HENNING SØREIDE

Født 1966 (49 år). Bosatt på 0240 Oslo i Oslo kommune (Oslo). Skatter til Høyanger (Sogn og Fjordane).

  • 899 915 i inntekt
  • 0 i formue
  • 305 858 i skatt

HENNING SØREIDE tjente 492 458 kroner mer enn naboene på 0240 Oslo, og hadde 327 951 kroner mindre i formue. Inntekten var 648 160 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Høyanger kommune og 728 463 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til HENNING SØREIDE er 350 004 kroner mindre enn snittet blant menn i Høyanger, og 220 886 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 899 915
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner HENNING SØREIDE
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 899 915 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 305 858 kr

0240 Oslo

Toppliste for 1966-kullet på 0240 Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
ROGER KYSETH 1 090 137 99 291 314 170
STEIN BRAGE BERNTSEN 982 723 0 284 047
JARLE LEIRVÅG 966 829 105 872 254 469
HENNING SØREIDE 899 915 0 305 858
STEIN ERLEND SKEI 668 972 0 297 077
JORUNN ROVDE LEIRVÅG 570 255 390 289 222 997
OLAV MELKILD 445 330 135 542 163 940
JOHN VEGAR LIERENG 405 906 1 007 696 148 552
EVA FURNES 306 647 0 111 445
ELISABETH LINDAAS SKEIE 272 567 0 92 112

Gjennomsnitt for poststedet 0240 Oslo

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn SØREIDE Alder
Inntektssøyle 239 536
Formuesøyle 285 103
Inntektssøyle 520 913
Formuesøyle 362 541
Inntektssøyle 337 519
Formuesøyle 199 271
Inntektssøyle 779 973
Formuesøyle 192 629
Inntektssøyle 52 709
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 899 915
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 0
over 80
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
70 - 79
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 552 431
60 - 69
Formuesøyle 1 071 240
Inntektssøyle 454 447
50 - 59
Formuesøyle 240 277
Inntektssøyle 532 055
40 - 49
Formuesøyle 623 787
Inntektssøyle 328 450
30 - 39
Formuesøyle 103 826
Inntektssøyle 273 682
20 - 29
Formuesøyle 56 165
Inntektssøyle 10
under 20
Formuesøyle 70

Høyanger kommune

Toppliste for 1966-kullet i Høyanger kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
HENNING SØREIDE 899 915 0 305 858
HELGE DYRRDAL 588 296 593 635 241 956
JARL HENNING NOREVIK 569 154 0 231 351
TRYGVE HESTNES 550 188 0 238 259
KENT RENE ALFREDSEN 538 551 0 215 342
BJØRNAR JOHANNESSEN 517 840 0 205 090
INGAR FØRDE 497 769 2 555 135 195 403
FRODE ØREN 468 783 7 459 683 248 513
GEIR LARSEN 450 921 0 169 032
BJARTE VADHEIM 444 145 0 168 380

Gjennomsnitt for Høyanger kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn SØREIDE Alder
Inntektssøyle 171 452
Formuesøyle 220 886
Inntektssøyle 251 755
Formuesøyle 350 004
Inntektssøyle 188 613
Formuesøyle 75 037
Inntektssøyle 333 717
Formuesøyle 364 153
Inntektssøyle 153 026
Formuesøyle 256 121
Inntektssøyle 202 604
Formuesøyle 438 146
Inntekt Formue
Inntektssøyle 156 750
over 80
Formuesøyle 539 526
Inntektssøyle 179 313
70 - 79
Formuesøyle 494 934
Inntektssøyle 247 000
60 - 69
Formuesøyle 578 072
Inntektssøyle 276 553
50 - 59
Formuesøyle 363 353
Inntektssøyle 277 291
40 - 49
Formuesøyle 204 801
Inntektssøyle 229 781
30 - 39
Formuesøyle 90 069
Inntektssøyle 145 079
20 - 29
Formuesøyle 33 693
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 11

Sogn og Fjordane fylke

Toppliste for 1966-kullet i Sogn og Fjordane
Navn Inntekt Formue Skatt
STEIN TORE GANGESKAR 4 613 466 21 460 102 1 836 710
JAN FLØLO 2 418 385 2 382 583 1 189 629
GEIR ARVE SANDVIK 1 413 677 10 481 012 572 650
WERNER HELMUT GARRE-FIVELSDAL 1 407 100 370 113 673 700
LENE SYNNØVE NAVESTAD SOLLI 1 326 701 1 199 727 453 084
ODDNY KARIN BØRTNES 1 198 746 4 380 471 413 692
SVEINUNG SOLVANG 1 191 178 0 465 081
SVEIN RUNE VINDEDAL 1 184 868 0 364 120
GEIR CHRISTENSEN 1 177 067 0 519 888
THOMAS FØLSCHE 1 113 111 1 989 108 517 195

Gjennomsnitt for Sogn og Fjordane fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn SØREIDE Alder
Inntektssøyle 162 897
Formuesøyle 251 271
Inntektssøyle 235 761
Formuesøyle 477 063
Inntektssøyle 216 992
Formuesøyle 192 884
Inntektssøyle 299 548
Formuesøyle 367 495
Inntektssøyle 175 605
Formuesøyle 313 499
Inntektssøyle 222 912
Formuesøyle 396 593
Inntekt Formue
Inntektssøyle 139 407
over 80
Formuesøyle 545 875
Inntektssøyle 179 896
70 - 79
Formuesøyle 675 822
Inntektssøyle 242 884
60 - 69
Formuesøyle 737 016
Inntektssøyle 277 162
50 - 59
Formuesøyle 536 021
Inntektssøyle 264 308
40 - 49
Formuesøyle 347 610
Inntektssøyle 212 258
30 - 39
Formuesøyle 141 268
Inntektssøyle 121 779
20 - 29
Formuesøyle 58 832
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 18

Norge

Toppliste for 1966-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ALF EGIL BOGEN 41 395 459 30 289 084 19 925 043
OLE BJØRN FAUSA 37 906 162 82 166 968 11 884 810
FRIDTJOF HENRIK LORENTZEN 20 158 746 428 334 492 10 430 555
REIDAR HELLANDSVIK NILSEN 18 094 935 104 981 739 6 337 726
RUNE FREYER 14 668 379 481 749 335 9 445 704
KARL ERIK KJELSTAD 13 600 260 5 395 307 6 515 339
WALTER ARNE JACOBSEN 13 190 247 5 856 362 4 645 074
CHRISTIAN ALEXANDER LANDAAS 13 018 678 4 829 180 3 780 033
STÅLE GJENGSET 12 971 877 11 059 675 3 978 480
CHRISTIAN MÜLLER 12 498 710 7 235 099 4 339 268

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn SØREIDE Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 240 431
Formuesøyle 219 707
Inntektssøyle 356 168
Formuesøyle 330 461
Inntektssøyle 193 447
Formuesøyle 277 639
Inntektssøyle 325 592
Formuesøyle 373 677
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21