LARS ROGER HELLEBERG

Født 1955 (60 år). Bosatt på 3124 Tønsberg i Tønsberg kommune (Vestfold).

  • 1 494 411 i inntekt
  • 4 574 633 i formue
  • 582 420 i skatt

LARS ROGER HELLEBERG tjente 1 206 797 kroner mer enn naboene på 3124 Tønsberg, og hadde 3 803 990 kroner mer i formue. Inntekten var 1 216 501 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Tønsberg kommune og 1 317 433 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til LARS ROGER HELLEBERG er 4 123 555 kroner mer enn snittet blant menn i Tønsberg, og 4 308 482 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 1 494 411
Formuesøyle 4 574 633
Norske menn Norske kvinner LARS ROGER HELLEBERG
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 1 494 411 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 4 574 633 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 582 420 kr

3124 Tønsberg

Toppliste for 1955-kullet på 3124 Tønsberg
Navn Inntekt Formue Skatt
LARS ROGER HELLEBERG 1 494 411 4 574 633 582 420
ATLE OMLI 1 249 522 0 566 983
TORE ROBERG ANDERSEN 1 010 163 1 649 764 422 924
MARGRETHE KIRSEBOM AKERHOLT 851 251 0 363 777
FRODE JACOB KRISTENSEN 693 381 833 144 253 893
WILHELM JOHANNES MYRLAND 669 559 0 289 738
HELGE BROEN 644 983 2 050 813 268 329
ARVID VESETH 577 897 0 222 925
GRETE KJØLNER HASSUM 558 887 56 341 131 583 735
TERJE UPSAHL 542 474 1 539 234 210 109

Gjennomsnitt for poststedet 3124 Tønsberg

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1955 Etternavn HELLEBERG Alder
Inntektssøyle 196 887
Formuesøyle 486 274
Inntektssøyle 373 001
Formuesøyle 1 044 824
Inntektssøyle 238 545
Formuesøyle 3 034 969
Inntektssøyle 417 203
Formuesøyle 440 921
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 1 494 411
Formuesøyle 4 574 633
Inntekt Formue
Inntektssøyle 177 045
over 80
Formuesøyle 921 899
Inntektssøyle 250 780
70 - 79
Formuesøyle 1 068 724
Inntektssøyle 361 475
60 - 69
Formuesøyle 1 086 734
Inntektssøyle 376 119
50 - 59
Formuesøyle 698 416
Inntektssøyle 409 758
40 - 49
Formuesøyle 1 340 959
Inntektssøyle 270 109
30 - 39
Formuesøyle 172 433
Inntektssøyle 124 002
20 - 29
Formuesøyle 39 433
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 19

Tønsberg kommune

Toppliste for 1955-kullet i Tønsberg kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
ØYVIND BIRKELAND 2 373 379 0 1 137 212
GUSTAV AMUND AMUNDSEN 1 835 383 4 480 891 810 766
INGER KLØKSTAD 1 647 206 0 812 477
ODD EYVIND HOVLAND 1 644 084 2 026 989 768 806
INGEBJØRG JAHNSEN 1 533 523 4 200 041 486 105
LARS ROGER HELLEBERG 1 494 411 4 574 633 582 420
ASLAK KRINGLEGARDEN 1 490 016 0 587 847
CARL PETTER BENSERUD 1 466 390 1 078 172 664 348
AAGE HILMAR HOLM 1 434 873 788 149 684 227
DAG HONORE GUNDERSEN 1 338 502 521 391 570 290

Gjennomsnitt for Tønsberg kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1955 Etternavn HELLEBERG Alder
Inntektssøyle 176 978
Formuesøyle 266 151
Inntektssøyle 277 910
Formuesøyle 451 078
Inntektssøyle 253 933
Formuesøyle 436 380
Inntektssøyle 399 253
Formuesøyle 423 924
Inntektssøyle 64 821
Formuesøyle 427 519
Inntektssøyle 434 309
Formuesøyle 1 021 764
Inntekt Formue
Inntektssøyle 171 074
over 80
Formuesøyle 693 227
Inntektssøyle 208 541
70 - 79
Formuesøyle 934 057
Inntektssøyle 281 175
60 - 69
Formuesøyle 753 288
Inntektssøyle 308 465
50 - 59
Formuesøyle 445 796
Inntektssøyle 302 918
40 - 49
Formuesøyle 303 084
Inntektssøyle 228 682
30 - 39
Formuesøyle 73 795
Inntektssøyle 124 802
20 - 29
Formuesøyle 36 405
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 18

Vestfold fylke

Toppliste for 1955-kullet i Vestfold
Navn Inntekt Formue Skatt
EIVIND RØED 5 316 215 17 755 993 1 729 871
TOM MYHRE 5 160 073 8 159 016 1 669 958
STEINAR AMSRUD 4 676 826 3 916 484 1 511 021
LARS TRAASETH 3 738 665 969 579 1 798 665
GIERT TORGER SPÆREN 3 620 309 2 249 588 1 051 728
ODD ROAR JOHANSEN 3 008 040 0 1 318 762
DAG SNEDAL HANSSEN 2 718 326 6 201 008 1 093 611
ROGER ELGSAAS 2 552 624 3 129 161 852 976
ERLAND BUØEN 2 430 160 2 075 456 873 173
SØREN ØYVIND HELLENES 2 406 379 1 847 412 748 233

Gjennomsnitt for Vestfold fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1955 Etternavn HELLEBERG Alder
Inntektssøyle 166 900
Formuesøyle 261 324
Inntektssøyle 269 472
Formuesøyle 446 086
Inntektssøyle 225 391
Formuesøyle 267 553
Inntektssøyle 384 929
Formuesøyle 490 480
Inntektssøyle 73 441
Formuesøyle 147 275
Inntektssøyle 335 408
Formuesøyle 766 323
Inntekt Formue
Inntektssøyle 163 931
over 80
Formuesøyle 609 563
Inntektssøyle 199 796
70 - 79
Formuesøyle 712 585
Inntektssøyle 261 522
60 - 69
Formuesøyle 700 567
Inntektssøyle 302 590
50 - 59
Formuesøyle 502 929
Inntektssøyle 284 584
40 - 49
Formuesøyle 286 094
Inntektssøyle 219 840
30 - 39
Formuesøyle 106 358
Inntektssøyle 119 129
20 - 29
Formuesøyle 45 914
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 14

Norge

Toppliste for 1955-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
TOM KRISTIANSEN 24 833 956 4 979 148 11 833 414
ROLF JOHAN RINGDAL 24 217 342 22 089 402 7 402 923
MORTEN ERIK MALM 21 981 946 15 595 692 6 480 597
BJØRN HENRY MAARUD 16 786 022 7 321 432 7 967 659
KARSTEIN SIE 15 496 043 8 944 060 4 528 638
ROGER HALSHAMN 14 787 795 64 555 927 4 978 370
PÅL KARSTEN FEVANG 14 448 800 11 991 233 4 042 736
CARSTEN ANDREAS MELLBYE 13 450 010 17 293 848 4 269 042
WILHELM EGER MATHESON 12 866 406 15 936 339 4 001 704
CLAES CHRISTIAN ISACSON 12 726 763 0 6 046 753

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1955 Etternavn HELLEBERG Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 244 067
Formuesøyle 388 856
Inntektssøyle 385 573
Formuesøyle 659 425
Inntektssøyle 163 269
Formuesøyle 351 869
Inntektssøyle 272 720
Formuesøyle 520 363
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21