LARS NILSEN

Født 1968 (47 år). Bosatt på 3016 Drammen i Drammen kommune (Buskerud).

  • 99 430 786 i inntekt
  • 168 166 970 i formue
  • 29 973 887 i skatt

LARS NILSEN tjente 98 959 510 kroner mer enn naboene på 3016 Drammen, og hadde 166 885 000 kroner mer i formue. Inntekten var 99 138 420 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Drammen kommune og 99 249 460 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til LARS NILSEN er 167 695 800 kroner mer enn snittet blant menn i Drammen, og 167 906 500 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 99 430 780
Formuesøyle 168 167 000
Norske menn Norske kvinner LARS NILSEN
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 99 430 780 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 168 167 000 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 29 973 890 kr

3016 Drammen

Toppliste for 1968-kullet på 3016 Drammen
Navn Inntekt Formue Skatt
LARS NILSEN 99 430 786 168 166 970 29 973 887
PÅL JURITZEN 2 534 234 122 663 716 344
RUNE ØHREN 369 904 0 138 306
HEIDI HANSSEN 84 001 0 23 185
SIDSEL VOLD JURITZEN 0 997 519 3 439

Gjennomsnitt for poststedet 3016 Drammen

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1968 Etternavn NILSEN Alder
Inntektssøyle 208 917
Formuesøyle 815 953
Inntektssøyle 745 654
Formuesøyle 1 791 058
Inntektssøyle 42 001
Formuesøyle 498 760
Inntektssøyle 34 111 640
Formuesøyle 56 096 540
Inntektssøyle 121 015
Formuesøyle 18 929
Inntektssøyle 24 997 110
Formuesøyle 42 707 410
Inntekt Formue
Inntektssøyle 181 542
over 80
Formuesøyle 830 039
Inntektssøyle 291 054
70 - 79
Formuesøyle 1 010 962
Inntektssøyle 430 777
60 - 69
Formuesøyle 1 877 940
Inntektssøyle 366 468
50 - 59
Formuesøyle 2 346 434
Inntektssøyle 2 310 222
40 - 49
Formuesøyle 3 437 388
Inntektssøyle 382 754
30 - 39
Formuesøyle 99 724
Inntektssøyle 139 127
20 - 29
Formuesøyle 53 043
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 61

Drammen kommune

Toppliste for 1968-kullet i Drammen kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
LARS NILSEN 99 430 786 168 166 970 29 973 887
PÅL JURITZEN 2 534 234 122 663 716 344
KNUT ERIK LANGTVEDT KARLSEN 2 075 402 200 715 266 2 217 126
ERIK VIKEN JOHANNESEN 1 730 412 1 489 542 570 476
PÅL SKISTAD 1 615 829 0 737 524
GEIR GUNDERSEN 1 464 546 10 094 714 653 305
ARI KONRADSSON 1 345 097 0 634 575
BAHRAM KIANI 1 306 224 0 682 191
LARS ERIK HILSEN 1 270 468 113 733 570 340
MERETE NILSSEN 1 245 408 10 507 211 602 397

Gjennomsnitt for Drammen kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1968 Etternavn NILSEN Alder
Inntektssøyle 181 326
Formuesøyle 260 481
Inntektssøyle 292 361
Formuesøyle 471 146
Inntektssøyle 231 679
Formuesøyle 138 180
Inntektssøyle 533 017
Formuesøyle 875 254
Inntektssøyle 175 517
Formuesøyle 1 035 965
Inntektssøyle 610 281
Formuesøyle 1 032 341
Inntekt Formue
Inntektssøyle 161 230
over 80
Formuesøyle 610 629
Inntektssøyle 205 297
70 - 79
Formuesøyle 651 012
Inntektssøyle 272 264
60 - 69
Formuesøyle 776 302
Inntektssøyle 314 216
50 - 59
Formuesøyle 420 329
Inntektssøyle 322 895
40 - 49
Formuesøyle 313 167
Inntektssøyle 248 358
30 - 39
Formuesøyle 160 956
Inntektssøyle 134 450
20 - 29
Formuesøyle 80 852
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 14

Buskerud fylke

Toppliste for 1968-kullet i Buskerud
Navn Inntekt Formue Skatt
LARS NILSEN 99 430 786 168 166 970 29 973 887
BJØRN ERIK BRUDESETH 6 317 435 4 874 776 1 883 394
THOR-OLAF BEKKEVOLD 2 692 747 3 384 169 908 859
PÅL JURITZEN 2 534 234 122 663 716 344
KNUT ERIK LANGTVEDT KARLSEN 2 075 402 200 715 266 2 217 126
ANDERS VIK KNUTSEN 1 935 918 1 409 235 665 120
FRANK SOLBERG 1 851 824 85 359 860 742
ERIK VIKEN JOHANNESEN 1 730 412 1 489 542 570 476
GEIR ODD SUNDBREI 1 707 951 2 796 812 580 137
PÅL SKISTAD 1 615 829 0 737 524

Gjennomsnitt for Buskerud fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1968 Etternavn NILSEN Alder
Inntektssøyle 175 333
Formuesøyle 262 893
Inntektssøyle 277 724
Formuesøyle 509 656
Inntektssøyle 222 974
Formuesøyle 119 499
Inntektssøyle 372 607
Formuesøyle 377 597
Inntektssøyle 169 567
Formuesøyle 453 933
Inntektssøyle 381 189
Formuesøyle 551 395
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 407
over 80
Formuesøyle 958 792
Inntektssøyle 197 634
70 - 79
Formuesøyle 687 741
Inntektssøyle 265 141
60 - 69
Formuesøyle 729 052
Inntektssøyle 305 739
50 - 59
Formuesøyle 496 146
Inntektssøyle 298 631
40 - 49
Formuesøyle 293 481
Inntektssøyle 238 875
30 - 39
Formuesøyle 147 360
Inntektssøyle 127 920
20 - 29
Formuesøyle 72 287
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 17

Norge

Toppliste for 1968-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
LARS NILSEN 99 430 786 168 166 970 29 973 887
GRETE INGEBJØRG ROALD 23 038 968 18 322 492 6 663 469
TOR EGGE 20 174 234 20 975 605 6 053 293
DAG RASMUSSEN 20 144 573 66 007 502 6 601 750
EIRIK AAVITSLAND 18 336 976 14 626 420 5 369 754
JOSTEIN KVAME 17 326 834 8 811 171 5 895 421
TOR EGIL APLAND TINDERHOLT 14 626 393 5 907 213 6 982 693
TERJE NESBAKKEN 14 583 195 0 7 043 171
ANNE LISE MEYER 13 996 141 25 489 794 6 685 261
INGE TOM SOLBAKK 13 887 491 13 622 489 4 078 984

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1968 Etternavn NILSEN Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 230 089
Formuesøyle 183 955
Inntektssøyle 343 632
Formuesøyle 262 596
Inntektssøyle 169 564
Formuesøyle 217 661
Inntektssøyle 276 687
Formuesøyle 359 823
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21