HELGE ARNFINN HOLBERG

Født 1948 (67 år). Bosatt på 6493 Lyngstad i Eide kommune (Møre og Romsdal).

  • 321 429 i inntekt
  • 0 i formue
  • 131 471 i skatt

HELGE ARNFINN HOLBERG tjente 106 791 kroner mer enn naboene på 6493 Lyngstad, og hadde 449 325 kroner mindre i formue. Inntekten var 57 193 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Eide kommune og 161 404 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til HELGE ARNFINN HOLBERG er 506 003 kroner mindre enn snittet blant menn i Eide, og 200 874 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 321 429
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner HELGE ARNFINN HOLBERG
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 321 429 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 131 471 kr

6493 Lyngstad

Toppliste for 1948-kullet på 6493 Lyngstad
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN MAGNE ØRJAVIK 448 873 1 481 371 186 147
EDITH KVAMMEN 343 916 1 126 889 124 316
HELGE ARNFINN HOLBERG 321 429 0 131 471
ODDBJØRG EIDSÆTHER 269 986 59 615 92 196
LEIF OLE DYRSETH 254 220 261 202 86 993
SVEIN MYRVOLD 251 255 0 107 126
INGER JOHANNE KRAKELI 245 899 13 245 62 279
SHIZUE GRØDAHL 245 810 1 133 478 87 420
KÅRE SANDNES 192 944 638 016 75 263
ELLEN ELFRID LYNGSTAD 148 860 69 931 24 343

Gjennomsnitt for poststedet 6493 Lyngstad

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn HOLBERG Alder
Inntektssøyle 153 107
Formuesøyle 183 502
Inntektssøyle 268 396
Formuesøyle 682 047
Inntektssøyle 216 827
Formuesøyle 282 521
Inntektssøyle 293 744
Formuesøyle 476 118
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 209 589
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 166 584
over 80
Formuesøyle 1 501 615
Inntektssøyle 179 642
70 - 79
Formuesøyle 1 039 835
Inntektssøyle 245 607
60 - 69
Formuesøyle 873 751
Inntektssøyle 307 933
50 - 59
Formuesøyle 547 749
Inntektssøyle 260 345
40 - 49
Formuesøyle 245 623
Inntektssøyle 217 313
30 - 39
Formuesøyle 147 257
Inntektssøyle 162 125
20 - 29
Formuesøyle 20 283
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 7

Eide kommune

Toppliste for 1948-kullet i Eide kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
JOSTEIN NÅS 616 284 7 747 086 286 971
SVERRE ALFRED SILSETH 542 239 1 415 156 224 692
WIGGO KANCK 500 181 0 197 203
JAN MAGNE ØRJAVIK 448 873 1 481 371 186 147
ASTRID VEA MORK 444 434 504 068 169 973
HARALD NERLAND 428 074 2 926 801 181 285
RANNVEIG ELDEVIK GAMMELSÆTHER 346 201 212 443 118 950
EDITH KVAMMEN 343 916 1 126 889 124 316
LILLY JOHANNE SILSETH 332 369 182 916 114 034
HELGE ARNFINN HOLBERG 321 429 0 131 471

Gjennomsnitt for Eide kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn HOLBERG Alder
Inntektssøyle 160 025
Formuesøyle 200 874
Inntektssøyle 264 236
Formuesøyle 506 003
Inntektssøyle 226 547
Formuesøyle 312 346
Inntektssøyle 282 000
Formuesøyle 902 423
Inntektssøyle 95 509
Formuesøyle 1 668
Inntektssøyle 232 429
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 133 765
over 80
Formuesøyle 570 010
Inntektssøyle 169 985
70 - 79
Formuesøyle 644 738
Inntektssøyle 247 756
60 - 69
Formuesøyle 661 983
Inntektssøyle 292 701
50 - 59
Formuesøyle 552 095
Inntektssøyle 272 065
40 - 49
Formuesøyle 275 598
Inntektssøyle 243 535
30 - 39
Formuesøyle 207 264
Inntektssøyle 146 244
20 - 29
Formuesøyle 32 800
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 14

Møre og Romsdal fylke

Toppliste for 1948-kullet i Møre og Romsdal
Navn Inntekt Formue Skatt
ØYSTEIN BJØRDAL 22 119 145 21 360 339 6 481 606
BERIT VIGDIS EKORNES UNHJEM 7 063 888 99 406 118 3 064 546
KRISTOFFER JUN STRAND 5 691 033 8 917 748 1 679 167
RUNE HITLAND 3 877 832 1 373 135 1 508 025
AUDUN DRAGSUND 3 829 252 25 664 264 1 438 277
JOHN ERIK SYNNES 3 442 430 2 989 439 1 590 852
TØNNES ARNULF RØBEKK 2 887 949 6 476 359 862 928
JON HELGE REMMEN 2 821 469 2 437 079 822 625
ARVID HOVDEN 2 617 783 5 717 241 908 127
JOHN SANDØY 2 087 914 10 025 496 823 161

Gjennomsnitt for Møre og Romsdal fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn HOLBERG Alder
Inntektssøyle 166 111
Formuesøyle 265 404
Inntektssøyle 268 849
Formuesøyle 506 447
Inntektssøyle 212 521
Formuesøyle 422 421
Inntektssøyle 366 643
Formuesøyle 954 179
Inntektssøyle 174 636
Formuesøyle 134 272
Inntektssøyle 338 343
Formuesøyle 312 757
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142 873
over 80
Formuesøyle 529 875
Inntektssøyle 181 939
70 - 79
Formuesøyle 659 217
Inntektssøyle 262 735
60 - 69
Formuesøyle 721 886
Inntektssøyle 303 391
50 - 59
Formuesøyle 600 063
Inntektssøyle 289 715
40 - 49
Formuesøyle 354 625
Inntektssøyle 233 481
30 - 39
Formuesøyle 180 360
Inntektssøyle 133 833
20 - 29
Formuesøyle 54 246
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 14

Norge

Toppliste for 1948-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
CHRISTIAN LORENTZEN 58 829 245 24 295 680 16 777 201
INGRID HEIDI THORSEN 36 187 060 29 071 041 10 450 349
ØYSTEIN BJØRDAL 22 119 145 21 360 339 6 481 606
ALF IVAR HILDRUM 22 029 879 20 652 686 6 918 234
OLAV FALLAN 20 356 313 67 542 623 6 464 689
STEINAR ODDMUND EIDE 16 119 327 7 217 906 4 674 331
PER HELGE MILDE 14 912 078 13 257 789 4 379 818
OLE ENGER 14 386 476 15 939 791 3 807 016
AMUND SKARHOLT 13 540 473 24 187 706 5 141 433
JON FREDRIK FLAATEN 12 705 892 1 681 823 5 540 602

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1948 Etternavn HOLBERG Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 221 137
Formuesøyle 393 033
Inntektssøyle 370 681
Formuesøyle 906 312
Inntektssøyle 176 345
Formuesøyle 134 968
Inntektssøyle 254 563
Formuesøyle 257 468
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21