ØYSTEIN BJØRDAL

Født 1948 (67 år). Bosatt på 6412 Molde i Molde kommune (Møre og Romsdal).

  • 22 119 145 i inntekt
  • 21 360 339 i formue
  • 6 481 606 i skatt

ØYSTEIN BJØRDAL tjente 21 825 490 kroner mer enn naboene på 6412 Molde, og hadde 20 812 150 kroner mer i formue. Inntekten var 21 843 850 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Molde kommune og 21 929 800 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ØYSTEIN BJØRDAL er 20 916 310 kroner mer enn snittet blant menn i Molde, og 21 078 870 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 22 119 140
Formuesøyle 21 360 340
Norske menn Norske kvinner ØYSTEIN BJØRDAL
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 22 119 140 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 21 360 340 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 6 481 606 kr

6412 Molde

Toppliste for 1948-kullet på 6412 Molde
Navn Inntekt Formue Skatt
ØYSTEIN BJØRDAL 22 119 145 21 360 339 6 481 606
INGER SOFIE SAMDAL VIK 622 705 0 294 145
SVERRE ERLING TORJUUL 550 485 1 281 624 212 929
JOHAN ANKER SKAR 547 928 800 080 313 382
KOLBEIN LYNG 529 749 0 206 550
HALLSTEIN LARSEN 501 036 784 201 191 867
SVERRE HOLLEN 497 750 0 183 976
ASBJØRG MARIE REITAN 447 383 1 798 303 167 064
RIGMOR ANNE GJERDE GJENDEM 420 190 903 124 132 458
SUSAN ANN BALANDIN 406 079 0 152 322

Gjennomsnitt for poststedet 6412 Molde

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn BJØRDAL Alder
Inntektssøyle 227 630
Formuesøyle 416 356
Inntektssøyle 354 704
Formuesøyle 679 291
Inntektssøyle 302 630
Formuesøyle 651 594
Inntektssøyle 1 807 764
Formuesøyle 1 901 627
Inntektssøyle 487 770
Formuesøyle 1 915 241
Inntektssøyle 22 119 140
Formuesøyle 21 360 340
Inntekt Formue
Inntektssøyle 202 777
over 80
Formuesøyle 1 080 928
Inntektssøyle 224 894
70 - 79
Formuesøyle 1 016 181
Inntektssøyle 516 639
60 - 69
Formuesøyle 1 195 104
Inntektssøyle 375 141
50 - 59
Formuesøyle 793 411
Inntektssøyle 369 368
40 - 49
Formuesøyle 228 153
Inntektssøyle 289 766
30 - 39
Formuesøyle 105 951
Inntektssøyle 138 758
20 - 29
Formuesøyle 30 842
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 23

Molde kommune

Toppliste for 1948-kullet i Molde kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ØYSTEIN BJØRDAL 22 119 145 21 360 339 6 481 606
TØNNES ARNULF RØBEKK 2 887 949 6 476 359 862 928
JOHN SANDØY 2 087 914 10 025 496 823 161
ANTON MISUND 2 000 300 57 245 180 1 177 075
OLAV NORDIN WATN 1 945 418 3 527 355 694 109
ERIK BERG 1 558 307 42 501 186 955 644
KJELL OVE BRATSETH 1 523 261 3 292 323 680 648
MARIT ORTEN THOMSEN 1 504 925 5 227 868 484 073
OTTO WINTER-HJELM 1 293 242 0 623 125
LEIF ASLAKSEN 1 250 192 0 516 566

Gjennomsnitt for Molde kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn BJØRDAL Alder
Inntektssøyle 189 342
Formuesøyle 281 472
Inntektssøyle 275 290
Formuesøyle 444 027
Inntektssøyle 260 098
Formuesøyle 460 222
Inntektssøyle 524 533
Formuesøyle 1 441 656
Inntektssøyle 276 051
Formuesøyle 658 572
Inntektssøyle 4 736 315
Formuesøyle 5 416 088
Inntekt Formue
Inntektssøyle 164 459
over 80
Formuesøyle 648 136
Inntektssøyle 202 059
70 - 79
Formuesøyle 670 966
Inntektssøyle 304 427
60 - 69
Formuesøyle 749 484
Inntektssøyle 318 001
50 - 59
Formuesøyle 509 615
Inntektssøyle 295 738
40 - 49
Formuesøyle 270 260
Inntektssøyle 241 930
30 - 39
Formuesøyle 119 850
Inntektssøyle 128 235
20 - 29
Formuesøyle 39 954
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 11

Møre og Romsdal fylke

Toppliste for 1948-kullet i Møre og Romsdal
Navn Inntekt Formue Skatt
ØYSTEIN BJØRDAL 22 119 145 21 360 339 6 481 606
BERIT VIGDIS EKORNES UNHJEM 7 063 888 99 406 118 3 064 546
KRISTOFFER JUN STRAND 5 691 033 8 917 748 1 679 167
RUNE HITLAND 3 877 832 1 373 135 1 508 025
AUDUN DRAGSUND 3 829 252 25 664 264 1 438 277
JOHN ERIK SYNNES 3 442 430 2 989 439 1 590 852
TØNNES ARNULF RØBEKK 2 887 949 6 476 359 862 928
JON HELGE REMMEN 2 821 469 2 437 079 822 625
ARVID HOVDEN 2 617 783 5 717 241 908 127
JOHN SANDØY 2 087 914 10 025 496 823 161

Gjennomsnitt for Møre og Romsdal fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn BJØRDAL Alder
Inntektssøyle 166 111
Formuesøyle 265 404
Inntektssøyle 268 849
Formuesøyle 506 447
Inntektssøyle 212 521
Formuesøyle 422 421
Inntektssøyle 366 643
Formuesøyle 954 179
Inntektssøyle 199 315
Formuesøyle 488 240
Inntektssøyle 759 389
Formuesøyle 949 173
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142 873
over 80
Formuesøyle 529 875
Inntektssøyle 181 939
70 - 79
Formuesøyle 659 217
Inntektssøyle 262 735
60 - 69
Formuesøyle 721 886
Inntektssøyle 303 391
50 - 59
Formuesøyle 600 063
Inntektssøyle 289 715
40 - 49
Formuesøyle 354 625
Inntektssøyle 233 481
30 - 39
Formuesøyle 180 360
Inntektssøyle 133 833
20 - 29
Formuesøyle 54 246
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 14

Norge

Toppliste for 1948-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
CHRISTIAN LORENTZEN 58 829 245 24 295 680 16 777 201
INGRID HEIDI THORSEN 36 187 060 29 071 041 10 450 349
ØYSTEIN BJØRDAL 22 119 145 21 360 339 6 481 606
ALF IVAR HILDRUM 22 029 879 20 652 686 6 918 234
OLAV FALLAN 20 356 313 67 542 623 6 464 689
STEINAR ODDMUND EIDE 16 119 327 7 217 906 4 674 331
PER HELGE MILDE 14 912 078 13 257 789 4 379 818
OLE ENGER 14 386 476 15 939 791 3 807 016
AMUND SKARHOLT 13 540 473 24 187 706 5 141 433
JON FREDRIK FLAATEN 12 705 892 1 681 823 5 540 602

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn BJØRDAL Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 221 137
Formuesøyle 393 033
Inntektssøyle 370 681
Formuesøyle 906 312
Inntektssøyle 206 988
Formuesøyle 385 980
Inntektssøyle 672 786
Formuesøyle 732 842
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21