MORTEN KRISTIAN ØSTVIK

Født 1954 (61 år). Bosatt på 1655 Sellebakk i Fredrikstad kommune (Østfold).

  • 452 474 i inntekt
  • 0 i formue
  • 168 314 i skatt

MORTEN KRISTIAN ØSTVIK tjente 218 593 kroner mer enn naboene på 1655 Sellebakk, og hadde 257 041 kroner mindre i formue. Inntekten var 201 468 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Fredrikstad kommune og 288 291 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til MORTEN KRISTIAN ØSTVIK er 395 166 kroner mindre enn snittet blant menn i Fredrikstad, og 211 951 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 452 474
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner MORTEN KRISTIAN ØSTVIK
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 452 474 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 168 314 kr

1655 Sellebakk

Toppliste for 1954-kullet på 1655 Sellebakk
Navn Inntekt Formue Skatt
BJØRNAR JENSEN 1 228 301 4 949 383 672
ØISTEIN HARTIG 1 098 633 0 518 150
PER NOSSEN 736 072 0 320 894
JAN VIDAR MARTINSEN 593 415 345 866 239 626
BJØRN JOHN HOLTH 518 085 1 549 640 200 181
TORE HUNN 475 623 1 857 283 180 066
FRODE MALM 463 263 284 217 165 752
ØIVIND BERGER HAUGEN 456 747 523 376 162 959
MORTEN KRISTIAN ØSTVIK 452 474 0 168 314
SVEIN WILHELM EIDSGAARD 442 173 400 457 167 698

Gjennomsnitt for poststedet 1655 Sellebakk

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1954 Etternavn ØSTVIK Alder
Inntektssøyle 173 764
Formuesøyle 167 785
Inntektssøyle 290 720
Formuesøyle 339 015
Inntektssøyle 249 898
Formuesøyle 65 027
Inntektssøyle 431 295
Formuesøyle 412 251
Inntektssøyle 290 892
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 452 474
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 149 473
over 80
Formuesøyle 586 848
Inntektssøyle 173 176
70 - 79
Formuesøyle 463 779
Inntektssøyle 235 513
60 - 69
Formuesøyle 573 392
Inntektssøyle 281 968
50 - 59
Formuesøyle 321 570
Inntektssøyle 321 167
40 - 49
Formuesøyle 211 398
Inntektssøyle 268 140
30 - 39
Formuesøyle 73 872
Inntektssøyle 139 927
20 - 29
Formuesøyle 34 639
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 9

Fredrikstad kommune

Toppliste for 1954-kullet i Fredrikstad kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
JONNY ANDRÉ THILESEN 4 502 010 9 991 219 1 511 195
KETIL CATO BRATTÅS 3 596 144 64 496 955 1 783 302
GUNNAR TORSTEIN TØRNQVIST 3 589 385 5 620 882 1 143 243
TERJE STEINAR DAHLE ANDERSEN 3 333 054 18 267 848 1 282 917
IVAR STEN HANSEN 3 111 126 9 077 048 1 074 654
JAN NÆSS JENSEN 2 073 730 5 108 557 747 950
BETH MENTZEN GUDESEN 2 057 031 8 508 059 1 008 066
HELGE EDUARD MORDT 1 935 717 3 465 188 708 162
TOM JONASSEN 1 862 473 2 808 922 874 904
TOM ODVAR OLSEN 1 776 680 9 263 601 652 522

Gjennomsnitt for Fredrikstad kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1954 Etternavn ØSTVIK Alder
Inntektssøyle 164 183
Formuesøyle 211 951
Inntektssøyle 251 006
Formuesøyle 395 166
Inntektssøyle 213 579
Formuesøyle 215 632
Inntektssøyle 341 433
Formuesøyle 755 874
Inntektssøyle 247 866
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 366 996
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 148 836
over 80
Formuesøyle 489 441
Inntektssøyle 177 254
70 - 79
Formuesøyle 545 968
Inntektssøyle 238 333
60 - 69
Formuesøyle 627 301
Inntektssøyle 278 423
50 - 59
Formuesøyle 409 139
Inntektssøyle 262 471
40 - 49
Formuesøyle 238 817
Inntektssøyle 219 316
30 - 39
Formuesøyle 92 597
Inntektssøyle 122 656
20 - 29
Formuesøyle 30 956
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 22

Østfold fylke

Toppliste for 1954-kullet i Østfold
Navn Inntekt Formue Skatt
JONNY ANDRÉ THILESEN 4 502 010 9 991 219 1 511 195
GERD IRENE NILSEN 4 222 790 29 773 561 1 610 697
KETIL CATO BRATTÅS 3 596 144 64 496 955 1 783 302
GUNNAR TORSTEIN TØRNQVIST 3 589 385 5 620 882 1 143 243
TERJE STEINAR DAHLE ANDERSEN 3 333 054 18 267 848 1 282 917
TOM LYSAKER 3 257 078 11 914 418 1 664 482
HANS KRISTIAN GUSLUND 3 135 090 145 732 987 906
IVAR STEN HANSEN 3 111 126 9 077 048 1 074 654
SVEIN ANDERSSON 2 243 549 10 385 462 806 101
MAGNAR HUSE 2 231 033 0 1 017 518

Gjennomsnitt for Østfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1954 Etternavn ØSTVIK Alder
Inntektssøyle 162 867
Formuesøyle 213 666
Inntektssøyle 247 365
Formuesøyle 384 576
Inntektssøyle 212 173
Formuesøyle 302 102
Inntektssøyle 325 843
Formuesøyle 567 517
Inntektssøyle 254 825
Formuesøyle 558 485
Inntektssøyle 367 208
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 148 310
over 80
Formuesøyle 517 256
Inntektssøyle 179 240
70 - 79
Formuesøyle 548 108
Inntektssøyle 234 411
60 - 69
Formuesøyle 575 747
Inntektssøyle 272 213
50 - 59
Formuesøyle 418 207
Inntektssøyle 263 035
40 - 49
Formuesøyle 236 310
Inntektssøyle 216 692
30 - 39
Formuesøyle 98 527
Inntektssøyle 125 877
20 - 29
Formuesøyle 43 544
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 18

Norge

Toppliste for 1954-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
REIDUN AAM KVALSUND 33 478 216 34 587 768 9 736 863
ELISIF SOMMERSCHIELD 28 496 436 66 178 064 8 691 852
PER ERIK STRØMSØ 28 331 294 20 933 664 8 146 802
OMMUND NORVALD REVHEIM 22 112 242 18 432 352 7 047 743
TORE HALVORSEN 20 377 360 27 761 661 8 944 649
TORE JAHNSEN 16 353 303 11 298 970 5 071 673
RUNE SOLBERG 13 702 461 4 452 473 4 234 708
LEIF JOACHIM MOLTKE-HANSEN 13 495 496 21 768 011 4 259 588
HELGE MORTEN SVARVA 12 751 238 16 594 878 3 973 466
SIREN WENCHE BERG NORDAL 12 553 683 7 480 194 3 598 835

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1954 Etternavn ØSTVIK Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 243 426
Formuesøyle 337 070
Inntektssøyle 385 304
Formuesøyle 674 692
Inntektssøyle 196 394
Formuesøyle 291 534
Inntektssøyle 281 693
Formuesøyle 321 898
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21