TERJE THALBERG

Født 1984 (31 år). Bosatt på 0467 Oslo i Oslo kommune (Oslo).

  • 256 416 i inntekt
  • 0 i formue
  • 87 733 i skatt

TERJE THALBERG tjente 13 545 kroner mer enn naboene på 0467 Oslo, og hadde 160 368 kroner mindre i formue. Inntekten var 68 670 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 39 106 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til TERJE THALBERG er 788 127 kroner mindre enn snittet blant menn i Oslo, og 448 522 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 256 416
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner TERJE THALBERG
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 256 416 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 87 733 kr

0467 Oslo

Toppliste for 1984-kullet på 0467 Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
YONATHAN GHEBRETATIOUS ARAYA 575 248 962 830 218 524
AINA BENEDICTE HUSEBY 492 100 3 709 393 170 285
MARIANNE SANNES 382 606 63 529 132 742
HÅKON KINDEM STENDE 326 650 0 119 711
CHRISTIAN TORSØE 318 820 0 115 900
ANNE BACHE DAHL 285 909 0 97 408
ÅSHILD VEMREN 266 117 0 88 109
ANDERS AMUNDSEN 257 355 0 83 319
TERJE THALBERG 256 416 0 87 733
NICOLAI JUAN HOEL SOLEM 244 613 0 85 170

Gjennomsnitt for poststedet 0467 Oslo

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1984 Etternavn THALBERG Alder
Inntektssøyle 221 040
Formuesøyle 151 852
Inntektssøyle 269 670
Formuesøyle 177 154
Inntektssøyle 147 193
Formuesøyle 256 669
Inntektssøyle 127 670
Formuesøyle 23 822
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 256 416
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 147 587
over 80
Formuesøyle 475 725
Inntektssøyle 208 706
70 - 79
Formuesøyle 495 667
Inntektssøyle 231 933
60 - 69
Formuesøyle 461 945
Inntektssøyle 290 158
50 - 59
Formuesøyle 308 233
Inntektssøyle 292 483
40 - 49
Formuesøyle 181 361
Inntektssøyle 292 358
30 - 39
Formuesøyle 90 473
Inntektssøyle 177 311
20 - 29
Formuesøyle 64 138
Inntektssøyle 4
under 20
Formuesøyle 2

Oslo kommune

Toppliste for 1984-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
AXEL KRISTIAN MUSTAD BEVRENG 2 002 161 11 024 833 666 770
ANDRE MAARUD MYRVOLD 1 634 410 1 698 045 677 530
CHRISTOFFER PEDERSEN 1 574 512 0 444 359
ALEXANDER SUNDE 1 537 398 86 392 582 1 229 918
LINDA LØVLI 1 428 952 16 091 454 828
PAUNRAJ JOHN 1 254 440 0 717 186
CHRISTOPHER EINARSRUD 965 736 246 446 429 156
FATIMA HAJI AHMED HABIB 962 690 0 548 365
ANDREAS MARTINUSSEN 947 513 0 433 123
THOMAS MORUD 931 338 851 943 254 681

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1984 Etternavn THALBERG Alder
Inntektssøyle 217 310
Formuesøyle 448 522
Inntektssøyle 325 086
Formuesøyle 788 127
Inntektssøyle 98 616
Formuesøyle 526 556
Inntektssøyle 120 799
Formuesøyle 126 683
Inntektssøyle 127 658
Formuesøyle 158 808
Inntektssøyle 276 891
Formuesøyle 12 000
Inntekt Formue
Inntektssøyle 204 300
over 80
Formuesøyle 932 073
Inntektssøyle 251 346
70 - 79
Formuesøyle 1 005 458
Inntektssøyle 338 180
60 - 69
Formuesøyle 1 069 608
Inntektssøyle 380 664
50 - 59
Formuesøyle 1 002 043
Inntektssøyle 354 800
40 - 49
Formuesøyle 771 865
Inntektssøyle 276 267
30 - 39
Formuesøyle 265 275
Inntektssøyle 135 372
20 - 29
Formuesøyle 194 449
Inntektssøyle 3
under 20
Formuesøyle 61

Oslo fylke

Toppliste for 1984-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
AXEL KRISTIAN MUSTAD BEVRENG 2 002 161 11 024 833 666 770
ANDRE MAARUD MYRVOLD 1 634 410 1 698 045 677 530
CHRISTOFFER PEDERSEN 1 574 512 0 444 359
ALEXANDER SUNDE 1 537 398 86 392 582 1 229 918
LINDA LØVLI 1 428 952 16 091 454 828
PAUNRAJ JOHN 1 254 440 0 717 186
CHRISTOPHER EINARSRUD 965 736 246 446 429 156
FATIMA HAJI AHMED HABIB 962 690 0 548 365
ANDREAS MARTINUSSEN 947 513 0 433 123
THOMAS MORUD 931 338 851 943 254 681

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1984 Etternavn THALBERG Alder
Inntektssøyle 217 310
Formuesøyle 448 522
Inntektssøyle 325 086
Formuesøyle 788 127
Inntektssøyle 98 616
Formuesøyle 526 556
Inntektssøyle 120 799
Formuesøyle 126 683
Inntektssøyle 127 658
Formuesøyle 158 808
Inntektssøyle 276 891
Formuesøyle 12 000
Inntekt Formue
Inntektssøyle 204 300
over 80
Formuesøyle 932 073
Inntektssøyle 251 346
70 - 79
Formuesøyle 1 005 458
Inntektssøyle 338 180
60 - 69
Formuesøyle 1 069 608
Inntektssøyle 380 664
50 - 59
Formuesøyle 1 002 043
Inntektssøyle 354 800
40 - 49
Formuesøyle 771 865
Inntektssøyle 276 267
30 - 39
Formuesøyle 265 275
Inntektssøyle 135 372
20 - 29
Formuesøyle 194 449
Inntektssøyle 3
under 20
Formuesøyle 61

Norge

Toppliste for 1984-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
FREDRIK OLOF ESAIAS STOOR SIEKKINEN 7 024 400 0 1 756 760
BJØRN ANDREAS FRENG ISAKSEN 6 331 926 1 501 385 12 286
ESPEN RUUD 5 960 647 567 685 304 871
ERIK ANDRE HUSEKLEPP 5 626 767 1 006 991 2 639 023
PREBEN SØRENSEN 4 007 745 0 1 148 393
RUNE ALMENNING JARSTEIN 2 706 837 0 1 261 791
LYDIA BRYNSTAD 2 415 001 1 979 560 906 469
AXEL KRISTIAN MUSTAD BEVRENG 2 002 161 11 024 833 666 770
PETTER VAAGAN MOEN 1 900 814 364 661 854 735
KRISTIAN HOLTH 1 848 487 108 012 537 1 697 806

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1984 Etternavn THALBERG Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 107 867
Formuesøyle 122 872
Inntektssøyle 150 577
Formuesøyle 60 529
Inntektssøyle 156 748
Formuesøyle 343 928
Inntektssøyle 372 941
Formuesøyle 680 611
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21