ANNE ROLFSEN

Født 1930 (85 år). Bosatt på 1361 Østerås i Bærum kommune (Akershus).

  • 436 736 i inntekt
  • 3 012 969 i formue
  • 135 878 i skatt

ANNE ROLFSEN tjente 105 662 kroner mer enn naboene på 1361 Østerås, og hadde 2 100 687 kroner mer i formue. Inntekten var 8 079 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Bærum kommune og 187 177 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ANNE ROLFSEN er 2 063 061 kroner mer enn snittet blant menn i Bærum, og 2 442 757 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 436 736
Formuesøyle 3 012 969
Norske menn Norske kvinner ANNE ROLFSEN
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 436 736 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 3 012 969 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 135 878 kr

1361 Østerås

Toppliste for 1930-kullet på 1361 Østerås
Navn Inntekt Formue Skatt
JO AABAKKEN 947 471 2 816 322 368 760
LILIAN IVARSON 927 955 2 186 997 272 325
KARI BØE 635 337 1 393 251 201 678
PER-ASBJØRN FINNENG 570 231 1 849 956 188 935
ANDERS HAUGLAND 525 332 771 082 163 704
HÅKON GRØHOLDT 501 615 1 651 747 152 366
ANNE ROLFSEN 436 736 3 012 969 135 878
THOR MARTHINSEN 377 296 2 512 063 124 330
ARNFINN JENSSEN 373 511 604 209 104 241
KNUT ÅNENSEN 367 719 1 782 270 112 266

Gjennomsnitt for poststedet 1361 Østerås

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1930 Etternavn ROLFSEN Alder
Inntektssøyle 259 511
Formuesøyle 884 534
Inntektssøyle 417 260
Formuesøyle 961 577
Inntektssøyle 213 083
Formuesøyle 878 093
Inntektssøyle 415 724
Formuesøyle 1 249 170
Inntektssøyle 242 395
Formuesøyle 1 520 154
Inntektssøyle 611 201
Formuesøyle 3 444 746
Inntekt Formue
Inntektssøyle 260 626
over 80
Formuesøyle 1 272 928
Inntektssøyle 337 537
70 - 79
Formuesøyle 1 441 661
Inntektssøyle 382 309
60 - 69
Formuesøyle 1 471 679
Inntektssøyle 524 326
50 - 59
Formuesøyle 817 434
Inntektssøyle 449 903
40 - 49
Formuesøyle 1 311 146
Inntektssøyle 312 373
30 - 39
Formuesøyle 841 615
Inntektssøyle 155 447
20 - 29
Formuesøyle 109 254
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 43

Bærum kommune

Toppliste for 1930-kullet i Bærum kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
LEIF-ERIK SIMONSEN 3 232 644 17 222 563 1 135 388
WINNIE IRENE WOLD 2 903 436 33 777 623 1 199 646
JENS BUGGE 2 353 341 9 581 637 936 788
KAARE BJØRN STRAY 1 734 436 5 680 716 538 374
STEIN OLAF MICHELSEN 1 563 921 7 501 981 530 229
ROLF PETTERSEN 1 177 526 17 398 844 534 042
PER OSCAR ANDERSEN 1 099 031 1 674 054 316 643
ASTRID ELISABETH GRØNDAHL 1 013 668 5 423 858 363 114
LIV JEANETTE THEODORSEN 1 011 519 11 015 771 416 988
JO AABAKKEN 947 471 2 816 322 368 760

Gjennomsnitt for Bærum kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1930 Etternavn ROLFSEN Alder
Inntektssøyle 249 560
Formuesøyle 570 212
Inntektssøyle 444 815
Formuesøyle 949 908
Inntektssøyle 207 550
Formuesøyle 1 100 285
Inntektssøyle 336 559
Formuesøyle 1 363 436
Inntektssøyle 237 883
Formuesøyle 2 056 844
Inntektssøyle 373 400
Formuesøyle 6 555 083
Inntekt Formue
Inntektssøyle 236 881
over 80
Formuesøyle 1 036 008
Inntektssøyle 290 367
70 - 79
Formuesøyle 1 507 811
Inntektssøyle 398 340
60 - 69
Formuesøyle 1 295 879
Inntektssøyle 504 406
50 - 59
Formuesøyle 1 030 221
Inntektssøyle 506 086
40 - 49
Formuesøyle 711 132
Inntektssøyle 327 816
30 - 39
Formuesøyle 401 528
Inntektssøyle 112 477
20 - 29
Formuesøyle 105 661
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 46

Akershus fylke

Toppliste for 1930-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
LEIF-ERIK SIMONSEN 3 232 644 17 222 563 1 135 388
DAG FØLLESDAL 3 146 076 17 473 211 1 075 076
WINNIE IRENE WOLD 2 903 436 33 777 623 1 199 646
JENS BUGGE 2 353 341 9 581 637 936 788
EIVIND JOHAN LARSEN 1 885 520 6 828 497 587 966
KAARE BJØRN STRAY 1 734 436 5 680 716 538 374
STEIN OLAF MICHELSEN 1 563 921 7 501 981 530 229
AUD GRENNESS 1 362 349 9 329 899 473 463
ROLF PETTERSEN 1 177 526 17 398 844 534 042
PER OSCAR ANDERSEN 1 099 031 1 674 054 316 643

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1930 Etternavn ROLFSEN Alder
Inntektssøyle 210 533
Formuesøyle 336 915
Inntektssøyle 342 970
Formuesøyle 569 523
Inntektssøyle 172 323
Formuesøyle 707 874
Inntektssøyle 269 561
Formuesøyle 979 676
Inntektssøyle 250 538
Formuesøyle 1 074 940
Inntektssøyle 331 729
Formuesøyle 2 422 398
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192 656
over 80
Formuesøyle 768 403
Inntektssøyle 237 791
70 - 79
Formuesøyle 960 842
Inntektssøyle 323 726
60 - 69
Formuesøyle 889 778
Inntektssøyle 385 809
50 - 59
Formuesøyle 598 010
Inntektssøyle 379 755
40 - 49
Formuesøyle 385 457
Inntektssøyle 273 389
30 - 39
Formuesøyle 197 181
Inntektssøyle 124 778
20 - 29
Formuesøyle 65 859
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 26

Norge

Toppliste for 1930-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
EINAR JACOBSEN 18 266 226 10 673 721 5 225 815
OLA LUNDGAARD 16 175 820 22 738 794 4 794 975
KNUT LYCKE 9 583 564 123 618 613 4 052 820
LARS VIKTOR BJØRKEVOLL 8 138 089 5 891 839 2 327 758
SOLVEIG VATNALAND 7 259 740 7 932 730 2 099 141
EMIL AUBERT 7 102 869 204 683 816 4 405 347
KNUT GUNNAR HAMRE 6 148 906 2 441 016 1 796 855
JOHAN HENRIK ANDRESEN 5 677 614 153 450 807 3 412 525
ODD REIDMAR PEDERSEN 4 785 009 8 853 313 1 427 497
KARL DITLEFSEN 4 262 559 36 255 413 1 588 741

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1930 Etternavn ROLFSEN Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 150 231
Formuesøyle 524 023
Inntektssøyle 215 531
Formuesøyle 873 377
Inntektssøyle 211 144
Formuesøyle 679 274
Inntektssøyle 334 778
Formuesøyle 822 805
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21