ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN

Født 1936 (79 år). Bosatt på 3474 Åros i Røyken kommune (Buskerud).

  • 709 864 i inntekt
  • 6 386 739 i formue
  • 279 455 i skatt

ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN tjente 470 028 kroner mer enn naboene på 3474 Åros, og hadde 6 187 333 kroner mer i formue. Inntekten var 398 158 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Røyken kommune og 513 732 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN er 5 998 468 kroner mer enn snittet blant menn i Røyken, og 6 158 061 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 709 864
Formuesøyle 6 386 739
Norske menn Norske kvinner ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 709 864 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 6 386 739 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 279 455 kr

3474 Åros

Toppliste for 1936-kullet på 3474 Åros
Navn Inntekt Formue Skatt
ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN 709 864 6 386 739 279 455
ROY VIDAR LARSEN 547 220 3 172 850 186 423
ODD SAGBAKKEN 344 555 547 582 95 205
JARL PEDER JOHANSEN 219 417 1 084 097 58 533
THORBJØRN EKLUND 169 650 369 258 34 755
MARIT NILSEN 83 116 63 240 11 664
BJØRG GULBRANDSEN 82 303 41 586 6 730
INGRID HANSEN 81 328 27 000 7 420

Gjennomsnitt for poststedet 3474 Åros

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1936 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 188 567
Formuesøyle 172 273
Inntektssøyle 286 372
Formuesøyle 228 876
Inntektssøyle 82 249
Formuesøyle 43 942
Inntektssøyle 331 960
Formuesøyle 1 962 295
Inntektssøyle 158 407
Formuesøyle 166 049
Inntektssøyle 306 250
Formuesøyle 2 128 913
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142 464
over 80
Formuesøyle 346 649
Inntektssøyle 196 623
70 - 79
Formuesøyle 525 543
Inntektssøyle 279 340
60 - 69
Formuesøyle 427 205
Inntektssøyle 290 401
50 - 59
Formuesøyle 252 160
Inntektssøyle 293 177
40 - 49
Formuesøyle 169 403
Inntektssøyle 241 591
30 - 39
Formuesøyle 54 509
Inntektssøyle 150 435
20 - 29
Formuesøyle 42 519
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 15

Røyken kommune

Toppliste for 1936-kullet i Røyken kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ODDBJØRN JENSEN 1 232 064 4 998 329 485 254
GIERT FREDRIK GIERTSEN 869 535 1 293 767 310 958
PAUL WAAKTAAR 749 120 916 555 265 927
ROLF CHRISTIAN FREDRIKSEN 709 864 6 386 739 279 455
ROY VIDAR LARSEN 547 220 3 172 850 186 423
ARNE NORMANN SYVERSEN 462 671 3 171 698 175 891
JAN HELSING 450 579 0 135 786
ERLING KARLSEN 435 745 1 995 425 142 433
THORA MATHEA HAGEN 430 208 1 243 135 133 886
WILLY BIRKELAND 414 649 1 272 321 125 596

Gjennomsnitt for Røyken kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1936 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 196 132
Formuesøyle 228 678
Inntektssøyle 311 706
Formuesøyle 388 271
Inntektssøyle 151 163
Formuesøyle 453 458
Inntektssøyle 271 554
Formuesøyle 880 755
Inntektssøyle 169 357
Formuesøyle 165 816
Inntektssøyle 314 352
Formuesøyle 793 073
Inntekt Formue
Inntektssøyle 157 459
over 80
Formuesøyle 565 689
Inntektssøyle 211 151
70 - 79
Formuesøyle 616 940
Inntektssøyle 309 530
60 - 69
Formuesøyle 788 096
Inntektssøyle 335 354
50 - 59
Formuesøyle 404 616
Inntektssøyle 331 343
40 - 49
Formuesøyle 222 293
Inntektssøyle 258 684
30 - 39
Formuesøyle 77 848
Inntektssøyle 125 486
20 - 29
Formuesøyle 42 382
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 15

Buskerud fylke

Toppliste for 1936-kullet i Buskerud
Navn Inntekt Formue Skatt
ANKER FALK 8 578 611 15 698 376 2 575 318
KIRSTEN ELISABETH KAROLINE TRØMBORG 2 423 999 3 740 071 714 820
KARSTEIN OLAI NYHEIM 1 886 686 3 168 834 548 557
ØIVIN FJELDSTAD 1 718 572 4 749 887 688 139
MÅLFRID INGEBJØRG STEINDE ALMQUIST 1 555 056 14 415 726 643 164
HELGE SKARE 1 389 858 17 678 951 577 814
GUNNAR ANDERSEN 1 261 944 3 416 424 376 811
ODDBJØRN JENSEN 1 232 064 4 998 329 485 254
WIEL RIGMOR SKARE 1 186 756 14 975 286 487 518
KJELL ÅBØ 1 044 096 16 896 688 478 196

Gjennomsnitt for Buskerud fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1936 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 175 333
Formuesøyle 262 893
Inntektssøyle 277 724
Formuesøyle 509 656
Inntektssøyle 158 325
Formuesøyle 500 472
Inntektssøyle 254 249
Formuesøyle 916 262
Inntektssøyle 182 665
Formuesøyle 187 003
Inntektssøyle 290 521
Formuesøyle 383 704
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 407
over 80
Formuesøyle 958 792
Inntektssøyle 197 634
70 - 79
Formuesøyle 687 741
Inntektssøyle 265 141
60 - 69
Formuesøyle 729 052
Inntektssøyle 305 739
50 - 59
Formuesøyle 496 146
Inntektssøyle 298 631
40 - 49
Formuesøyle 293 481
Inntektssøyle 238 875
30 - 39
Formuesøyle 147 360
Inntektssøyle 127 920
20 - 29
Formuesøyle 72 287
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 17

Norge

Toppliste for 1936-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
NILS-PETTER SVANHOLM 18 174 195 20 564 508 5 325 585
STEIN ULF HOFF 10 697 698 125 652 273 4 417 808
ANKER FALK 8 578 611 15 698 376 2 575 318
ANDERS ØNVIK 8 280 367 24 201 249 2 571 006
AUDNY IRENE MØRCH 7 721 814 8 321 251 2 237 035
HELLMUND ÅRSTEIN TORBERGSEN 7 294 968 12 074 344 2 158 741
ARNE DOKSETH THORVALDSEN 6 662 592 90 655 113 2 849 811
DIDRIK BENTSEN 6 576 243 9 220 407 1 918 206
TORUNN DEHLI 6 097 907 2 893 143 1 726 075
NILS SEDERHOLM 5 542 778 24 465 099 1 816 289

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1936 Etternavn FREDRIKSEN Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 160 954
Formuesøyle 492 292
Inntektssøyle 247 396
Formuesøyle 888 665
Inntektssøyle 173 663
Formuesøyle 233 472
Inntektssøyle 277 107
Formuesøyle 430 237
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21