MATILDE ANTOINETTE JENSEN-BRANDAL

Født 1966 (49 år). Bosatt på 5019 Bergen i Bergen kommune (Hordaland).

  • 353 082 i inntekt
  • 0 i formue
  • 126 175 i skatt

MATILDE ANTOINETTE JENSEN-BRANDAL tjente 56 395 kroner mindre enn naboene på 5019 Bergen, og hadde 1 678 964 kroner mindre i formue. Inntekten var 50 153 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Bergen kommune og 162 337 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til MATILDE ANTOINETTE JENSEN-BRANDAL er 513 598 kroner mindre enn snittet blant menn i Bergen, og 292 440 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 353 082
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner MATILDE ANTOINETTE JENSEN-BRANDAL
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 353 082 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 126 175 kr

5019 Bergen

Toppliste for 1966-kullet på 5019 Bergen
Navn Inntekt Formue Skatt
STÅLE CHRISTENSEN 4 276 436 810 671 1 351 408
FINN PETTER MATHISEN 1 158 677 5 801 721 542 413
SVERRE LEHMANN 554 440 0 254 086
KJELL MAGNE SPURKELAND 457 317 131 802 172 193
INGUNN ANITA WERGELAND 424 499 4 212 051 173 440
ELISABETH TANGSETH STIEGLER FOLGERØ 356 931 489 332 125 523
MATILDE ANTOINETTE JENSEN-BRANDAL 353 082 0 126 175
PÅL OSKAR EIDSHEIM 308 896 0 112 417
LEENA KRISTIINA HALVORSEN 304 486 0 104 211
BRITT KARIN BLOMBERG DYNGELAND 298 578 0 91 869

Gjennomsnitt for poststedet 5019 Bergen

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn JENSEN-BRANDAL Alder
Inntektssøyle 306 518
Formuesøyle 1 609 421
Inntektssøyle 507 517
Formuesøyle 1 785 516
Inntektssøyle 280 166
Formuesøyle 569 526
Inntektssøyle 786 873
Formuesøyle 749 355
Inntektssøyle 353 082
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 258 902
over 80
Formuesøyle 1 554 778
Inntektssøyle 335 819
70 - 79
Formuesøyle 1 677 215
Inntektssøyle 493 595
60 - 69
Formuesøyle 2 967 647
Inntektssøyle 746 865
50 - 59
Formuesøyle 2 457 967
Inntektssøyle 528 465
40 - 49
Formuesøyle 2 849 346
Inntektssøyle 338 671
30 - 39
Formuesøyle 454 523
Inntektssøyle 139 596
20 - 29
Formuesøyle 228 602
Inntektssøyle 3
under 20
Formuesøyle 70

Bergen kommune

Toppliste for 1966-kullet i Bergen kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
INGRID GISMERVIK 8 612 512 7 013 116 2 511 759
ASLE SJØSÆTHER 6 793 577 3 032 912 2 115 498
MORTEN NILSEN 5 018 774 5 619 725 1 466 481
NILS ERIK JOACHIM HØEGH-KROHN 4 394 625 179 633 2 081 753
STÅLE CHRISTENSEN 4 276 436 810 671 1 351 408
MONS ALFRED PAULSEN 4 188 224 0 1 477 558
OLAV BERG 3 920 053 0 1 187 054
MONS SVENDAL AASE 3 917 289 39 403 012 2 576 700
HILDEGUN TVEIT 3 777 824 16 201 494 1 302 685
TROND HENRIK GRØNHAUG 3 665 128 6 374 053 1 187 612

Gjennomsnitt for Bergen kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn JENSEN-BRANDAL Alder
Inntektssøyle 190 745
Formuesøyle 292 440
Inntektssøyle 302 929
Formuesøyle 513 598
Inntektssøyle 262 424
Formuesøyle 159 030
Inntektssøyle 377 976
Formuesøyle 271 241
Inntektssøyle 353 082
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 170 344
over 80
Formuesøyle 601 724
Inntektssøyle 214 807
70 - 79
Formuesøyle 801 834
Inntektssøyle 303 074
60 - 69
Formuesøyle 825 728
Inntektssøyle 358 577
50 - 59
Formuesøyle 534 747
Inntektssøyle 328 921
40 - 49
Formuesøyle 402 786
Inntektssøyle 252 362
30 - 39
Formuesøyle 222 874
Inntektssøyle 137 501
20 - 29
Formuesøyle 64 795
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 20

Hordaland fylke

Toppliste for 1966-kullet i Hordaland
Navn Inntekt Formue Skatt
INGRID GISMERVIK 8 612 512 7 013 116 2 511 759
ASLE SJØSÆTHER 6 793 577 3 032 912 2 115 498
MORTEN NILSEN 5 018 774 5 619 725 1 466 481
GILLIAN RASMUSSEN 4 706 208 4 332 427 1 373 877
STIG ARVE LARSEN 4 640 327 15 995 433 1 563 940
NILS ERIK JOACHIM HØEGH-KROHN 4 394 625 179 633 2 081 753
STÅLE CHRISTENSEN 4 276 436 810 671 1 351 408
MONS ALFRED PAULSEN 4 188 224 0 1 477 558
GUNNY SANDVIK 4 141 572 399 870 786 4 486 500
OLAV BERG 3 920 053 0 1 187 054

Gjennomsnitt for Hordaland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn JENSEN-BRANDAL Alder
Inntektssøyle 178 760
Formuesøyle 262 948
Inntektssøyle 291 635
Formuesøyle 476 328
Inntektssøyle 244 696
Formuesøyle 285 542
Inntektssøyle 364 874
Formuesøyle 272 115
Inntektssøyle 353 082
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 157 692
over 80
Formuesøyle 551 925
Inntektssøyle 201 332
70 - 79
Formuesøyle 713 467
Inntektssøyle 283 219
60 - 69
Formuesøyle 738 728
Inntektssøyle 335 731
50 - 59
Formuesøyle 554 300
Inntektssøyle 313 255
40 - 49
Formuesøyle 345 172
Inntektssøyle 245 987
30 - 39
Formuesøyle 172 349
Inntektssøyle 140 662
20 - 29
Formuesøyle 58 286
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 19

Norge

Toppliste for 1966-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ALF EGIL BOGEN 41 395 459 30 289 084 19 925 043
OLE BJØRN FAUSA 37 906 162 82 166 968 11 884 810
FRIDTJOF HENRIK LORENTZEN 20 158 746 428 334 492 10 430 555
REIDAR HELLANDSVIK NILSEN 18 094 935 104 981 739 6 337 726
RUNE FREYER 14 668 379 481 749 335 9 445 704
KARL ERIK KJELSTAD 13 600 260 5 395 307 6 515 339
WALTER ARNE JACOBSEN 13 190 247 5 856 362 4 645 074
CHRISTIAN ALEXANDER LANDAAS 13 018 678 4 829 180 3 780 033
STÅLE GJENGSET 12 971 877 11 059 675 3 978 480
CHRISTIAN MÜLLER 12 498 710 7 235 099 4 339 268

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn JENSEN-BRANDAL Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 240 431
Formuesøyle 219 707
Inntektssøyle 356 168
Formuesøyle 330 461
Inntektssøyle 353 082
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21