GUNNY A J THEODORSEN

Født 1946 (69 år). Bosatt på 3483 Kana i Hurum kommune (Buskerud).

  • 259 954 i inntekt
  • 163 283 i formue
  • 83 194 i skatt

GUNNY A J THEODORSEN tjente 75 033 kroner mer enn naboene på 3483 Kana, og hadde 449 522 kroner mindre i formue. Inntekten var 13 132 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Hurum kommune og 90 949 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til GUNNY A J THEODORSEN er 172 768 kroner mindre enn snittet blant menn i Hurum, og 44 953 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 259 954
Formuesøyle 163 283
Norske menn Norske kvinner GUNNY A J THEODORSEN
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 259 954 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 163 283 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 83 194 kr

3483 Kana

Toppliste for 1946-kullet på 3483 Kana
Navn Inntekt Formue Skatt
TONE RAGNHILD HAUG 361 616 6 192 304 154 260
IVAR LARSEN 338 418 1 394 212 131 207
HJØRDIS IRENE SØDEM 327 411 261 790 113 193
ARNE LARSEN 273 255 510 589 90 958
GUNNY A J THEODORSEN 259 954 163 283 83 194

Gjennomsnitt for poststedet 3483 Kana

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1946 Etternavn THEODORSEN Alder
Inntektssøyle 158 555
Formuesøyle 595 462
Inntektssøyle 213 560
Formuesøyle 641 015
Inntektssøyle 316 327
Formuesøyle 2 205 792
Inntektssøyle 305 837
Formuesøyle 952 401
Inntektssøyle 259 954
Formuesøyle 163 283
Inntektssøyle 140 750
Formuesøyle 89 153
Inntekt Formue
Inntektssøyle 141 822
over 80
Formuesøyle 542 689
Inntektssøyle 153 914
70 - 79
Formuesøyle 608 951
Inntektssøyle 209 375
60 - 69
Formuesøyle 770 209
Inntektssøyle 247 978
50 - 59
Formuesøyle 1 239 695
Inntektssøyle 253 854
40 - 49
Formuesøyle 1 510 523
Inntektssøyle 160 839
30 - 39
Formuesøyle 10 159
Inntektssøyle 139 507
20 - 29
Formuesøyle 61 772
Inntektssøyle 9
under 20
Formuesøyle 32

Hurum kommune

Toppliste for 1946-kullet i Hurum kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
HENRIK ROBERT 4 240 972 4 402 526 1 231 013
RUNE WALTHER VILMING 1 054 797 5 256 822 452 683
PER OLE VERLO 1 023 483 10 526 636 429 953
SVEIN ERIK TEIGEN 973 015 6 768 874 375 193
ARNE HOLTE 752 411 0 347 557
ERIK FJELD 739 528 869 917 300 759
OLE KRISTIAN SAGENG 682 209 1 981 640 269 670
ASBJØRN LØNMO 671 840 1 860 141 261 588
REIDUN HOFF 666 973 790 637 181 227
TORMOD BREKKE 631 265 2 400 472 259 062

Gjennomsnitt for Hurum kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1946 Etternavn THEODORSEN Alder
Inntektssøyle 169 005
Formuesøyle 208 236
Inntektssøyle 273 086
Formuesøyle 336 051
Inntektssøyle 222 424
Formuesøyle 450 595
Inntektssøyle 364 465
Formuesøyle 762 052
Inntektssøyle 259 954
Formuesøyle 163 283
Inntektssøyle 60 374
Formuesøyle 22 288
Inntekt Formue
Inntektssøyle 143 671
over 80
Formuesøyle 450 862
Inntektssøyle 188 161
70 - 79
Formuesøyle 549 841
Inntektssøyle 265 419
60 - 69
Formuesøyle 561 611
Inntektssøyle 304 592
50 - 59
Formuesøyle 340 031
Inntektssøyle 282 565
40 - 49
Formuesøyle 205 528
Inntektssøyle 225 413
30 - 39
Formuesøyle 94 536
Inntektssøyle 122 771
20 - 29
Formuesøyle 33 528
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 16

Buskerud fylke

Toppliste for 1946-kullet i Buskerud
Navn Inntekt Formue Skatt
DAG BJØRN ØSTVOLD 5 047 839 8 775 532 1 777 079
KJELL REIERSRUD 4 494 942 2 308 962 1 259 447
HENRIK ROBERT 4 240 972 4 402 526 1 231 013
JOHN ERIK NILSEN 3 001 632 8 084 282 1 145 267
ARNOLD MAGNAR PEDERSEN 2 949 251 6 967 518 1 073 248
ARILD SIGURDSEN 2 242 328 3 517 894 1 098 392
HELGE LYSAKER 2 221 005 11 225 786 826 253
SVEIN HÅKON MIDTSKOG 2 164 008 2 246 456 983 939
ARILD IVERSEN 2 121 582 0 648 983
MORTEN ANDREAS ANDREASSEN 2 027 546 4 752 822 853 373

Gjennomsnitt for Buskerud fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1946 Etternavn THEODORSEN Alder
Inntektssøyle 175 333
Formuesøyle 262 893
Inntektssøyle 277 724
Formuesøyle 509 656
Inntektssøyle 205 373
Formuesøyle 501 994
Inntektssøyle 339 094
Formuesøyle 849 037
Inntektssøyle 114 532
Formuesøyle 145 250
Inntektssøyle 102 374
Formuesøyle 17 509
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 407
over 80
Formuesøyle 958 792
Inntektssøyle 197 634
70 - 79
Formuesøyle 687 741
Inntektssøyle 265 141
60 - 69
Formuesøyle 729 052
Inntektssøyle 305 739
50 - 59
Formuesøyle 496 146
Inntektssøyle 298 631
40 - 49
Formuesøyle 293 481
Inntektssøyle 238 875
30 - 39
Formuesøyle 147 360
Inntektssøyle 127 920
20 - 29
Formuesøyle 72 287
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 17

Norge

Toppliste for 1946-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
IVAR OPSAHL 89 009 718 125 056 770 26 268 135
LARS BØRGE ELTERVÅG 20 558 624 23 462 998 5 995 222
HANS GUDMUND BUGGE KNUDSEN 16 248 279 18 892 082 5 025 169
MARTIN ØLBERG 16 068 178 10 514 780 4 594 096
KARI MCCALLUM 15 651 452 0 4 371 528
TERJE SOMMER 15 474 352 18 756 183 4 819 210
SVEIN JON TRYGGESTAD 14 482 586 4 210 231 4 295 664
OLAV KÅRE ØDEGÅRD 13 856 764 3 417 949 3 939 716
KNUT SIGURD KORSMO 13 762 785 13 199 423 3 992 220
LARS GUSTAV BJØRGE HAUGLI 12 554 098 7 843 698 3 652 386

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1946 Etternavn THEODORSEN Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 211 212
Formuesøyle 466 546
Inntektssøyle 365 354
Formuesøyle 922 740
Inntektssøyle 186 782
Formuesøyle 329 750
Inntektssøyle 265 538
Formuesøyle 260 864
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21