SOLBJØRG SNERTING

Født 1962 (53 år). Bosatt på 3560 Hemsedal i Hemsedal kommune (Buskerud).

  • 591 442 i inntekt
  • 1 831 260 i formue
  • 234 347 i skatt

SOLBJØRG SNERTING tjente 363 294 kroner mer enn naboene på 3560 Hemsedal, og hadde 1 193 630 kroner mer i formue. Inntekten var 386 886 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Hemsedal kommune og 457 607 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til SOLBJØRG SNERTING er 1 286 873 kroner mer enn snittet blant menn i Hemsedal, og 1 442 993 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 591 442
Formuesøyle 1 831 260
Norske menn Norske kvinner SOLBJØRG SNERTING
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 591 442 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 1 831 260 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 234 347 kr

3560 Hemsedal

Toppliste for 1962-kullet på 3560 Hemsedal
Navn Inntekt Formue Skatt
SVEIN HELGE VILJUGREIN 1 598 920 3 412 130 572 020
SOLBJØRG SNERTING 591 442 1 831 260 234 347
ANNE MOE NIKOLAYSEN 492 212 0 200 626
DAGFINN HAUGO 441 325 0 165 904
BJØRN SVARE 406 085 0 190 974
OLA TERJE DOKK 402 156 467 936 149 535
INGAR NERGÅRD 320 298 31 512 108 995
ARILD FLYRHØYT PEDERSEN 286 685 337 350 96 482
ÅSE HAGEN THORSET 245 072 246 465 81 613
PER GUNNAR HEDLUND 241 348 0 93 409

Gjennomsnitt for poststedet 3560 Hemsedal

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn SNERTING Alder
Inntektssøyle 174 331
Formuesøyle 466 254
Inntektssøyle 280 873
Formuesøyle 814 101
Inntektssøyle 225 885
Formuesøyle 393 225
Inntektssøyle 344 085
Formuesøyle 354 635
Inntektssøyle 591 442
Formuesøyle 1 831 260
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 145 223
over 80
Formuesøyle 743 896
Inntektssøyle 216 893
70 - 79
Formuesøyle 1 219 426
Inntektssøyle 283 922
60 - 69
Formuesøyle 1 673 158
Inntektssøyle 300 248
50 - 59
Formuesøyle 1 025 853
Inntektssøyle 276 178
40 - 49
Formuesøyle 412 179
Inntektssøyle 240 130
30 - 39
Formuesøyle 203 894
Inntektssøyle 148 988
20 - 29
Formuesøyle 104 876
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21

Hemsedal kommune

Toppliste for 1962-kullet i Hemsedal kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
SVEIN HELGE VILJUGREIN 1 598 920 3 412 130 572 020
SOLBJØRG SNERTING 591 442 1 831 260 234 347
INGE JOAR HOLSEN 577 277 2 174 337 224 991
DAGFINN HAUGO 441 325 0 165 904
BJØRN SVARE 406 085 0 190 974
OLA TERJE DOKK 402 156 467 936 149 535
INGAR NERGÅRD 320 298 31 512 108 995
ARNFINN FOSSEN 302 700 0 103 736
ARILD FLYRHØYT PEDERSEN 286 685 337 350 96 482
KARSTEN KÖSTER 268 359 28 795 93 315

Gjennomsnitt for Hemsedal kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn SNERTING Alder
Inntektssøyle 133 835
Formuesøyle 388 268
Inntektssøyle 204 556
Formuesøyle 544 388
Inntektssøyle 188 022
Formuesøyle 393 225
Inntektssøyle 381 579
Formuesøyle 461 982
Inntektssøyle 591 442
Formuesøyle 1 831 260
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 137 338
over 80
Formuesøyle 707 753
Inntektssøyle 204 248
70 - 79
Formuesøyle 1 117 633
Inntektssøyle 241 654
60 - 69
Formuesøyle 1 380 639
Inntektssøyle 257 617
50 - 59
Formuesøyle 886 016
Inntektssøyle 242 259
40 - 49
Formuesøyle 456 585
Inntektssøyle 201 612
30 - 39
Formuesøyle 165 358
Inntektssøyle 80 157
20 - 29
Formuesøyle 58 315
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 26

Buskerud fylke

Toppliste for 1962-kullet i Buskerud
Navn Inntekt Formue Skatt
YNGVE SLYNGSTAD 10 824 568 5 761 980 5 142 142
YNGVAR PETER BERG 5 121 733 60 418 426 2 115 108
PER ERIK BURUD 4 382 962 96 423 328 2 891 436
HARALD RUNE HILLEREN 4 152 569 1 012 373 1 778 047
GINA BIRGITTE GEDDE KONGSHAUG 3 931 234 758 140 1 100 130
DAG ANDRESEN 3 660 394 1 538 849 1 619 257
SVERRE HELNO 3 608 680 0 1 827 714
KURT VEGAR ØDEMARK 3 045 114 0 1 005 518
OLA ØRA 2 689 019 0 85 073
KJETIL CARLSEN 2 588 476 1 632 460 326 575

Gjennomsnitt for Buskerud fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn SNERTING Alder
Inntektssøyle 175 333
Formuesøyle 262 893
Inntektssøyle 277 724
Formuesøyle 509 656
Inntektssøyle 243 858
Formuesøyle 182 057
Inntektssøyle 368 788
Formuesøyle 425 543
Inntektssøyle 469 248
Formuesøyle 915 630
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 407
over 80
Formuesøyle 958 792
Inntektssøyle 197 634
70 - 79
Formuesøyle 687 741
Inntektssøyle 265 141
60 - 69
Formuesøyle 729 052
Inntektssøyle 305 739
50 - 59
Formuesøyle 496 146
Inntektssøyle 298 631
40 - 49
Formuesøyle 293 481
Inntektssøyle 238 875
30 - 39
Formuesøyle 147 360
Inntektssøyle 127 920
20 - 29
Formuesøyle 72 287
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 17

Norge

Toppliste for 1962-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ØYSTEIN STRAY SPETALEN 63 852 880 1 945 745 922 39 477 372
JAN SVERRE NORDSTAD 35 235 983 7 021 549 10 056 392
MADS IVERSEN 25 370 878 45 768 700 7 715 391
ROAR BUØEN 22 345 879 21 842 695 6 659 433
TRYGVE STEN KLAVENES 22 002 708 39 845 212 8 034 922
IDAR EIKREM 20 252 325 11 666 859 9 697 065
SVEIN JOHNSEN 18 746 330 59 654 638 5 894 583
TARJEI THORKILDSEN 18 664 143 2 973 514 5 485 305
JAN ARVE TØNNESSEN 16 152 741 12 159 523 4 704 539
KJELL RUNE STADDELAND 15 729 555 0 7 629 266

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1962 Etternavn SNERTING Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 246 879
Formuesøyle 246 457
Inntektssøyle 381 098
Formuesøyle 547 444
Inntektssøyle 140 789
Formuesøyle 224 038
Inntektssøyle 290 327
Formuesøyle 336 014
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21