PER HONNSTAD RØV

Født 1954 (61 år). Bosatt på 6652 Surna i Surnadal kommune (Møre og Romsdal).

  • 317 754 i inntekt
  • 684 790 i formue
  • 111 936 i skatt

PER HONNSTAD RØV tjente 110 670 kroner mer enn naboene på 6652 Surna, og hadde 388 014 kroner mer i formue. Inntekten var 90 454 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Surnadal kommune og 164 234 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til PER HONNSTAD RØV er 253 047 kroner mer enn snittet blant menn i Surnadal, og 438 081 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 317 754
Formuesøyle 684 790
Norske menn Norske kvinner PER HONNSTAD RØV
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 317 754 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 684 790 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 111 936 kr

6652 Surna

Toppliste for 1954-kullet på 6652 Surna
Navn Inntekt Formue Skatt
JØRN TAGE AABAK ANGVIK 1 313 854 0 638 206
JOHN LIABØ SÆTER 496 282 1 463 721 187 203
ARNSTEIN PETTER FJELNSETH 389 742 31 299 141 179
MAGNE FISKE 356 780 1 189 023 129 803
INGRID MO SVEEN 350 191 1 296 315 128 828
PER HONNSTAD RØV 317 754 684 790 111 936
KARIN HYLDBAKK 259 542 318 996 90 104
BRITT AINA BERGLUND 239 630 0 73 698
MAGNA MO 209 111 0 68 849
OLE GEORG HUSBY 180 423 67 129 54 350

Gjennomsnitt for poststedet 6652 Surna

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1954 Etternavn RØV Alder
Inntektssøyle 171 111
Formuesøyle 224 331
Inntektssøyle 240 811
Formuesøyle 367 460
Inntektssøyle 167 981
Formuesøyle 538 596
Inntektssøyle 451 295
Formuesøyle 526 177
Inntektssøyle 84 701
Formuesøyle 15
Inntektssøyle 298 105
Formuesøyle 87 230
Inntekt Formue
Inntektssøyle 127 090
over 80
Formuesøyle 503 029
Inntektssøyle 163 504
70 - 79
Formuesøyle 559 301
Inntektssøyle 212 963
60 - 69
Formuesøyle 508 794
Inntektssøyle 284 317
50 - 59
Formuesøyle 478 075
Inntektssøyle 293 504
40 - 49
Formuesøyle 226 752
Inntektssøyle 239 600
30 - 39
Formuesøyle 92 991
Inntektssøyle 120 154
20 - 29
Formuesøyle 27 345
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 32

Surnadal kommune

Toppliste for 1954-kullet i Surnadal kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
JØRN TAGE AABAK ANGVIK 1 313 854 0 638 206
ODD EINAR GLÆRUM 889 811 641 231 387 609
BJARNE HOLTEN 557 945 1 076 695 218 893
JOHN LIABØ SÆTER 496 282 1 463 721 187 203
BERET KVAMMEN 437 684 480 849 145 171
KÅRE BÆVRE 428 105 384 705 158 520
GERD INGER GAUPSETH STENBERG 421 355 52 792 153 515
BJØRG SYLTE ORMSET 419 532 0 153 744
ODD RAGNAR SVENDSEN 407 582 0 152 873
SISSEL HELEN SJØLIE RØV 391 749 294 097 139 370

Gjennomsnitt for Surnadal kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1954 Etternavn RØV Alder
Inntektssøyle 153 520
Formuesøyle 246 709
Inntektssøyle 227 300
Formuesøyle 431 743
Inntektssøyle 190 084
Formuesøyle 274 339
Inntektssøyle 285 852
Formuesøyle 453 068
Inntektssøyle 142 115
Formuesøyle 167 250
Inntektssøyle 251 044
Formuesøyle 464 297
Inntekt Formue
Inntektssøyle 133 285
over 80
Formuesøyle 468 865
Inntektssøyle 165 681
70 - 79
Formuesøyle 674 946
Inntektssøyle 199 776
60 - 69
Formuesøyle 567 015
Inntektssøyle 257 858
50 - 59
Formuesøyle 447 397
Inntektssøyle 257 997
40 - 49
Formuesøyle 322 330
Inntektssøyle 222 492
30 - 39
Formuesøyle 146 308
Inntektssøyle 128 016
20 - 29
Formuesøyle 35 707
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 22

Møre og Romsdal fylke

Toppliste for 1954-kullet i Møre og Romsdal
Navn Inntekt Formue Skatt
REIDUN AAM KVALSUND 33 478 216 34 587 768 9 736 863
TIM SOLBERG 5 324 604 2 764 309 1 633 973
FRANK ROBERT REMØY 4 713 915 45 036 335 1 815 609
KÅRE JOHAN EIKREM 4 562 278 578 213 1 605 490
AUDUN ARNFINN FRISVOLL 3 211 563 5 912 908 1 573 236
ROBERT SVENDSEN 2 924 295 577 476 1 356 716
ØYSTEIN HOVE 2 814 552 8 164 499 1 281 595
BJØRN TEIGENE 2 612 330 41 167 319 1 215 453
STEINAR KULEN 2 533 874 6 496 083 1 228 819
KRISTINE LANDMARK 2 470 356 754 516 1 141 179

Gjennomsnitt for Møre og Romsdal fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1954 Etternavn RØV Alder
Inntektssøyle 166 111
Formuesøyle 265 404
Inntektssøyle 268 849
Formuesøyle 506 447
Inntektssøyle 242 879
Formuesøyle 271 172
Inntektssøyle 363 838
Formuesøyle 789 821
Inntektssøyle 155 239
Formuesøyle 273 529
Inntektssøyle 245 923
Formuesøyle 297 460
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142 873
over 80
Formuesøyle 529 875
Inntektssøyle 181 939
70 - 79
Formuesøyle 659 217
Inntektssøyle 262 735
60 - 69
Formuesøyle 721 886
Inntektssøyle 303 391
50 - 59
Formuesøyle 600 063
Inntektssøyle 289 715
40 - 49
Formuesøyle 354 625
Inntektssøyle 233 481
30 - 39
Formuesøyle 180 360
Inntektssøyle 133 833
20 - 29
Formuesøyle 54 246
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 14

Norge

Toppliste for 1954-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
REIDUN AAM KVALSUND 33 478 216 34 587 768 9 736 863
ELISIF SOMMERSCHIELD 28 496 436 66 178 064 8 691 852
PER ERIK STRØMSØ 28 331 294 20 933 664 8 146 802
OMMUND NORVALD REVHEIM 22 112 242 18 432 352 7 047 743
TORE HALVORSEN 20 377 360 27 761 661 8 944 649
TORE JAHNSEN 16 353 303 11 298 970 5 071 673
RUNE SOLBERG 13 702 461 4 452 473 4 234 708
LEIF JOACHIM MOLTKE-HANSEN 13 495 496 21 768 011 4 259 588
HELGE MORTEN SVARVA 12 751 238 16 594 878 3 973 466
SIREN WENCHE BERG NORDAL 12 553 683 7 480 194 3 598 835

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1954 Etternavn RØV Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 243 426
Formuesøyle 337 070
Inntektssøyle 385 304
Formuesøyle 674 692
Inntektssøyle 169 611
Formuesøyle 192 377
Inntektssøyle 269 620
Formuesøyle 287 747
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21