ANNE BLYSTAD

Født 1949 (66 år). Bosatt på 0264 Oslo i Oslo kommune (Oslo).

  • 5 569 586 i inntekt
  • 0 i formue
  • 1 609 127 i skatt

ANNE BLYSTAD tjente 5 006 207 kroner mer enn naboene på 0264 Oslo, og hadde 3 841 087 kroner mindre i formue. Inntekten var 5 244 500 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 5 352 277 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ANNE BLYSTAD er 788 127 kroner mindre enn snittet blant menn i Oslo, og 448 522 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 5 569 586
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner ANNE BLYSTAD
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 5 569 586 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 1 609 127 kr

0264 Oslo

Toppliste for 1949-kullet på 0264 Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
ANNE BLYSTAD 5 569 586 0 1 609 127
KNUT GUSTAF ASPELIN 5 097 343 296 746 722 3 894 361
MAGNUS HELDAL 1 824 796 1 378 039 848 334
JAN FREDRIK QVIGSTAD 1 266 097 0 583 908
CLEMENT ENDRESEN 1 132 124 0 509 523
GEIR SANDVIK 1 117 255 22 151 193 612 790
MARINA GERNER-MATHISEN 807 165 1 328 532 282 070
KÅRE JOHAN HANSSON VERPE 671 755 0 330 855
KNUT KÅRE GRIMSEN 397 224 1 123 128 131 492
HELEN GUNDERSEN 351 642 46 925 122 282

Gjennomsnitt for poststedet 0264 Oslo

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1949 Etternavn BLYSTAD Alder
Inntektssøyle 312 993
Formuesøyle 2 067 912
Inntektssøyle 826 515
Formuesøyle 5 754 980
Inntektssøyle 805 423
Formuesøyle 609 862
Inntektssøyle 1 225 528
Formuesøyle 32 139 910
Inntektssøyle 5 569 586
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 350 359
over 80
Formuesøyle 1 731 343
Inntektssøyle 496 182
70 - 79
Formuesøyle 2 820 313
Inntektssøyle 688 145
60 - 69
Formuesøyle 6 094 302
Inntektssøyle 1 184 648
50 - 59
Formuesøyle 10 603 760
Inntektssøyle 428 248
40 - 49
Formuesøyle 1 543 320
Inntektssøyle 551 903
30 - 39
Formuesøyle 1 512 530
Inntektssøyle 179 101
20 - 29
Formuesøyle 1 178 559
Inntektssøyle 1
under 20
Formuesøyle 138

Oslo kommune

Toppliste for 1949-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
THOR BOEHLKE 29 084 422 18 613 476 8 381 849
KARSTEIN JOHAN ESPELID 23 340 509 15 796 480 6 925 032
KARL JOHAN SUNDE 18 332 712 327 426 306 8 803 878
PER MATIAS AARSKOG 16 376 262 196 057 684 6 726 881
OLE CHRISTIAN JENSEN 16 172 941 66 648 014 5 246 443
BOBBEN FRIDOLF CARLING 11 192 559 62 055 936 3 804 850
MORTEN MÆHLE 7 304 134 50 077 639 3 535 384
INGEBRET GRUDE HISDAL 7 303 806 302 365 3 450 191
HANS KRISTIAN HUSTAD 7 286 421 4 611 478 817 471
ARVE JOHANSEN 6 460 639 15 151 033 811 372

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1949 Etternavn BLYSTAD Alder
Inntektssøyle 217 310
Formuesøyle 448 522
Inntektssøyle 325 086
Formuesøyle 788 127
Inntektssøyle 288 668
Formuesøyle 611 289
Inntektssøyle 454 186
Formuesøyle 1 268 570
Inntektssøyle 462 741
Formuesøyle 4 448 935
Inntektssøyle 643 156
Formuesøyle 4 506 806
Inntekt Formue
Inntektssøyle 204 300
over 80
Formuesøyle 932 073
Inntektssøyle 251 346
70 - 79
Formuesøyle 1 005 458
Inntektssøyle 338 180
60 - 69
Formuesøyle 1 069 608
Inntektssøyle 380 664
50 - 59
Formuesøyle 1 002 043
Inntektssøyle 354 800
40 - 49
Formuesøyle 771 865
Inntektssøyle 276 267
30 - 39
Formuesøyle 265 275
Inntektssøyle 135 372
20 - 29
Formuesøyle 194 449
Inntektssøyle 3
under 20
Formuesøyle 61

Oslo fylke

Toppliste for 1949-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
THOR BOEHLKE 29 084 422 18 613 476 8 381 849
KARSTEIN JOHAN ESPELID 23 340 509 15 796 480 6 925 032
KARL JOHAN SUNDE 18 332 712 327 426 306 8 803 878
PER MATIAS AARSKOG 16 376 262 196 057 684 6 726 881
OLE CHRISTIAN JENSEN 16 172 941 66 648 014 5 246 443
BOBBEN FRIDOLF CARLING 11 192 559 62 055 936 3 804 850
MORTEN MÆHLE 7 304 134 50 077 639 3 535 384
INGEBRET GRUDE HISDAL 7 303 806 302 365 3 450 191
HANS KRISTIAN HUSTAD 7 286 421 4 611 478 817 471
ARVE JOHANSEN 6 460 639 15 151 033 811 372

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1949 Etternavn BLYSTAD Alder
Inntektssøyle 217 310
Formuesøyle 448 522
Inntektssøyle 325 086
Formuesøyle 788 127
Inntektssøyle 288 668
Formuesøyle 611 289
Inntektssøyle 454 186
Formuesøyle 1 268 570
Inntektssøyle 462 741
Formuesøyle 4 448 935
Inntektssøyle 643 156
Formuesøyle 4 506 806
Inntekt Formue
Inntektssøyle 204 300
over 80
Formuesøyle 932 073
Inntektssøyle 251 346
70 - 79
Formuesøyle 1 005 458
Inntektssøyle 338 180
60 - 69
Formuesøyle 1 069 608
Inntektssøyle 380 664
50 - 59
Formuesøyle 1 002 043
Inntektssøyle 354 800
40 - 49
Formuesøyle 771 865
Inntektssøyle 276 267
30 - 39
Formuesøyle 265 275
Inntektssøyle 135 372
20 - 29
Formuesøyle 194 449
Inntektssøyle 3
under 20
Formuesøyle 61

Norge

Toppliste for 1949-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
THOR BOEHLKE 29 084 422 18 613 476 8 381 849
KARSTEIN JOHAN ESPELID 23 340 509 15 796 480 6 925 032
TERJE HENDEN 22 425 330 49 831 724 6 864 472
KJELL BJØRDAL 22 181 190 10 477 092 6 386 914
JOHAN PETTER WAAGE 19 558 788 91 533 098 6 474 457
ELIN INGEBORG KLØVE 19 014 162 16 490 960 5 495 116
KARL JOHAN SUNDE 18 332 712 327 426 306 8 803 878
PER MATIAS AARSKOG 16 376 262 196 057 684 6 726 881
OLE CHRISTIAN JENSEN 16 172 941 66 648 014 5 246 443
MARIT KARIN HITLAND BERG 13 389 455 34 690 622 4 159 917

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1949 Etternavn BLYSTAD Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 226 608
Formuesøyle 398 401
Inntektssøyle 371 345
Formuesøyle 822 693
Inntektssøyle 255 980
Formuesøyle 1 670 341
Inntektssøyle 336 649
Formuesøyle 1 226 379
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21