GJERMUND ERIK CAPPELEN

Født 1966 (49 år). Bosatt på 1369 Stabekk i Bærum kommune (Akershus).

  • 1 336 731 i inntekt
  • 4 918 765 i formue
  • 494 096 i skatt

GJERMUND ERIK CAPPELEN tjente 939 872 kroner mer enn naboene på 1369 Stabekk, og hadde 4 038 251 kroner mer i formue. Inntekten var 891 916 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Bærum kommune og 1 087 172 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til GJERMUND ERIK CAPPELEN er 3 968 857 kroner mer enn snittet blant menn i Bærum, og 4 348 553 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 1 336 731
Formuesøyle 4 918 765
Norske menn Norske kvinner GJERMUND ERIK CAPPELEN
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 1 336 731 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 4 918 765 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 494 096 kr

1369 Stabekk

Toppliste for 1966-kullet på 1369 Stabekk
Navn Inntekt Formue Skatt
DAG TEIGLAND 7 880 555 5 161 500 3 764 501
ELISABETH JOHANNE NEUMANN RØDLAND 1 778 836 852 562 863 090
NILS ARNE FAGERLI 1 453 448 0 682 200
ISABELLA SABINE ALVEBERG 1 441 408 0 653 343
GJERMUND ERIK CAPPELEN 1 336 731 4 918 765 494 096
TROND BRAKKEN 1 219 777 0 551 135
BENTE HELENE HELVIK 1 148 723 0 501 436
ANNETTE RIGÉT BRUUN 1 044 678 0 494 133
MARIT AARØNÆS 880 237 0 373 332
LENE KRISTINE BUSETH 870 964 0 421 095

Gjennomsnitt for poststedet 1369 Stabekk

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CAPPELEN Alder
Inntektssøyle 280 265
Formuesøyle 798 579
Inntektssøyle 531 995
Formuesøyle 999 977
Inntektssøyle 480 616
Formuesøyle 363 985
Inntektssøyle 914 606
Formuesøyle 703 059
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 807 027
Formuesøyle 1 822 580
Inntekt Formue
Inntektssøyle 238 699
over 80
Formuesøyle 936 997
Inntektssøyle 312 481
70 - 79
Formuesøyle 1 344 514
Inntektssøyle 402 386
60 - 69
Formuesøyle 1 745 842
Inntektssøyle 566 825
50 - 59
Formuesøyle 965 529
Inntektssøyle 664 896
40 - 49
Formuesøyle 622 269
Inntektssøyle 456 723
30 - 39
Formuesøyle 763 648
Inntektssøyle 117 140
20 - 29
Formuesøyle 69 566
Inntektssøyle 8
under 20
Formuesøyle 60

Bærum kommune

Toppliste for 1966-kullet i Bærum kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
WALTER ARNE JACOBSEN 13 190 247 5 856 362 4 645 074
KAARE MAGNUS RISUNG 9 878 740 0 2 939 015
NILS GUNNAR BRATTLIE 8 509 109 13 080 051 4 066 155
DAG TEIGLAND 7 880 555 5 161 500 3 764 501
WILLEM VINCENT WESTLI 7 422 472 1 720 406 2 200 594
OLE ANDRE HEGGHEIM 7 203 213 2 946 416 3 472 537
ANDERS STRAND 6 962 677 598 046 3 035 114
FRIDTJOF RUSTEN 4 544 481 0 225 013
MARIANNE AAMODT 4 486 148 4 626 127 1 522 061
CHARLES LARSEN MCDONALD 4 314 290 5 398 1 653 713

Gjennomsnitt for Bærum kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CAPPELEN Alder
Inntektssøyle 249 560
Formuesøyle 570 212
Inntektssøyle 444 815
Formuesøyle 949 908
Inntektssøyle 345 946
Formuesøyle 368 368
Inntektssøyle 651 430
Formuesøyle 598 923
Inntektssøyle 202 363
Formuesøyle 99 391
Inntektssøyle 431 573
Formuesøyle 493 832
Inntekt Formue
Inntektssøyle 236 881
over 80
Formuesøyle 1 036 008
Inntektssøyle 290 367
70 - 79
Formuesøyle 1 507 811
Inntektssøyle 398 340
60 - 69
Formuesøyle 1 295 879
Inntektssøyle 504 406
50 - 59
Formuesøyle 1 030 221
Inntektssøyle 506 086
40 - 49
Formuesøyle 711 132
Inntektssøyle 327 816
30 - 39
Formuesøyle 401 528
Inntektssøyle 112 477
20 - 29
Formuesøyle 105 661
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 46

Akershus fylke

Toppliste for 1966-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
OLE BJØRN FAUSA 37 906 162 82 166 968 11 884 810
WALTER ARNE JACOBSEN 13 190 247 5 856 362 4 645 074
CHRISTIAN ALEXANDER LANDAAS 13 018 678 4 829 180 3 780 033
KAARE MAGNUS RISUNG 9 878 740 0 2 939 015
LARS ROBERT KRISTIANSEN 9 401 921 0 4 495 310
STÅLE BJØRNSTAD 9 048 067 2 608 342 4 288 918
SVEN OMBUDSTVEDT 8 874 043 7 954 391 4 386 254
JOSTEIN VIKEN 8 683 913 1 431 672 3 979 053
NILS GUNNAR BRATTLIE 8 509 109 13 080 051 4 066 155
DAG TEIGLAND 7 880 555 5 161 500 3 764 501

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CAPPELEN Alder
Inntektssøyle 210 533
Formuesøyle 336 915
Inntektssøyle 342 970
Formuesøyle 569 523
Inntektssøyle 280 952
Formuesøyle 238 258
Inntektssøyle 473 976
Formuesøyle 358 846
Inntektssøyle 215 474
Formuesøyle 121 175
Inntektssøyle 436 898
Formuesøyle 525 381
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192 656
over 80
Formuesøyle 768 403
Inntektssøyle 237 791
70 - 79
Formuesøyle 960 842
Inntektssøyle 323 726
60 - 69
Formuesøyle 889 778
Inntektssøyle 385 809
50 - 59
Formuesøyle 598 010
Inntektssøyle 379 755
40 - 49
Formuesøyle 385 457
Inntektssøyle 273 389
30 - 39
Formuesøyle 197 181
Inntektssøyle 124 778
20 - 29
Formuesøyle 65 859
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 26

Norge

Toppliste for 1966-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ALF EGIL BOGEN 41 395 459 30 289 084 19 925 043
OLE BJØRN FAUSA 37 906 162 82 166 968 11 884 810
FRIDTJOF HENRIK LORENTZEN 20 158 746 428 334 492 10 430 555
REIDAR HELLANDSVIK NILSEN 18 094 935 104 981 739 6 337 726
RUNE FREYER 14 668 379 481 749 335 9 445 704
KARL ERIK KJELSTAD 13 600 260 5 395 307 6 515 339
WALTER ARNE JACOBSEN 13 190 247 5 856 362 4 645 074
CHRISTIAN ALEXANDER LANDAAS 13 018 678 4 829 180 3 780 033
STÅLE GJENGSET 12 971 877 11 059 675 3 978 480
CHRISTIAN MÜLLER 12 498 710 7 235 099 4 339 268

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CAPPELEN Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 240 431
Formuesøyle 219 707
Inntektssøyle 356 168
Formuesøyle 330 461
Inntektssøyle 210 636
Formuesøyle 629 208
Inntektssøyle 630 888
Formuesøyle 7 930 865
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21