BJØRN HJELMSETH

Født 1967 (48 år). Bosatt på 6020 Ålesund i Ålesund kommune (Møre og Romsdal).

  • 587 005 i inntekt
  • 0 i formue
  • 263 215 i skatt

BJØRN HJELMSETH tjente 335 492 kroner mer enn naboene på 6020 Ålesund, og hadde 432 295 kroner mindre i formue. Inntekten var 292 193 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Ålesund kommune og 409 238 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til BJØRN HJELMSETH er 631 783 kroner mindre enn snittet blant menn i Ålesund, og 281 527 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 587 005
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner BJØRN HJELMSETH
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 587 005 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 263 215 kr

6020 Ålesund

Toppliste for 1967-kullet på 6020 Ålesund
Navn Inntekt Formue Skatt
ARILD RØDAL 2 063 842 1 197 071 941 524
STIAN HOFSETH 859 621 0 382 668
YVONNE AARSET 600 042 817 458 194 045
OVE GODØ 596 865 500 119 227 486
BJØRN HJELMSETH 587 005 0 263 215
STIG ØSTRAAT 584 877 0 247 104
BENGT KRISTOFFERSEN 563 045 0 239 077
ANDERS BARSTAD 558 578 275 128 217 116
BJØRNAR HUSE 557 207 0 237 697
JOHN OLAV TØRLEN 535 721 0 224 604

Gjennomsnitt for poststedet 6020 Ålesund

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn HJELMSETH Alder
Inntektssøyle 170 549
Formuesøyle 252 703
Inntektssøyle 325 727
Formuesøyle 600 946
Inntektssøyle 202 236
Formuesøyle 324 211
Inntektssøyle 375 046
Formuesøyle 119 681
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 587 005
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 169 172
over 80
Formuesøyle 749 039
Inntektssøyle 194 774
70 - 79
Formuesøyle 680 325
Inntektssøyle 321 481
60 - 69
Formuesøyle 1 291 248
Inntektssøyle 352 065
50 - 59
Formuesøyle 643 903
Inntektssøyle 336 110
40 - 49
Formuesøyle 354 573
Inntektssøyle 273 481
30 - 39
Formuesøyle 186 834
Inntektssøyle 130 489
20 - 29
Formuesøyle 52 632
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 11

Ålesund kommune

Toppliste for 1967-kullet i Ålesund kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
JOHN JØRGENVÅG 9 472 264 4 268 173 3 353 687
STIG ARE ESPESETH 3 188 268 4 480 610 1 035 599
STEINAR SÆTRE 3 161 751 5 756 325 988 186
BENT ANDRÉ SYDSÆTHER 3 105 541 3 494 452 981 635
ODDVAR KJETIL SANDNES 2 315 655 0 1 093 832
ARILD RØDAL 2 063 842 1 197 071 941 524
ØIVIND KVÅLSVOLL 1 973 629 6 353 803 617 697
GEIR SÆTHER SLETTVOLL 1 835 744 0 930 598
AMUND PEDERSEN 1 275 257 30 260 134 892 947
HELGE MOLDSKRED 1 074 861 1 246 664 377 886

Gjennomsnitt for Ålesund kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn HJELMSETH Alder
Inntektssøyle 177 767
Formuesøyle 281 527
Inntektssøyle 294 812
Formuesøyle 631 783
Inntektssøyle 219 151
Formuesøyle 160 281
Inntektssøyle 381 616
Formuesøyle 871 561
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 587 005
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 897
over 80
Formuesøyle 572 651
Inntektssøyle 201 198
70 - 79
Formuesøyle 714 458
Inntektssøyle 301 088
60 - 69
Formuesøyle 856 365
Inntektssøyle 325 824
50 - 59
Formuesøyle 758 441
Inntektssøyle 310 395
40 - 49
Formuesøyle 533 619
Inntektssøyle 253 604
30 - 39
Formuesøyle 153 464
Inntektssøyle 136 147
20 - 29
Formuesøyle 69 681
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 13

Møre og Romsdal fylke

Toppliste for 1967-kullet i Møre og Romsdal
Navn Inntekt Formue Skatt
JOHN JØRGENVÅG 9 472 264 4 268 173 3 353 687
ROY ARNE DYRSETH 3 500 381 2 836 064 1 624 091
STIG ARE ESPESETH 3 188 268 4 480 610 1 035 599
STEINAR SÆTRE 3 161 751 5 756 325 988 186
BENT ANDRÉ SYDSÆTHER 3 105 541 3 494 452 981 635
ODDVAR KJETIL SANDNES 2 315 655 0 1 093 832
JARLE KNUT HÅNES 2 204 930 874 711 997 685
ARILD RØDAL 2 063 842 1 197 071 941 524
TORE ULSTEIN 1 994 794 141 449 343 2 390 403
ØIVIND KVÅLSVOLL 1 973 629 6 353 803 617 697

Gjennomsnitt for Møre og Romsdal fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn HJELMSETH Alder
Inntektssøyle 166 111
Formuesøyle 265 404
Inntektssøyle 268 849
Formuesøyle 506 447
Inntektssøyle 216 707
Formuesøyle 179 560
Inntektssøyle 333 701
Formuesøyle 411 384
Inntektssøyle 163 919
Formuesøyle 84 403
Inntektssøyle 342 722
Formuesøyle 106 197
Inntekt Formue
Inntektssøyle 142 873
over 80
Formuesøyle 529 875
Inntektssøyle 181 939
70 - 79
Formuesøyle 659 217
Inntektssøyle 262 735
60 - 69
Formuesøyle 721 886
Inntektssøyle 303 391
50 - 59
Formuesøyle 600 063
Inntektssøyle 289 715
40 - 49
Formuesøyle 354 625
Inntektssøyle 233 481
30 - 39
Formuesøyle 180 360
Inntektssøyle 133 833
20 - 29
Formuesøyle 54 246
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 14

Norge

Toppliste for 1967-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
VEGARD WOLLAN 41 702 217 33 180 597 19 994 375
SVEIN GERHARD SIMONNÆS 20 767 910 11 942 667 6 176 602
JOHAN JOHANNSON 19 779 502 2 413 135 241 25 023 270
NIELS RONALD BUGGE 19 614 122 21 313 096 6 854 613
KJELL GUNNAR MEINICH-BACHE 13 571 291 0 3 817 213
TORLEIV EIRIK NESTEGARD 13 420 812 43 896 964 4 822 368
ANDERS ARNKVÆRN 12 553 266 5 625 179 4 608 508
KNUT BERGO 12 099 233 13 711 797 3 766 538
SVEIN SANDVIK 12 042 816 102 928 053 4 722 543
TROND HÅVARDSTUN 11 721 778 7 821 855 3 363 693

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1967 Etternavn HJELMSETH Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 234 528
Formuesøyle 194 430
Inntektssøyle 349 220
Formuesøyle 358 214
Inntektssøyle 170 498
Formuesøyle 171 125
Inntektssøyle 275 965
Formuesøyle 269 938
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21