HEIDI HVIDSTEN

Født 1964 (51 år). Bosatt på 2072 Dal i Eidsvoll kommune (Akershus).

  • 345 334 i inntekt
  • 0 i formue
  • 139 355 i skatt

HEIDI HVIDSTEN tjente 138 480 kroner mer enn naboene på 2072 Dal, og hadde 172 640 kroner mindre i formue. Inntekten var 88 283 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Eidsvoll kommune og 172 697 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til HEIDI HVIDSTEN er 358 212 kroner mindre enn snittet blant menn i Eidsvoll, og 201 086 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 345 334
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner HEIDI HVIDSTEN
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 345 334 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 139 355 kr

2072 Dal

Toppliste for 1964-kullet på 2072 Dal
Navn Inntekt Formue Skatt
OVE BENGTZON 724 611 0 303 922
RUNE TOFTNER 708 181 0 299 022
INGER-LISE GRANSLÅEN 647 117 149 350 254 471
EVA KRISTIN PETTERSEN 629 175 0 268 777
BJØRN KORSVOLL 534 964 0 215 193
MORTEN TIAINEN 419 275 0 167 234
KETIL SAND 415 711 0 168 013
KENNETH WOLLERT BJØRKMO JORDAN 402 972 0 166 302
HEIDI HVIDSTEN 345 334 0 139 355
JANE HERMSTAD LIABØ 342 163 0 127 141

Gjennomsnitt for poststedet 2072 Dal

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn HVIDSTEN Alder
Inntektssøyle 165 817
Formuesøyle 145 815
Inntektssøyle 246 226
Formuesøyle 204 133
Inntektssøyle 307 565
Formuesøyle 171 819
Inntektssøyle 295 357
Formuesøyle 37 611
Inntektssøyle 215 082
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 243 047
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 138 982
over 80
Formuesøyle 412 329
Inntektssøyle 172 711
70 - 79
Formuesøyle 485 543
Inntektssøyle 245 021
60 - 69
Formuesøyle 569 665
Inntektssøyle 265 091
50 - 59
Formuesøyle 195 912
Inntektssøyle 255 822
40 - 49
Formuesøyle 157 910
Inntektssøyle 223 447
30 - 39
Formuesøyle 57 948
Inntektssøyle 152 298
20 - 29
Formuesøyle 33 167
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 6

Eidsvoll kommune

Toppliste for 1964-kullet i Eidsvoll kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
CATO AAMODT 1 831 879 4 575 516 871 711
MALI SLETNER 1 214 354 4 001 036 424 425
ERKKI LINTORP 1 055 243 202 871 477 908
MAGNAR MIDTHJELL 773 103 0 339 098
OVE BENGTZON 724 611 0 303 922
INGER-LISE GRANSLÅEN 647 117 149 350 254 471
EVA KRISTIN PETTERSEN 629 175 0 268 777
MARIANNE GRØSTAD NESJE 612 549 0 248 025
ARNSTEIN BAKKEN 592 486 0 229 900
KNUT EGGUM 565 739 32 259 223 908

Gjennomsnitt for Eidsvoll kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn HVIDSTEN Alder
Inntektssøyle 172 638
Formuesøyle 201 086
Inntektssøyle 257 051
Formuesøyle 358 212
Inntektssøyle 226 291
Formuesøyle 151 933
Inntektssøyle 262 103
Formuesøyle 107 873
Inntektssøyle 202 475
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 243 047
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 153 354
over 80
Formuesøyle 620 795
Inntektssøyle 186 807
70 - 79
Formuesøyle 562 581
Inntektssøyle 243 360
60 - 69
Formuesøyle 516 567
Inntektssøyle 281 240
50 - 59
Formuesøyle 374 219
Inntektssøyle 270 992
40 - 49
Formuesøyle 259 389
Inntektssøyle 225 604
30 - 39
Formuesøyle 74 498
Inntektssøyle 138 605
20 - 29
Formuesøyle 49 228
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 12

Akershus fylke

Toppliste for 1964-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
PETER ANDERS ØYE 34 204 482 35 667 206 3 143 421
SIMEN MØRDRE 17 000 619 8 104 358 8 155 471
JAN EINAR BARBO 16 856 327 0 5 027 537
PETER ARNE RUZICKA 11 354 387 53 077 984 5 901 240
PEDER SKOTNER 8 249 843 14 101 526 2 579 858
GEIR SVERRE STOUTLAND 7 940 288 474 348 3 788 729
ØYVIND ANDREAS WINTHER 7 662 781 3 430 823 2 909 519
KNUT BJARNE HAANÆS 7 527 221 2 072 998 3 569 164
GEIR JONNY KAASEN 6 989 136 26 444 699 3 600 442
CHRISTINE RØDSÆTHER 6 739 559 6 065 483 2 155 961

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn HVIDSTEN Alder
Inntektssøyle 210 533
Formuesøyle 336 915
Inntektssøyle 342 970
Formuesøyle 569 523
Inntektssøyle 285 332
Formuesøyle 239 406
Inntektssøyle 472 041
Formuesøyle 423 192
Inntektssøyle 186 884
Formuesøyle 304 368
Inntektssøyle 590 719
Formuesøyle 436 456
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192 656
over 80
Formuesøyle 768 403
Inntektssøyle 237 791
70 - 79
Formuesøyle 960 842
Inntektssøyle 323 726
60 - 69
Formuesøyle 889 778
Inntektssøyle 385 809
50 - 59
Formuesøyle 598 010
Inntektssøyle 379 755
40 - 49
Formuesøyle 385 457
Inntektssøyle 273 389
30 - 39
Formuesøyle 197 181
Inntektssøyle 124 778
20 - 29
Formuesøyle 65 859
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 26

Norge

Toppliste for 1964-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
TORE LIE 101 870 780 501 628 709 34 164 782
ØYVIND ERIKSEN 35 741 923 29 823 820 13 184 764
PETER ANDERS ØYE 34 204 482 35 667 206 3 143 421
KATRINE SISSENER 23 973 414 243 698 079 9 367 250
TROND RIIBER KNUDSEN 23 883 606 42 093 903 8 347 972
TOM CHRISTOPHER STECKMEST 17 913 033 964 227 874 13 235 883
BJØRN OLSTAD 17 446 108 6 570 211 8 341 960
HELGE STEMSHAUG 17 192 512 2 346 336 5 067 403
KJELL NYBRÅTEN 17 018 993 14 833 632 5 073 590
SIMEN MØRDRE 17 000 619 8 104 358 8 155 471

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn HVIDSTEN Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 247 460
Formuesøyle 270 577
Inntektssøyle 368 755
Formuesøyle 449 838
Inntektssøyle 185 851
Formuesøyle 219 454
Inntektssøyle 345 208
Formuesøyle 450 474
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21