LEIF GUNNAR HAMRA

Født 1963 (52 år). Bosatt på 4316 Sandnes i Sandnes kommune (Rogaland).

  • 942 354 i inntekt
  • 0 i formue
  • 399 767 i skatt

LEIF GUNNAR HAMRA tjente 623 026 kroner mer enn naboene på 4316 Sandnes, og hadde 327 218 kroner mindre i formue. Inntekten var 596 887 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Sandnes kommune og 751 830 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til LEIF GUNNAR HAMRA er 427 681 kroner mindre enn snittet blant menn i Sandnes, og 226 474 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 942 354
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner LEIF GUNNAR HAMRA
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 942 354 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 399 767 kr

4316 Sandnes

Toppliste for 1963-kullet på 4316 Sandnes
Navn Inntekt Formue Skatt
KJELL INGE TORGERSEN 3 349 244 3 377 852 1 078 349
DAVENDER SINGH MANN 1 523 297 0 663 730
LEIF GUNNAR HAMRA 942 354 0 399 767
ØIVIND OLSEN 888 609 0 369 692
EGIL KOLSTØ 847 967 0 358 759
GRUNDE TVEIT 820 131 0 250 396
STIG RAVNDAL 756 031 0 320 197
JOHN OVE THORSPLASS 730 807 152 060 291 864
IVAR KINNE 706 522 0 296 414
SVEIN MAGNE SANDVE 662 775 374 852 263 846

Gjennomsnitt for poststedet 4316 Sandnes

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn HAMRA Alder
Inntektssøyle 207 804
Formuesøyle 231 537
Inntektssøyle 430 789
Formuesøyle 433 418
Inntektssøyle 199 038
Formuesøyle 6 711
Inntektssøyle 735 580
Formuesøyle 256 222
Inntektssøyle 161 459
Formuesøyle 18 924
Inntektssøyle 507 948
Formuesøyle 191 887
Inntekt Formue
Inntektssøyle 177 536
over 80
Formuesøyle 664 436
Inntektssøyle 200 192
70 - 79
Formuesøyle 957 966
Inntektssøyle 512 713
60 - 69
Formuesøyle 1 005 294
Inntektssøyle 444 830
50 - 59
Formuesøyle 521 128
Inntektssøyle 401 300
40 - 49
Formuesøyle 208 975
Inntektssøyle 335 830
30 - 39
Formuesøyle 118 151
Inntektssøyle 171 581
20 - 29
Formuesøyle 55 791
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 19

Sandnes kommune

Toppliste for 1963-kullet i Sandnes kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ÅGE KRISTIANSEN WESTBØ 24 623 325 215 796 918 13 885 746
BJØRN EGIL LUND 8 204 077 0 2 286 263
GEIR ATLE SJØBERG 3 970 877 1 780 446 1 912 402
JOHNNY BRÅTVEIT 3 586 431 1 240 488 1 428 058
KJELL INGE TORGERSEN 3 349 244 3 377 852 1 078 349
TORFINN AUSTRÅTT 2 629 478 33 146 674 1 125 560
JOHNNY OLSEN 2 371 994 0 729 767
JØRN NORDÅS 2 165 763 2 919 561 896 145
PALLE JØRGENSEN 2 080 166 3 080 090 961 057
TERJE SANDSTØL 1 909 455 5 015 152 613 701

Gjennomsnitt for Sandnes kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn HAMRA Alder
Inntektssøyle 190 524
Formuesøyle 226 474
Inntektssøyle 345 467
Formuesøyle 427 681
Inntektssøyle 271 401
Formuesøyle 164 780
Inntektssøyle 518 650
Formuesøyle 822 347
Inntektssøyle 161 459
Formuesøyle 18 924
Inntektssøyle 423 673
Formuesøyle 143 915
Inntekt Formue
Inntektssøyle 160 913
over 80
Formuesøyle 654 283
Inntektssøyle 213 497
70 - 79
Formuesøyle 814 360
Inntektssøyle 332 510
60 - 69
Formuesøyle 827 202
Inntektssøyle 396 595
50 - 59
Formuesøyle 446 053
Inntektssøyle 361 891
40 - 49
Formuesøyle 279 918
Inntektssøyle 276 139
30 - 39
Formuesøyle 114 474
Inntektssøyle 159 696
20 - 29
Formuesøyle 70 062
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 17

Rogaland fylke

Toppliste for 1963-kullet i Rogaland
Navn Inntekt Formue Skatt
OLAV KRISTIAN FALNES 25 361 664 54 884 812 12 308 199
ÅGE KRISTIANSEN WESTBØ 24 623 325 215 796 918 13 885 746
ARE WIVESTAD 15 335 939 14 796 749 4 562 616
ERLING UELAND 13 040 040 13 931 590 4 030 075
BJØRN RYGG 11 366 694 27 028 548 3 683 930
KRISTIAN HOLM 8 206 603 7 687 331 2 436 306
BJØRN EGIL LUND 8 204 077 0 2 286 263
JAN ARNE WOLD 8 156 102 1 984 150 2 319 188
TORBJØRN LARSEN 7 814 084 19 980 949 3 934 700
ØYVIND MIKAELSEN 6 591 151 1 189 345 3 205 713

Gjennomsnitt for Rogaland fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn HAMRA Alder
Inntektssøyle 185 830
Formuesøyle 251 883
Inntektssøyle 328 228
Formuesøyle 468 723
Inntektssøyle 261 763
Formuesøyle 187 316
Inntektssøyle 473 481
Formuesøyle 510 215
Inntektssøyle 181 736
Formuesøyle 53 242
Inntektssøyle 367 951
Formuesøyle 106 963
Inntekt Formue
Inntektssøyle 160 351
over 80
Formuesøyle 648 222
Inntektssøyle 203 591
70 - 79
Formuesøyle 751 030
Inntektssøyle 302 187
60 - 69
Formuesøyle 750 988
Inntektssøyle 372 061
50 - 59
Formuesøyle 576 872
Inntektssøyle 352 816
40 - 49
Formuesøyle 339 794
Inntektssøyle 272 990
30 - 39
Formuesøyle 138 550
Inntektssøyle 156 205
20 - 29
Formuesøyle 76 010
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 13

Norge

Toppliste for 1963-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
TOR OLAV TRØIM 33 866 363 77 193 137 10 327 323
HENRIK FOUGNER 33 193 408 22 506 277 15 869 383
OLAV SØREN FOLKESTAD 32 502 256 83 726 781 10 243 425
JACOB STOLT-NIELSEN 32 307 969 142 596 793 10 669 380
SVEINUNG HARTVEDT 31 270 546 30 305 723 14 982 956
OLAV KRISTIAN FALNES 25 361 664 54 884 812 12 308 199
ÅGE KRISTIANSEN WESTBØ 24 623 325 215 796 918 13 885 746
TORGEIR TERJESEN 20 798 798 12 495 234 144 505
ASLE AARBAKKE 18 242 214 2 134 869 5 352 158
ARE WIVESTAD 15 335 939 14 796 749 4 562 616

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1963 Etternavn HAMRA Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 247 878
Formuesøyle 215 199
Inntektssøyle 376 386
Formuesøyle 520 244
Inntektssøyle 172 366
Formuesøyle 42 594
Inntektssøyle 297 968
Formuesøyle 74 874
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21