ØYVIND ANDREAS WINTHER

Født 1964 (51 år). Bosatt på 1390 Vollen i Asker kommune (Akershus).

  • 7 662 781 i inntekt
  • 3 430 823 i formue
  • 2 909 519 i skatt

ØYVIND ANDREAS WINTHER tjente 7 326 887 kroner mer enn naboene på 1390 Vollen, og hadde 2 910 999 kroner mer i formue. Inntekten var 7 244 445 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Asker kommune og 7 434 959 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ØYVIND ANDREAS WINTHER er 2 465 062 kroner mer enn snittet blant menn i Asker, og 2 912 547 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 7 662 781
Formuesøyle 3 430 823
Norske menn Norske kvinner ØYVIND ANDREAS WINTHER
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 7 662 781 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 3 430 823 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 2 909 519 kr

1390 Vollen

Toppliste for 1964-kullet på 1390 Vollen
Navn Inntekt Formue Skatt
ØYVIND ANDREAS WINTHER 7 662 781 3 430 823 2 909 519
FRODE JARLE HANSEN 1 406 977 0 679 288
GRO JØLSTAD KNUDSEN 1 349 012 2 758 998 406 857
BJØRN KVEIM 1 268 864 0 579 004
RUNE KRISTIAN HEDER 933 388 7 882 413 408 106
SIRI STEFFENS WÅDE 924 859 0 381 839
EVA ANNICA LINDBÄCK 888 468 804 390 315 179
OLE LARS GUDEM 876 908 0 378 023
OLE HARALD RØNNEBERG GILBO 831 078 0 371 467
AASE ELISABETH ROSFJORD THORSTENSEN 812 540 1 224 031 307 615

Gjennomsnitt for poststedet 1390 Vollen

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn WINTHER Alder
Inntektssøyle 231 808
Formuesøyle 359 682
Inntektssøyle 435 992
Formuesøyle 677 430
Inntektssøyle 378 353
Formuesøyle 476 820
Inntektssøyle 951 063
Formuesøyle 579 043
Inntektssøyle 55 192
Formuesøyle 1 436 908
Inntektssøyle 7 662 781
Formuesøyle 3 430 823
Inntekt Formue
Inntektssøyle 183 682
over 80
Formuesøyle 965 918
Inntektssøyle 278 597
70 - 79
Formuesøyle 1 122 000
Inntektssøyle 351 233
60 - 69
Formuesøyle 760 764
Inntektssøyle 453 215
50 - 59
Formuesøyle 949 624
Inntektssøyle 498 096
40 - 49
Formuesøyle 479 374
Inntektssøyle 344 211
30 - 39
Formuesøyle 174 103
Inntektssøyle 129 943
20 - 29
Formuesøyle 85 377
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 17

Asker kommune

Toppliste for 1964-kullet i Asker kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
PETER ANDERS ØYE 34 204 482 35 667 206 3 143 421
SIMEN MØRDRE 17 000 619 8 104 358 8 155 471
PETER ARNE RUZICKA 11 354 387 53 077 984 5 901 240
ØYVIND ANDREAS WINTHER 7 662 781 3 430 823 2 909 519
STEIN ERIK MOE 5 016 256 13 103 963 2 345 941
JAN KRISTEN WILBORN 3 810 868 691 915 1 785 143
JAN ABRAHAMSEN 3 173 466 796 350 1 029 488
MAGNE SEM 2 972 823 704 918 844 725
EINAR TØRRIS BONNEVIE 2 861 180 0 1 397 342
PHILIP ADRIAN COOMBE 2 789 155 747 775 1 044 580

Gjennomsnitt for Asker kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn WINTHER Alder
Inntektssøyle 227 823
Formuesøyle 518 276
Inntektssøyle 418 336
Formuesøyle 965 761
Inntektssøyle 318 785
Formuesøyle 379 784
Inntektssøyle 654 375
Formuesøyle 792 786
Inntektssøyle 159 059
Formuesøyle 2 489 233
Inntektssøyle 3 891 887
Formuesøyle 1 752 214
Inntekt Formue
Inntektssøyle 224 167
over 80
Formuesøyle 923 576
Inntektssøyle 295 348
70 - 79
Formuesøyle 1 265 412
Inntektssøyle 387 375
60 - 69
Formuesøyle 1 284 234
Inntektssøyle 469 269
50 - 59
Formuesøyle 844 534
Inntektssøyle 457 221
40 - 49
Formuesøyle 752 634
Inntektssøyle 312 017
30 - 39
Formuesøyle 528 363
Inntektssøyle 106 926
20 - 29
Formuesøyle 134 718
Inntektssøyle 4
under 20
Formuesøyle 43

Akershus fylke

Toppliste for 1964-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
PETER ANDERS ØYE 34 204 482 35 667 206 3 143 421
SIMEN MØRDRE 17 000 619 8 104 358 8 155 471
JAN EINAR BARBO 16 856 327 0 5 027 537
PETER ARNE RUZICKA 11 354 387 53 077 984 5 901 240
PEDER SKOTNER 8 249 843 14 101 526 2 579 858
GEIR SVERRE STOUTLAND 7 940 288 474 348 3 788 729
ØYVIND ANDREAS WINTHER 7 662 781 3 430 823 2 909 519
KNUT BJARNE HAANÆS 7 527 221 2 072 998 3 569 164
GEIR JONNY KAASEN 6 989 136 26 444 699 3 600 442
CHRISTINE RØDSÆTHER 6 739 559 6 065 483 2 155 961

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn WINTHER Alder
Inntektssøyle 210 533
Formuesøyle 336 915
Inntektssøyle 342 970
Formuesøyle 569 523
Inntektssøyle 285 332
Formuesøyle 239 406
Inntektssøyle 472 041
Formuesøyle 423 192
Inntektssøyle 223 579
Formuesøyle 407 197
Inntektssøyle 671 653
Formuesøyle 528 967
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192 656
over 80
Formuesøyle 768 403
Inntektssøyle 237 791
70 - 79
Formuesøyle 960 842
Inntektssøyle 323 726
60 - 69
Formuesøyle 889 778
Inntektssøyle 385 809
50 - 59
Formuesøyle 598 010
Inntektssøyle 379 755
40 - 49
Formuesøyle 385 457
Inntektssøyle 273 389
30 - 39
Formuesøyle 197 181
Inntektssøyle 124 778
20 - 29
Formuesøyle 65 859
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 26

Norge

Toppliste for 1964-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
TORE LIE 101 870 780 501 628 709 34 164 782
ØYVIND ERIKSEN 35 741 923 29 823 820 13 184 764
PETER ANDERS ØYE 34 204 482 35 667 206 3 143 421
KATRINE SISSENER 23 973 414 243 698 079 9 367 250
TROND RIIBER KNUDSEN 23 883 606 42 093 903 8 347 972
TOM CHRISTOPHER STECKMEST 17 913 033 964 227 874 13 235 883
BJØRN OLSTAD 17 446 108 6 570 211 8 341 960
HELGE STEMSHAUG 17 192 512 2 346 336 5 067 403
KJELL NYBRÅTEN 17 018 993 14 833 632 5 073 590
SIMEN MØRDRE 17 000 619 8 104 358 8 155 471

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn WINTHER Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 247 460
Formuesøyle 270 577
Inntektssøyle 368 755
Formuesøyle 449 838
Inntektssøyle 179 681
Formuesøyle 165 083
Inntektssøyle 340 741
Formuesøyle 286 120
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21