ANDERS GRINDLAND

Født 1961 (54 år). Bosatt på 2006 Løvenstad i Rælingen kommune (Akershus). Skatter til Lørenskog (Akershus).

  • 2 028 972 i inntekt
  • 22 617 715 i formue
  • 1 114 290 i skatt

ANDERS GRINDLAND tjente 1 763 139 kroner mer enn naboene på 2006 Løvenstad, og hadde 22 308 130 kroner mer i formue. Inntekten var 1 711 258 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Lørenskog kommune og 1 816 828 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ANDERS GRINDLAND er 22 196 070 kroner mer enn snittet blant menn i Lørenskog, og 22 369 970 kroner mer enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 2 028 972
Formuesøyle 22 617 720
Norske menn Norske kvinner ANDERS GRINDLAND
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 2 028 972 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 22 617 720 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 1 114 290 kr

2006 Løvenstad

Toppliste for 1961-kullet på 2006 Løvenstad
Navn Inntekt Formue Skatt
JON KEL LANDSTAD 6 309 077 2 912 569 1 851 479
ANDERS GRINDLAND 2 028 972 22 617 715 1 114 290
GEIR ANDERSEN 1 121 680 0 356 754
EVA JOHANNE DAHLGREN 966 144 381 848 385 047
GEIR OLAV SCHULSTAD 689 485 1 016 302 305 560
PER ERIK ANDERSEN 629 261 0 263 831
TERJE BERGERSEN 596 113 395 306 218 674
GEIR GUNNAR ANUNDSEN 590 617 119 957 226 662
PER HÅKON SJULSTOK 583 440 0 227 430
ALF-BERNT PEDERSEN 573 717 1 008 249 216 814

Gjennomsnitt for poststedet 2006 Løvenstad

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1961 Etternavn GRINDLAND Alder
Inntektssøyle 208 345
Formuesøyle 223 623
Inntektssøyle 329 377
Formuesøyle 405 377
Inntektssøyle 268 318
Formuesøyle 126 313
Inntektssøyle 729 084
Formuesøyle 1 245 204
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 1 014 488
Formuesøyle 11 309 350
Inntekt Formue
Inntektssøyle 163 298
over 80
Formuesøyle 577 213
Inntektssøyle 209 199
70 - 79
Formuesøyle 549 438
Inntektssøyle 324 783
60 - 69
Formuesøyle 685 488
Inntektssøyle 344 062
50 - 59
Formuesøyle 365 568
Inntektssøyle 345 376
40 - 49
Formuesøyle 216 128
Inntektssøyle 269 743
30 - 39
Formuesøyle 94 537
Inntektssøyle 148 833
20 - 29
Formuesøyle 40 821
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 17

Lørenskog kommune

Toppliste for 1961-kullet i Lørenskog kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
RUNE MARTINSEN 13 076 443 19 527 179 6 150 195
ARNE KRISTIAN FINSAND GRANHEIM 3 874 289 19 629 151 1 513 586
JAN GUNNAR NÆSS 3 433 845 75 201 135 1 884 210
MORTEN GULBÆK 2 957 175 0 654 654
HAAKON JONHAUGEN 2 921 273 5 976 966 919 367
ODD MAGNE GJERDE 2 884 051 9 199 110 1 059 931
ERIK VOLDEN 2 762 200 0 1 339 988
BENGT ARVE REM 2 487 908 24 807 579 1 469 617
THOMAS BABINTSEV-SKORSTAD 2 374 742 3 417 345 1 093 401
ANDERS GRINDLAND 2 028 972 22 617 715 1 114 290

Gjennomsnitt for Lørenskog kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1961 Etternavn GRINDLAND Alder
Inntektssøyle 212 144
Formuesøyle 247 751
Inntektssøyle 317 714
Formuesøyle 421 645
Inntektssøyle 298 701
Formuesøyle 135 316
Inntektssøyle 561 725
Formuesøyle 820 468
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 1 014 488
Formuesøyle 11 309 350
Inntekt Formue
Inntektssøyle 169 443
over 80
Formuesøyle 568 913
Inntektssøyle 209 403
70 - 79
Formuesøyle 641 333
Inntektssøyle 305 213
60 - 69
Formuesøyle 714 840
Inntektssøyle 346 857
50 - 59
Formuesøyle 487 495
Inntektssøyle 361 784
40 - 49
Formuesøyle 253 718
Inntektssøyle 258 296
30 - 39
Formuesøyle 101 421
Inntektssøyle 132 900
20 - 29
Formuesøyle 50 816
Inntektssøyle 6
under 20
Formuesøyle 19

Akershus fylke

Toppliste for 1961-kullet i Akershus
Navn Inntekt Formue Skatt
LAURITS KASPAR VALDERHAUG 21 411 446 12 530 868 6 282 573
KAI THØGERSEN 14 981 015 19 124 138 5 437 268
RUNE MARTINSEN 13 076 443 19 527 179 6 150 195
ERIK THYNESS 13 006 920 8 763 258 3 964 566
MICHAEL SPANGGAARD HAAGAARD 12 187 963 16 518 880 3 860 298
HENNING NIELSEN 11 587 804 0 5 344 963
LIDAR JAN POLLESTAD 10 874 654 9 351 987 5 219 181
DAG-ERIK RASMUSSEN 10 848 955 3 592 130 3 165 180
TOR JAKOB RAMSØY 10 597 028 0 3 787 332
KETIL EILEV BØE 9 919 356 1 023 763 3 014 017

Gjennomsnitt for Akershus fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1961 Etternavn GRINDLAND Alder
Inntektssøyle 210 533
Formuesøyle 336 915
Inntektssøyle 342 970
Formuesøyle 569 523
Inntektssøyle 293 781
Formuesøyle 282 198
Inntektssøyle 522 185
Formuesøyle 480 123
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 775 650
Formuesøyle 7 539 568
Inntekt Formue
Inntektssøyle 192 656
over 80
Formuesøyle 768 403
Inntektssøyle 237 791
70 - 79
Formuesøyle 960 842
Inntektssøyle 323 726
60 - 69
Formuesøyle 889 778
Inntektssøyle 385 809
50 - 59
Formuesøyle 598 010
Inntektssøyle 379 755
40 - 49
Formuesøyle 385 457
Inntektssøyle 273 389
30 - 39
Formuesøyle 197 181
Inntektssøyle 124 778
20 - 29
Formuesøyle 65 859
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 26

Norge

Toppliste for 1961-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
JOHAN HENRIK ANDRESEN 58 057 997 10 557 362 104 125 329 436
GEORGE-HARALD SUTTON LERØY 28 733 748 13 038 079 8 340 987
JOGEIR ROMESTRAND 27 647 420 55 400 018 17 078 804
JØRG PETER ARONSEN ANDERSLAND 26 659 968 117 353 627 9 080 053
KARI BODIL AAM 25 849 827 22 685 415 7 503 782
ARILD HATLØY 24 293 848 14 026 446 10 934 914
ELIAS ARNE ROALD 24 289 959 21 256 261 7 037 648
LAURITS KASPAR VALDERHAUG 21 411 446 12 530 868 6 282 573
KARL VIDAR FARMEN 20 748 910 25 303 279 6 137 315
WALTER SOGNNES 17 586 676 39 869 570 6 104 772

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1961 Etternavn GRINDLAND Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 250 281
Formuesøyle 227 944
Inntektssøyle 390 022
Formuesøyle 728 982
Inntektssøyle 237 047
Formuesøyle 232 392
Inntektssøyle 319 868
Formuesøyle 730 426
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21