NICLAS BERLIN NILSSEN

Født 1990 (25 år). Bosatt på 8310 Kabelvåg i Vågan kommune (Nordland).

  • 57 011 i inntekt
  • 99 447 i formue
  • 11 954 i skatt

NICLAS BERLIN NILSSEN tjente 129 762 kroner mindre enn naboene på 8310 Kabelvåg, og hadde 88 348 kroner mindre i formue. Inntekten var 163 298 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Vågan kommune og 97 065 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til NICLAS BERLIN NILSSEN er 189 480 kroner mindre enn snittet blant menn i Vågan, og 73 038 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 57 011
Formuesøyle 99 447
Norske menn Norske kvinner NICLAS BERLIN NILSSEN
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 57 011 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 99 447 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 11 954 kr

8310 Kabelvåg

Toppliste for 1990-kullet på 8310 Kabelvåg
Navn Inntekt Formue Skatt
EVEN SUNDBAKKEN HAGEN 122 499 5 443 37 226
STIAN SCHULTZ EILERTSEN 110 608 19 072 33 452
MARKUS ANDRE HANSEN NORMANN 78 870 0 20 495
RUBEN OLSEN MØRTSELL 68 140 1 730 16 507
ØYVIND LØMO STENSVOLD 65 342 0 15 939
DAN SNORRE DIDRIKSEN 59 782 7 978 12 906
NICLAS BERLIN NILSSEN 57 011 99 447 11 954
MARLENE BLESS 56 850 139 660 8 824
KRISTINE EMMA HAMNES KROGH 49 664 64 906 6 209
ROSJIN OMAR AHMAD 47 536 0 8 650

Gjennomsnitt for poststedet 8310 Kabelvåg

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1990 Etternavn NILSSEN Alder
Inntektssøyle 160 028
Formuesøyle 159 610
Inntektssøyle 214 503
Formuesøyle 215 974
Inntektssøyle 18 797
Formuesøyle 39 681
Inntektssøyle 37 678
Formuesøyle 24 172
Inntektssøyle 144 257
Formuesøyle 135 385
Inntektssøyle 123 717
Formuesøyle 100 640
Inntekt Formue
Inntektssøyle 133 783
over 80
Formuesøyle 412 714
Inntektssøyle 156 121
70 - 79
Formuesøyle 281 131
Inntektssøyle 230 514
60 - 69
Formuesøyle 372 433
Inntektssøyle 253 303
50 - 59
Formuesøyle 257 993
Inntektssøyle 233 478
40 - 49
Formuesøyle 118 493
Inntektssøyle 193 254
30 - 39
Formuesøyle 47 754
Inntektssøyle 123 405
20 - 29
Formuesøyle 32 998
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 9

Vågan kommune

Toppliste for 1990-kullet i Vågan kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
DANIEL HAGEN HANSSEN 215 918 0 71 589
KIM KJOSNES 197 465 0 66 645
EVEN SUNDBAKKEN HAGEN 122 499 5 443 37 226
STIAN SCHULTZ EILERTSEN 110 608 19 072 33 452
EIVIND SIGURD HÆGDAHL JENSEN 101 182 16 268 29 788
MALIN VIK MALNES 89 711 19 590 25 050
KRISTIAN LARSEN 83 356 830 26 183
MARKUS ANDRE HANSEN NORMANN 78 870 0 20 495
ARVYDAS TUSKEVICIUS 77 745 1 25 949
MATHIAS LØVLIE OLSEN 75 546 18 539 19 523

Gjennomsnitt for Vågan kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1990 Etternavn NILSSEN Alder
Inntektssøyle 154 077
Formuesøyle 172 485
Inntektssøyle 220 309
Formuesøyle 288 927
Inntektssøyle 18 487
Formuesøyle 31 171
Inntektssøyle 30 275
Formuesøyle 24 639
Inntektssøyle 117 104
Formuesøyle 83 208
Inntektssøyle 228 892
Formuesøyle 159 993
Inntekt Formue
Inntektssøyle 137 907
over 80
Formuesøyle 433 993
Inntektssøyle 164 024
70 - 79
Formuesøyle 422 521
Inntektssøyle 227 807
60 - 69
Formuesøyle 537 921
Inntektssøyle 252 777
50 - 59
Formuesøyle 330 494
Inntektssøyle 248 230
40 - 49
Formuesøyle 152 220
Inntektssøyle 198 250
30 - 39
Formuesøyle 52 161
Inntektssøyle 110 894
20 - 29
Formuesøyle 25 957
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 9

Nordland fylke

Toppliste for 1990-kullet i Nordland
Navn Inntekt Formue Skatt
CHRISTER SÆTHRE 573 733 293 336 229 207
TOR-GUNNAR NIELSEN 436 089 17 216 868 296 382
TROND PREBEN KRISTIANSEN 422 641 210 491 160 668
STIAN JANSVIK 410 774 61 924 158 085
KARL ANTON PETTERSEN 339 734 1 781 351 96 448
KARI PETRINE KARLSEN 277 066 207 101 93 372
TORBJØRN KIIL KARLSEN 226 046 67 438 75 265
JONAS HANSSEN 225 548 57 894 79 929
OLAV ALEXANDER GRANDE 224 429 14 386 72 264
KIM-ARNE LILLEVIK KRISTIANSEN 223 059 0 74 978

Gjennomsnitt for Nordland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1990 Etternavn NILSSEN Alder
Inntektssøyle 165 432
Formuesøyle 185 186
Inntektssøyle 231 504
Formuesøyle 313 016
Inntektssøyle 23 003
Formuesøyle 37 401
Inntektssøyle 28 778
Formuesøyle 44 286
Inntektssøyle 152 469
Formuesøyle 162 419
Inntektssøyle 240 167
Formuesøyle 283 419
Inntekt Formue
Inntektssøyle 137 595
over 80
Formuesøyle 440 856
Inntektssøyle 173 971
70 - 79
Formuesøyle 501 730
Inntektssøyle 230 264
60 - 69
Formuesøyle 499 922
Inntektssøyle 266 287
50 - 59
Formuesøyle 328 828
Inntektssøyle 256 345
40 - 49
Formuesøyle 176 298
Inntektssøyle 214 072
30 - 39
Formuesøyle 78 756
Inntektssøyle 127 635
20 - 29
Formuesøyle 34 975
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 13

Norge

Toppliste for 1990-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
CHRISTIAN MØGSTER 2 821 465 99 859 326 1 870 354
THOMAS MARTENS FALCK-PEDERSEN 2 338 974 66 814 687 1 374 766
WILHELM JOHAN SISSENER MUNTHE 2 235 348 28 756 930 927 116
CARSTEN CHRISTOPHER GARMANN WILHELMSEN 2 052 489 377 697 812 3 577 401
ALEXANDER DYRE HEIBERG 1 551 978 13 820 791 571 475
CHRISTOPHER CAROLUS EITZEN 1 519 365 14 447 787 569 240
ARIO IRANPOUR 1 340 146 0 613 414
TINE ISELIN NAAS NICOLAISEN 1 227 612 12 229 017 463 142
SYNNE BERGE HOLMEN 1 223 211 10 108 777 438 587
MICHEL TRYGVE ANDVORD 840 530 104 769 554 1 054 626

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1990 Etternavn NILSSEN Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 22 716
Formuesøyle 70 579
Inntektssøyle 26 502
Formuesøyle 80 064
Inntektssøyle 179 990
Formuesøyle 216 848
Inntektssøyle 284 762
Formuesøyle 378 418
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21