JAN FÜRST

Født 1939 (76 år). Bosatt på 2485 Rendalen i Rendalen kommune (Hedmark).

  • 927 388 i inntekt
  • 1 924 081 i formue
  • 398 022 i skatt

JAN FÜRST tjente 752 554 kroner mer enn naboene på 2485 Rendalen, og hadde 1 595 568 kroner mer i formue. Inntekten var 750 876 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Rendalen kommune og 784 861 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til JAN FÜRST er 1 560 230 kroner mer enn snittet blant menn i Rendalen, og 1 698 179 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 927 388
Formuesøyle 1 924 081
Norske menn Norske kvinner JAN FÜRST
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 927 388 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 1 924 081 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 398 022 kr

2485 Rendalen

Toppliste for 1939-kullet på 2485 Rendalen
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN FÜRST 927 388 1 924 081 398 022
ÅSE BERGER 324 548 1 162 076 100 315
DAGNY SOLBJØRG BJØRNSETH 293 601 465 312 83 055
OLE BJØRN SALVESEN 286 970 645 134 81 322
MELKIOR KVÆRNES 283 820 3 081 087 104 682
PER LUTNÆS 260 602 98 910 68 793
LENA DAGNY SKARET 233 067 428 056 78 620
OLAV HENRY NORDENGEN 216 986 460 533 53 404
ASLAUG MIDTSKOGEN 198 067 549 278 48 551
HARALD MARTIN HAUG 196 200 667 030 46 028

Gjennomsnitt for poststedet 2485 Rendalen

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn FÜRST Alder
Inntektssøyle 153 940
Formuesøyle 237 195
Inntektssøyle 195 413
Formuesøyle 412 674
Inntektssøyle 174 159
Formuesøyle 382 682
Inntektssøyle 250 581
Formuesøyle 707 192
Inntektssøyle 287 365
Formuesøyle 416 154
Inntektssøyle 927 388
Formuesøyle 1 924 081
Inntekt Formue
Inntektssøyle 129 821
over 80
Formuesøyle 431 151
Inntektssøyle 163 910
70 - 79
Formuesøyle 448 169
Inntektssøyle 196 956
60 - 69
Formuesøyle 543 888
Inntektssøyle 223 658
50 - 59
Formuesøyle 452 376
Inntektssøyle 214 434
40 - 49
Formuesøyle 226 921
Inntektssøyle 205 969
30 - 39
Formuesøyle 94 570
Inntektssøyle 115 154
20 - 29
Formuesøyle 39 553
Inntektssøyle 7
under 20
Formuesøyle 43

Rendalen kommune

Toppliste for 1939-kullet i Rendalen kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN FÜRST 927 388 1 924 081 398 022
ÅSE BERGER 324 548 1 162 076 100 315
DAGNY SOLBJØRG BJØRNSETH 293 601 465 312 83 055
OLE BJØRN SALVESEN 286 970 645 134 81 322
MELKIOR KVÆRNES 283 820 3 081 087 104 682
PER LUTNÆS 260 602 98 910 68 793
LENA DAGNY SKARET 233 067 428 056 78 620
OLAV HENRY NORDENGEN 216 986 460 533 53 404
ASLAUG MIDTSKOGEN 198 067 549 278 48 551
NILS CHRISTIAN AASEN 197 650 0 50 144

Gjennomsnitt for Rendalen kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn FÜRST Alder
Inntektssøyle 142 527
Formuesøyle 225 902
Inntektssøyle 176 512
Formuesøyle 363 851
Inntektssøyle 174 046
Formuesøyle 350 792
Inntektssøyle 188 612
Formuesøyle 481 118
Inntektssøyle 287 365
Formuesøyle 416 154
Inntektssøyle 927 388
Formuesøyle 1 924 081
Inntekt Formue
Inntektssøyle 122 710
over 80
Formuesøyle 422 264
Inntektssøyle 149 636
70 - 79
Formuesøyle 409 982
Inntektssøyle 181 312
60 - 69
Formuesøyle 474 146
Inntektssøyle 202 177
50 - 59
Formuesøyle 405 320
Inntektssøyle 200 786
40 - 49
Formuesøyle 211 426
Inntektssøyle 182 227
30 - 39
Formuesøyle 81 120
Inntektssøyle 111 827
20 - 29
Formuesøyle 32 897
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 31

Hedmark fylke

Toppliste for 1939-kullet i Hedmark
Navn Inntekt Formue Skatt
EIVIND OLRUD 3 321 258 44 147 520 1 610 532
MARIT HOLTET 2 914 678 2 481 433 831 529
THORE RASMUSSEN 1 548 517 19 817 386 643 132
CHRISTIAN FREDRIK PLATOU MURSTAD 1 353 451 1 773 217 384 231
HANS KRISTIAN FINCKENHAGEN 1 274 370 1 667 705 365 485
TORE LIE 1 261 682 17 775 298 597 697
ARNE MORTEN RØSTEN 1 248 714 4 598 090 395 351
TOVE ELISABETH SUNDBY 1 209 774 3 233 189 361 564
KNUT TRYGVE POPPE 1 109 695 5 730 275 364 849
MAGNHILD OLRUD 1 084 378 10 153 984 438 768

Gjennomsnitt for Hedmark fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn FÜRST Alder
Inntektssøyle 158 511
Formuesøyle 225 161
Inntektssøyle 221 836
Formuesøyle 378 103
Inntektssøyle 154 626
Formuesøyle 409 314
Inntektssøyle 219 974
Formuesøyle 747 687
Inntektssøyle 287 365
Formuesøyle 416 154
Inntektssøyle 927 388
Formuesøyle 1 924 081
Inntekt Formue
Inntektssøyle 143 384
over 80
Formuesøyle 525 283
Inntektssøyle 172 349
70 - 79
Formuesøyle 557 300
Inntektssøyle 219 974
60 - 69
Formuesøyle 551 999
Inntektssøyle 257 724
50 - 59
Formuesøyle 396 096
Inntektssøyle 241 501
40 - 49
Formuesøyle 207 951
Inntektssøyle 201 420
30 - 39
Formuesøyle 109 294
Inntektssøyle 110 578
20 - 29
Formuesøyle 66 333
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 21

Norge

Toppliste for 1939-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
KARI MARSTENG 9 769 669 6 088 194 2 786 346
FINN WILHELMSEN 8 193 199 493 394 504 6 211 724
NILS KVÆSTAD 7 969 407 9 734 894 2 321 911
ERIK THORNE SALVESEN 7 530 555 8 578 104 3 538 928
EGIL ARVID RAILO 6 542 403 4 015 506 1 866 920
ISAK MARTIN LUNDE 6 166 373 2 657 751 1 748 920
TOVE ANDA 6 143 552 5 059 536 1 762 956
OLE SVEINUNG KVERNSTUEN 5 407 145 88 708 235 2 483 589
HANS RASMUS ASTRUP 5 180 946 1 310 898 028 12 021 840
LILLEMOR JORUNN ERICHSEN 5 157 673 7 006 749 1 507 793

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1939 Etternavn FÜRST Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 169 446
Formuesøyle 464 616
Inntektssøyle 266 882
Formuesøyle 979 497
Inntektssøyle 294 591
Formuesøyle 389 314
Inntektssøyle 467 850
Formuesøyle 186 626
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21