TOR HENRY JOHANSEN

Født 1940 (75 år). Bosatt på 2614 Lillehammer i Lillehammer kommune (Oppland).

  • 335 080 i inntekt
  • 2 213 577 i formue
  • 105 893 i skatt

TOR HENRY JOHANSEN tjente 84 122 kroner mer enn naboene på 2614 Lillehammer, og hadde 1 828 222 kroner mer i formue. Inntekten var 71 447 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Lillehammer kommune og 155 933 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til TOR HENRY JOHANSEN er 1 759 979 kroner mer enn snittet blant menn i Lillehammer, og 1 940 204 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 335 080
Formuesøyle 2 213 577
Norske menn Norske kvinner TOR HENRY JOHANSEN
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 335 080 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 2 213 577 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 105 893 kr

2614 Lillehammer

Toppliste for 1940-kullet på 2614 Lillehammer
Navn Inntekt Formue Skatt
TORE DANIEL BULIE 1 330 418 0 622 490
HANS ARVID BRATBERG 651 549 2 785 823 248 649
EGIL ALHAUG HØSTMÆLINGEN 646 664 588 911 255 466
KAI ARNE RINGEN 499 027 1 573 612 166 342
ASTRID PRESTESÆTER 435 086 762 603 127 506
KARI RØNNAUG HASLIE 394 590 703 047 132 230
TOR HENRY JOHANSEN 335 080 2 213 577 105 893
MARIT RENÅ 317 861 1 116 217 93 489
ANDERS SVARE 299 108 1 936 209 91 691
EVEN LANGSETH 267 587 653 792 71 068

Gjennomsnitt for poststedet 2614 Lillehammer

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1940 Etternavn JOHANSEN Alder
Inntektssøyle 197 365
Formuesøyle 299 533
Inntektssøyle 307 248
Formuesøyle 479 048
Inntektssøyle 247 096
Formuesøyle 957 988
Inntektssøyle 429 328
Formuesøyle 970 970
Inntektssøyle 145 777
Formuesøyle 237 299
Inntektssøyle 278 264
Formuesøyle 434 464
Inntekt Formue
Inntektssøyle 172 784
over 80
Formuesøyle 713 723
Inntektssøyle 215 791
70 - 79
Formuesøyle 779 427
Inntektssøyle 300 293
60 - 69
Formuesøyle 690 747
Inntektssøyle 367 636
50 - 59
Formuesøyle 596 600
Inntektssøyle 332 674
40 - 49
Formuesøyle 266 020
Inntektssøyle 256 333
30 - 39
Formuesøyle 91 147
Inntektssøyle 115 754
20 - 29
Formuesøyle 55 631
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 22

Lillehammer kommune

Toppliste for 1940-kullet i Lillehammer kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
TORE DANIEL BULIE 1 330 418 0 622 490
THOR ERIK TARALDSEN 1 015 026 248 154 327 797
BJØRN ULRICH JØRGENSEN 882 674 350 506 373 571
BJUG MJÅSET 851 154 521 650 343 971
EINAR HENRIKSEN 787 493 681 669 321 433
OLE MOEN 747 763 916 615 327 839
SVEND ARNE HAGEN 740 924 954 157 293 248
SVEIN LARSEN 737 532 1 572 824 255 043
OLAV NORMANN SLETTNES 664 441 0 298 505
HANS ARVID BRATBERG 651 549 2 785 823 248 649

Gjennomsnitt for Lillehammer kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1940 Etternavn JOHANSEN Alder
Inntektssøyle 179 148
Formuesøyle 273 373
Inntektssøyle 263 633
Formuesøyle 453 598
Inntektssøyle 176 426
Formuesøyle 499 221
Inntektssøyle 299 855
Formuesøyle 766 069
Inntektssøyle 141 016
Formuesøyle 201 724
Inntektssøyle 242 098
Formuesøyle 249 986
Inntekt Formue
Inntektssøyle 163 196
over 80
Formuesøyle 627 541
Inntektssøyle 203 130
70 - 79
Formuesøyle 735 667
Inntektssøyle 267 960
60 - 69
Formuesøyle 681 251
Inntektssøyle 311 025
50 - 59
Formuesøyle 472 534
Inntektssøyle 289 759
40 - 49
Formuesøyle 296 650
Inntektssøyle 228 506
30 - 39
Formuesøyle 125 400
Inntektssøyle 112 620
20 - 29
Formuesøyle 45 061
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 21

Oppland fylke

Toppliste for 1940-kullet i Oppland
Navn Inntekt Formue Skatt
TOR VARVIN 2 228 027 2 032 876 655 061
FINN GRØSTAD 1 940 437 4 734 033 908 802
KAREN MARIE STRAND BEITO 1 336 165 14 198 915 517 757
TORE DANIEL BULIE 1 330 418 0 622 490
TOR OLAV INDREBØ 1 300 702 619 967 570 717
JO TELJE 1 078 033 1 051 614 468 187
LAVRANTZ KYRDALEN 1 049 605 327 280 438 193
THOR ERIK TARALDSEN 1 015 026 248 154 327 797
BJØRN ULRICH JØRGENSEN 882 674 350 506 373 571
ERIK SOLBRÆKKEN 861 684 10 615 473 363 028

Gjennomsnitt for Oppland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1940 Etternavn JOHANSEN Alder
Inntektssøyle 161 279
Formuesøyle 237 760
Inntektssøyle 227 864
Formuesøyle 466 049
Inntektssøyle 162 246
Formuesøyle 426 140
Inntektssøyle 231 093
Formuesøyle 725 734
Inntektssøyle 144 399
Formuesøyle 172 433
Inntektssøyle 223 266
Formuesøyle 214 541
Inntekt Formue
Inntektssøyle 141 442
over 80
Formuesøyle 522 878
Inntektssøyle 173 143
70 - 79
Formuesøyle 901 024
Inntektssøyle 225 519
60 - 69
Formuesøyle 595 845
Inntektssøyle 260 678
50 - 59
Formuesøyle 439 444
Inntektssøyle 252 360
40 - 49
Formuesøyle 261 285
Inntektssøyle 206 931
30 - 39
Formuesøyle 113 853
Inntektssøyle 119 644
20 - 29
Formuesøyle 50 289
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 16

Norge

Toppliste for 1940-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
HELGE ARNFINN LØKKE 27 550 989 49 907 549 8 247 846
KJELL DAGFINN ADSERØ 25 645 382 129 354 503 8 679 302
TERJE BJØRN GRIMSHEI 12 500 971 14 745 877 3 651 372
JAN EILEF RIVELSRUD 10 856 026 223 187 410 5 647 725
FINN BERG JACOBSEN 10 714 473 35 078 367 5 139 519
HANS-FREDRIK HØYSKEL 10 138 181 15 171 590 3 048 363
EINAR REIKVAM 8 127 542 17 894 855 2 515 156
SVEIN TRANSETH 7 922 410 44 187 553 2 750 468
MARIT TUNAAL 7 306 031 198 965 824 4 345 087
PER ØYSTEIN JEVNE 7 124 888 6 194 106 2 052 963

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1940 Etternavn JOHANSEN Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 177 468
Formuesøyle 480 428
Inntektssøyle 289 079
Formuesøyle 928 692
Inntektssøyle 166 494
Formuesøyle 191 592
Inntektssøyle 261 054
Formuesøyle 328 606
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21