TOM ERIK FJELDVANG KLEVENGEN

Født 1982 (33 år). Bosatt på 1920 Sørumsand i Sørum kommune (Akershus).

  • 292 516 i inntekt
  • 0 i formue
  • 117 412 i skatt

TOM ERIK FJELDVANG KLEVENGEN tjente 42 714 kroner mer enn naboene på 1920 Sørumsand, og hadde 283 833 kroner mindre i formue. Inntekten var 1 265 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Sørum kommune og 98 691 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til TOM ERIK FJELDVANG KLEVENGEN er 359 171 kroner mindre enn snittet blant menn i Sørum, og 213 610 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 292 516
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner TOM ERIK FJELDVANG KLEVENGEN
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 292 516 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 117 412 kr

1920 Sørumsand

Toppliste for 1982-kullet på 1920 Sørumsand
Navn Inntekt Formue Skatt
ASBJØRN ORDERUD 467 436 326 185 189 294
RUNE SMUDMANN ØGAARD 426 112 0 156 240
JUTTA MARTINA MIKKOLA 404 151 0 157 567
KIM ALEKSANDER BAKKELØKKEN 331 103 0 127 682
MARIUS ENG GRØNLUND 324 596 0 115 713
ANN-KRISTIN ENERUD 321 768 0 106 972
ASVATHEP GLOMPUK 318 102 0 119 398
TRULS NOMERSTAD 296 537 0 112 166
TOM ERIK FJELDVANG KLEVENGEN 292 516 0 117 412
LUKA OMCIKUS 280 341 46 095 94 759

Gjennomsnitt for poststedet 1920 Sørumsand

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1982 Etternavn KLEVENGEN Alder
Inntektssøyle 196 652
Formuesøyle 229 921
Inntektssøyle 307 685
Formuesøyle 348 102
Inntektssøyle 161 650
Formuesøyle 42 283
Inntektssøyle 179 760
Formuesøyle 22 972
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 292 516
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 979
over 80
Formuesøyle 570 060
Inntektssøyle 199 450
70 - 79
Formuesøyle 620 279
Inntektssøyle 289 953
60 - 69
Formuesøyle 611 755
Inntektssøyle 348 668
50 - 59
Formuesøyle 364 100
Inntektssøyle 327 251
40 - 49
Formuesøyle 189 570
Inntektssøyle 255 100
30 - 39
Formuesøyle 81 010
Inntektssøyle 136 521
20 - 29
Formuesøyle 47 650
Inntektssøyle 9
under 20
Formuesøyle 35

Sørum kommune

Toppliste for 1982-kullet i Sørum kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ASBJØRN ORDERUD 467 436 326 185 189 294
TOM-ERIK FLADEBY 445 067 0 181 192
HEIDI BORGE 423 098 0 151 853
KENNETH STANG INGVALDSEN 409 364 0 179 270
JUTTA MARTINA MIKKOLA 404 151 0 157 567
HEGE ANETTE GULLIKSTAD 397 490 783 884 139 388
MARZENA GRANHEIM GARNYS 391 719 0 166 999
EIVIND SVALESTAD 391 061 0 139 141
LARS-ERIK NORDSETH 381 674 231 140 134 598
KENT ROBERT AJAXSON 377 892 0 149 427

Gjennomsnitt for Sørum kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1982 Etternavn KLEVENGEN Alder
Inntektssøyle 193 825
Formuesøyle 213 610
Inntektssøyle 293 781
Formuesøyle 359 171
Inntektssøyle 159 500
Formuesøyle 75 736
Inntektssøyle 186 445
Formuesøyle 36 670
Inntektssøyle 338 293
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 314 441
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 160 311
over 80
Formuesøyle 562 305
Inntektssøyle 199 675
70 - 79
Formuesøyle 653 845
Inntektssøyle 269 015
60 - 69
Formuesøyle 629 029
Inntektssøyle 338 457
50 - 59
Formuesøyle 415 183
Inntektssøyle 318 098
40 - 49
Formuesøyle 213 435
Inntektssøyle 251 315
30 - 39
Formuesøyle 77 547
Inntektssøyle 134 404
20 - 29
Formuesøyle 38 467
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 16

Akershus fylke

Toppliste for 1982-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
RUNE VILBERG 1 032 917 0 519 064
RUBEN GULBRANDSEN 952 692 0 417 974
ANDRE LIND-NILSEN PETTERSEN 908 427 1 085 470 375 840
ANNA SKJERVUM 874 398 0 362 138
JAN EGIL HOFSETH JANSBERG 845 117 0 377 060
PER WEMMESTAD-HAALAND 790 502 0 332 511
MARTIN GULBRANDSEN 788 205 0 351 740
PARAN NADARASA 772 636 0 346 046
CHRISTINA STADHEIM ALMESTRAND 771 662 288 393 306 029
ABDELHAFID BAKKALI 753 729 0 323 332

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1982 Etternavn KLEVENGEN Alder
Inntektssøyle 210 533
Formuesøyle 336 915
Inntektssøyle 342 970
Formuesøyle 569 523
Inntektssøyle 141 026
Formuesøyle 145 413
Inntektssøyle 188 423
Formuesøyle 78 450
Inntektssøyle 282 412
Formuesøyle 354 093
Inntektssøyle 246 716
Formuesøyle 109 513
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192 656
over 80
Formuesøyle 768 403
Inntektssøyle 237 791
70 - 79
Formuesøyle 960 842
Inntektssøyle 323 726
60 - 69
Formuesøyle 889 778
Inntektssøyle 385 809
50 - 59
Formuesøyle 598 010
Inntektssøyle 379 755
40 - 49
Formuesøyle 385 457
Inntektssøyle 273 389
30 - 39
Formuesøyle 197 181
Inntektssøyle 124 778
20 - 29
Formuesøyle 65 859
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 26

Norge

Toppliste for 1982-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
BJØRN BECKMANN 12 805 958 12 986 246 3 713 821
JØRGEN STORSTEIN 5 216 332 648 072 1 452 594
TORGEIR ANDA 4 268 831 4 587 659 1 227 629
BÅRD URHEIM YLVISÅKER 4 046 871 8 900 219 1 278 119
DANIEL OMOYA BRAATEN 3 836 208 113 896 124 677
CHRISTER VALVATNE NOTLAND 3 412 861 3 625 325 1 031 624
CHRISTIAN BEKKEN 3 324 756 0 1 020 261
HAKAN CETIN 3 301 244 0 1 520 818
JANNIKEN STØLDAL 3 279 775 0 1 519 963
FREDRIK STRØMSTAD 2 676 369 0 262 038

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1982 Etternavn KLEVENGEN Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 136 997
Formuesøyle 89 709
Inntektssøyle 185 209
Formuesøyle 70 745
Inntektssøyle 162 152
Formuesøyle 229 436
Inntektssøyle 285 916
Formuesøyle 406 778
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21