GUNNAR FJELD

Født 1964 (51 år). Bosatt på 2270 Flisa i Åsnes kommune (Hedmark).

  • 343 499 i inntekt
  • 419 944 i formue
  • 117 575 i skatt

GUNNAR FJELD tjente 156 331 kroner mer enn naboene på 2270 Flisa, og hadde 56 218 kroner mer i formue. Inntekten var 138 416 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Åsnes kommune og 189 789 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til GUNNAR FJELD er 12 067 kroner mer enn snittet blant menn i Åsnes, og 171 406 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 343 499
Formuesøyle 419 944
Norske menn Norske kvinner GUNNAR FJELD
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 343 499 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 419 944 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 117 575 kr

2270 Flisa

Toppliste for 1964-kullet på 2270 Flisa
Navn Inntekt Formue Skatt
HÅVARD KOKKIN 697 125 624 751 260 137
TROND NYMOEN 538 606 174 758 229 676
JAN TORE BJØRNESETH 515 810 1 271 283 179 755
ELSE MARIE FLEISCHER 503 281 842 866 191 984
ANITA FREDRIKKE KARLSEN KLEPPE 415 173 0 137 231
ERIK HELGESEN 409 246 0 150 088
SONIA SÆTHER 402 893 206 219 134 949
ANETT DOLORES GABRIELLA BJØRNESETH 377 805 176 499 135 552
GUNNAR FJELD 343 499 419 944 117 575
JUNE STENSBØL 324 742 404 922 112 770

Gjennomsnitt for poststedet 2270 Flisa

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn FJELD Alder
Inntektssøyle 158 588
Formuesøyle 290 500
Inntektssøyle 217 975
Formuesøyle 445 197
Inntektssøyle 265 582
Formuesøyle 150 408
Inntektssøyle 254 261
Formuesøyle 272 811
Inntektssøyle 186 492
Formuesøyle 232 543
Inntektssøyle 534 881
Formuesøyle 1 309 680
Inntekt Formue
Inntektssøyle 143 894
over 80
Formuesøyle 528 794
Inntektssøyle 167 394
70 - 79
Formuesøyle 567 914
Inntektssøyle 219 566
60 - 69
Formuesøyle 606 976
Inntektssøyle 258 248
50 - 59
Formuesøyle 523 830
Inntektssøyle 242 075
40 - 49
Formuesøyle 229 802
Inntektssøyle 195 940
30 - 39
Formuesøyle 145 611
Inntektssøyle 102 688
20 - 29
Formuesøyle 48 127
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 36

Åsnes kommune

Toppliste for 1964-kullet i Åsnes kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
BERNT GUNDERSEN 1 636 780 4 406 116 544 643
INGEBORG AANDSTAD EDVARDSEN 1 220 037 403 534 418 602
METTE HÅKONSEN 730 206 235 890 272 550
HÅVARD KOKKIN 697 125 624 751 260 137
VACLOVAS BERZANSKAS 581 123 64 094 204 978
OLE SØREN SKYBAK 524 248 533 152 204 920
JAN TORE BJØRNESETH 515 810 1 271 283 179 755
ELSE MARIE FLEISCHER 503 281 842 866 191 984
JON KVESETBERG 444 752 940 569 172 389
HEIDI NOHR 443 789 121 556 171 518

Gjennomsnitt for Åsnes kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn FJELD Alder
Inntektssøyle 153 710
Formuesøyle 248 538
Inntektssøyle 205 083
Formuesøyle 407 877
Inntektssøyle 244 628
Formuesøyle 92 164
Inntektssøyle 252 409
Formuesøyle 205 811
Inntektssøyle 184 479
Formuesøyle 280 392
Inntektssøyle 319 618
Formuesøyle 505 911
Inntekt Formue
Inntektssøyle 140 459
over 80
Formuesøyle 524 188
Inntektssøyle 160 038
70 - 79
Formuesøyle 544 194
Inntektssøyle 208 273
60 - 69
Formuesøyle 569 515
Inntektssøyle 236 609
50 - 59
Formuesøyle 412 514
Inntektssøyle 226 368
40 - 49
Formuesøyle 218 175
Inntektssøyle 194 097
30 - 39
Formuesøyle 110 639
Inntektssøyle 103 363
20 - 29
Formuesøyle 33 738
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 23

Hedmark fylke

Toppliste for 1964-kullet i Hedmark
Navn Inntekt Formue Skatt
CECILIE MICHELLE ORTIZ BERG JANSSON 4 806 506 6 608 887 1 824 434
IVAR ENGELI 1 839 335 0 652 139
MASOUD SAYAR 1 792 177 1 663 405 827 654
HAYRETTIN KUZEY 1 770 199 16 128 845 602
JAN OVE HODDØ 1 710 014 0 854 356
BERNT GUNDERSEN 1 636 780 4 406 116 544 643
OLE GJERMUNDSHAUG 1 615 842 9 293 586 835 391
PER KRISTIAN SOLBERG 1 573 075 5 103 344 731 621
NINA JENDAL 1 264 582 479 246 535 620
JOHN-ALEXANDER BENCSIK 1 238 064 0 749 504

Gjennomsnitt for Hedmark fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn FJELD Alder
Inntektssøyle 158 511
Formuesøyle 225 161
Inntektssøyle 221 836
Formuesøyle 378 103
Inntektssøyle 212 078
Formuesøyle 187 653
Inntektssøyle 263 928
Formuesøyle 218 396
Inntektssøyle 159 951
Formuesøyle 290 192
Inntektssøyle 260 472
Formuesøyle 3 658 173
Inntekt Formue
Inntektssøyle 143 384
over 80
Formuesøyle 525 283
Inntektssøyle 172 349
70 - 79
Formuesøyle 557 300
Inntektssøyle 219 974
60 - 69
Formuesøyle 551 999
Inntektssøyle 257 724
50 - 59
Formuesøyle 396 096
Inntektssøyle 241 501
40 - 49
Formuesøyle 207 951
Inntektssøyle 201 420
30 - 39
Formuesøyle 109 294
Inntektssøyle 110 578
20 - 29
Formuesøyle 66 333
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 21

Norge

Toppliste for 1964-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
TORE LIE 101 870 780 501 628 709 34 164 782
ØYVIND ERIKSEN 35 741 923 29 823 820 13 184 764
PETER ANDERS ØYE 34 204 482 35 667 206 3 143 421
KATRINE SISSENER 23 973 414 243 698 079 9 367 250
TROND RIIBER KNUDSEN 23 883 606 42 093 903 8 347 972
TOM CHRISTOPHER STECKMEST 17 913 033 964 227 874 13 235 883
BJØRN OLSTAD 17 446 108 6 570 211 8 341 960
HELGE STEMSHAUG 17 192 512 2 346 336 5 067 403
KJELL NYBRÅTEN 17 018 993 14 833 632 5 073 590
SIMEN MØRDRE 17 000 619 8 104 358 8 155 471

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1964 Etternavn FJELD Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 247 460
Formuesøyle 270 577
Inntektssøyle 368 755
Formuesøyle 449 838
Inntektssøyle 181 787
Formuesøyle 257 973
Inntektssøyle 299 848
Formuesøyle 874 238
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21