11.062.215 10.686.678 3.342.717
EIGIL STRAY SPETALEN 10.590.190 88.187.976 3.935.261

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CELIBERTI Alder
Inntektssøyle 190.654
Formuesøyle 294.627
Inntektssøyle 287.579
Formuesøyle 508.496
Inntektssøyle 259.390
Formuesøyle 244.369
Inntektssøyle 370.602
Formuesøyle 357.865
Inntektssøyle 209.021
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 158.788
over 80
Formuesøyle 681.486
Inntektssøyle 204.421
70 - 79
Formuesøyle 757.091
Inntektssøyle 281.194
60 - 69
Formuesøyle 744.351
Inntektssøyle 325.382
50 - 59
Formuesøyle 558.069
Inntektssøyle 311.074
40 - 49
Formuesøyle 332.119
Inntektssøyle 242.613
30 - 39
Formuesøyle 145.846
Inntektssøyle 115.213
20 - 29
Formuesøyle 73.873
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 55