LEIF OTTO BJERKAKER

Født 1942 (73 år). Bosatt på 5916 Isdalstø i Lindås kommune (Hordaland).

  • 173 839 i inntekt
  • 0 i formue
  • 43 579 i skatt

LEIF OTTO BJERKAKER tjente 77 287 kroner mindre enn naboene på 5916 Isdalstø, og hadde 284 545 kroner mindre i formue. Inntekten var 116 258 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Lindås kommune og 2 128 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til LEIF OTTO BJERKAKER er 340 361 kroner mindre enn snittet blant menn i Lindås, og 210 829 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 173 839
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner LEIF OTTO BJERKAKER
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 173 839 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 43 579 kr

5916 Isdalstø

Toppliste for 1942-kullet på 5916 Isdalstø
Navn Inntekt Formue Skatt
GUSTAV EIDE 1 811 774 8 467 007 644 386
REIDAR RONGVED 490 077 1 684 009 161 408
NILS ROMSLO 370 248 0 136 095
BJØRG JOHNSEN 367 066 0 112 448
ROLV VALESTRAND 277 624 778 719 85 882
ANNE VALBJØRG TOLLESHAUG 211 697 2 372 925 74 825
LEIF OTTO BJERKAKER 173 839 0 43 579
INGER ROGNE ISDAL 161 187 613 464 48 334
ELLEN ARNHILD NESSE 149 510 462 312 37 011

Gjennomsnitt for poststedet 5916 Isdalstø

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1942 Etternavn BJERKAKER Alder
Inntektssøyle 182 723
Formuesøyle 212 415
Inntektssøyle 312 840
Formuesøyle 339 183
Inntektssøyle 222 365
Formuesøyle 862 175
Inntektssøyle 624 712
Formuesøyle 2 185 947
Inntektssøyle 240 593
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 173 839
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142 546
over 80
Formuesøyle 590 850
Inntektssøyle 185 562
70 - 79
Formuesøyle 720 265
Inntektssøyle 317 060
60 - 69
Formuesøyle 720 796
Inntektssøyle 341 891
50 - 59
Formuesøyle 535 521
Inntektssøyle 337 678
40 - 49
Formuesøyle 149 605
Inntektssøyle 249 859
30 - 39
Formuesøyle 46 340
Inntektssøyle 178 045
20 - 29
Formuesøyle 29 880
Inntektssøyle 4
under 20
Formuesøyle 7

Lindås kommune

Toppliste for 1942-kullet i Lindås kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
GUSTAV EIDE 1 811 774 8 467 007 644 386
JARLEIV STEINAR HAUGLAND 615 216 514 218 251 180
IVAR ARTHUR UGLENES 568 890 658 549 225 425
ROLF BOGETVEDT 555 827 0 223 299
LARS JOHAN HAUKÅS 500 464 885 137 195 096
HARALD ØVSTEGÅRD 490 108 0 193 258
REIDAR RONGVED 490 077 1 684 009 161 408
IVAR OLSTAD 465 032 882 684 170 228
LAILA HJØRNEVIK 440 153 542 755 164 193
ODD INGE SOLEMDAL 425 263 715 441 124 912

Gjennomsnitt for Lindås kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1942 Etternavn BJERKAKER Alder
Inntektssøyle 171 711
Formuesøyle 210 829
Inntektssøyle 290 097
Formuesøyle 340 361
Inntektssøyle 173 553
Formuesøyle 393 805
Inntektssøyle 269 611
Formuesøyle 781 421
Inntektssøyle 240 593
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 264 410
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142 441
over 80
Formuesøyle 464 061
Inntektssøyle 183 738
70 - 79
Formuesøyle 616 609
Inntektssøyle 270 425
60 - 69
Formuesøyle 582 880
Inntektssøyle 321 328
50 - 59
Formuesøyle 393 108
Inntektssøyle 305 392
40 - 49
Formuesøyle 221 568
Inntektssøyle 240 126
30 - 39
Formuesøyle 91 819
Inntektssøyle 160 596
20 - 29
Formuesøyle 37 745
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 8

Hordaland fylke

Toppliste for 1942-kullet i Hordaland
Navn Inntekt Formue Skatt
ARNE AASGÅRD 6 110 922 6 678 936 1 777 697
JAN STEINFELD HOLMBERG 5 577 797 4 948 458 1 604 828
OLE JOHAN ØSTGULEN 4 736 988 3 853 533 1 361 991
NILS KORTEN 4 158 540 14 201 363 1 790 817
JAN SÆLEMYR 3 675 325 1 366 337 1 102 152
GUNNAR JOHAN ALSAKER 3 669 986 20 332 197 1 334 598
TORMOD S GULLESTAD 3 393 151 371 287 1 047 560
ROLF CHRISTEN HESTNESS 3 179 414 89 990 243 1 949 672
ULF BERNHARD JESPERSEN 3 061 193 2 135 442 1 343 593
REIDAR CHRISTIAN LIEN 2 976 971 1 642 779 1 282 599

Gjennomsnitt for Hordaland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1942 Etternavn BJERKAKER Alder
Inntektssøyle 178 760
Formuesøyle 262 948
Inntektssøyle 291 635
Formuesøyle 476 328
Inntektssøyle 177 865
Formuesøyle 422 250
Inntektssøyle 315 630
Formuesøyle 917 924
Inntektssøyle 128 097
Formuesøyle 445
Inntektssøyle 240 407
Formuesøyle 249
Inntekt Formue
Inntektssøyle 157 692
over 80
Formuesøyle 551 925
Inntektssøyle 201 332
70 - 79
Formuesøyle 713 467
Inntektssøyle 283 219
60 - 69
Formuesøyle 738 728
Inntektssøyle 335 731
50 - 59
Formuesøyle 554 300
Inntektssøyle 313 255
40 - 49
Formuesøyle 345 172
Inntektssøyle 245 987
30 - 39
Formuesøyle 172 349
Inntektssøyle 140 662
20 - 29
Formuesøyle 58 286
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 19

Norge

Toppliste for 1942-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
EINAR MAGNE JANSEN 25 105 758 264 844 725 9 953 723
KNUT ANDERSEN 23 466 866 54 154 860 7 147 781
JAN BERNHARD KOLBERG 15 384 590 507 181 561 10 095 474
THORBJØRN HANSEN 13 043 831 291 073 793 6 862 825
HARALD JOHANNES PAULSEN 10 473 682 9 477 596 3 019 905
THOR HENRY LØVOLD 8 662 519 46 890 042 2 928 334
HÅKON BJARNE NYLAND 8 576 010 33 897 650 2 821 936
BJØRN ERIK DALAASEN 8 333 929 15 965 115 2 592 695
JUTTA NESTEGÅRD 7 849 327 73 579 553 2 984 276
KJELL MAGNE FINNESTAD 7 609 687 131 297 401 3 538 758

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1942 Etternavn BJERKAKER Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 175 204
Formuesøyle 462 716
Inntektssøyle 292 092
Formuesøyle 1 014 826
Inntektssøyle 172 164
Formuesøyle 82 887
Inntektssøyle 239 317
Formuesøyle 46 674
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21