ALESSIO MARIA CELIBERTI

Født 1966 (49 år). Bosatt på 0660 Oslo i Oslo kommune (Oslo).

  • 237 158 i inntekt
  • 0 i formue
  • 82 624 i skatt

ALESSIO MARIA CELIBERTI tjente 8 303 kroner mer enn naboene på 0660 Oslo, og hadde 163 847 kroner mindre i formue. Inntekten var 87 928 kroner lavere enn gjennomsnittsinntekten til menn i Oslo kommune og 19 848 kroner høyere enn gjennomsnittsinntekten til kvinner. Formuen til ALESSIO MARIA CELIBERTI er 788 127 kroner mindre enn snittet blant menn i Oslo, og 448 522 kroner mindre enn snittet blant kvinner.

Inntektssøyle Inntekt Formuesøyle Formue

Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 237 158
Formuesøyle 0
Norske menn Norske kvinner ALESSIO MARIA CELIBERTI
Inntekt 279 267 kr Inntekt 179 811 kr Inntekt 237 158 kr
Formue 478 539 kr Formue 272 563 kr Formue 0 kr
Skatt 101 791 kr Skatt 56 607 kr Skatt 82 624 kr

0660 Oslo

Toppliste for 1966-kullet på 0660 Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
JAN HUGNE HANSEN 1 037 516 634 085 441 605
REMZI IDRIZI 456 975 2 307 621 185 342
RANDI ØDEGAARD 359 082 0 134 788
ELLEN SINDLAND 324 936 199 602 112 485
STEIN KRINGSTAD ANDERSEN 297 213 126 944 101 808
UNNI LUNDQUIST NORRØNE 290 003 0 106 025
ALESSIO MARIA CELIBERTI 237 158 0 82 624
ANNE MARIE ASKELUND 224 113 0 81 799
ANNE BRITT STYRMO 212 749 0 73 364
MOHAMMAD IQBAL 182 597 0 59 623

Gjennomsnitt for poststedet 0660 Oslo

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CELIBERTI Alder
Inntektssøyle 208 760
Formuesøyle 104 640
Inntektssøyle 265 926
Formuesøyle 252 475
Inntektssøyle 209 097
Formuesøyle 73 098
Inntektssøyle 339 819
Formuesøyle 438 379
Inntektssøyle 237 158
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 156 913
over 80
Formuesøyle 762 603
Inntektssøyle 184 321
70 - 79
Formuesøyle 292 631
Inntektssøyle 246 389
60 - 69
Formuesøyle 271 766
Inntektssøyle 249 507
50 - 59
Formuesøyle 337 610
Inntektssøyle 279 509
40 - 49
Formuesøyle 254 785
Inntektssøyle 265 248
30 - 39
Formuesøyle 47 586
Inntektssøyle 172 824
20 - 29
Formuesøyle 18 514
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 2

Oslo kommune

Toppliste for 1966-kullet i Oslo kommune
Navn Inntekt Formue Skatt
FRIDTJOF HENRIK LORENTZEN 20 158 746 428 334 492 10 430 555
KARL ERIK KJELSTAD 13 600 260 5 395 307 6 515 339
STÅLE GJENGSET 12 971 877 11 059 675 3 978 480
CHRISTIAN MÜLLER 12 498 710 7 235 099 4 339 268
BÅRD SOLHEIM ANDERSEN 11 590 335 16 188 525 3 393 544
TRULS JOHNNY HAUGEN 10 966 751 8 574 242 5 205 055
THOMAS FREDE LANDE 10 758 059 7 471 640 5 982 550
FRODE TALMO 9 945 499 7 743 102 3 097 729
TANJA MARGARETHA TRONDSEN HOEL 8 157 312 31 770 773 2 625 947
GOTTFRED LANGSETH 7 623 856 3 018 715 3 641 857

Gjennomsnitt for Oslo kommune

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CELIBERTI Alder
Inntektssøyle 217 310
Formuesøyle 448 522
Inntektssøyle 325 086
Formuesøyle 788 127
Inntektssøyle 284 693
Formuesøyle 483 492
Inntektssøyle 407 973
Formuesøyle 527 327
Inntektssøyle 237 158
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 204 300
over 80
Formuesøyle 932 073
Inntektssøyle 251 346
70 - 79
Formuesøyle 1 005 458
Inntektssøyle 338 180
60 - 69
Formuesøyle 1 069 608
Inntektssøyle 380 664
50 - 59
Formuesøyle 1 002 043
Inntektssøyle 354 800
40 - 49
Formuesøyle 771 865
Inntektssøyle 276 267
30 - 39
Formuesøyle 265 275
Inntektssøyle 135 372
20 - 29
Formuesøyle 194 449
Inntektssøyle 3
under 20
Formuesøyle 61

Oslo fylke

Toppliste for 1966-kullet i Oslo
Navn Inntekt Formue Skatt
FRIDTJOF HENRIK LORENTZEN 20 158 746 428 334 492 10 430 555
KARL ERIK KJELSTAD 13 600 260 5 395 307 6 515 339
STÅLE GJENGSET 12 971 877 11 059 675 3 978 480
CHRISTIAN MÜLLER 12 498 710 7 235 099 4 339 268
BÅRD SOLHEIM ANDERSEN 11 590 335 16 188 525 3 393 544
TRULS JOHNNY HAUGEN 10 966 751 8 574 242 5 205 055
THOMAS FREDE LANDE 10 758 059 7 471 640 5 982 550
FRODE TALMO 9 945 499 7 743 102 3 097 729
TANJA MARGARETHA TRONDSEN HOEL 8 157 312 31 770 773 2 625 947
GOTTFRED LANGSETH 7 623 856 3 018 715 3 641 857

Gjennomsnitt for Oslo fylke

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CELIBERTI Alder
Inntektssøyle 217 310
Formuesøyle 448 522
Inntektssøyle 325 086
Formuesøyle 788 127
Inntektssøyle 284 693
Formuesøyle 483 492
Inntektssøyle 407 973
Formuesøyle 527 327
Inntektssøyle 237 158
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 204 300
over 80
Formuesøyle 932 073
Inntektssøyle 251 346
70 - 79
Formuesøyle 1 005 458
Inntektssøyle 338 180
60 - 69
Formuesøyle 1 069 608
Inntektssøyle 380 664
50 - 59
Formuesøyle 1 002 043
Inntektssøyle 354 800
40 - 49
Formuesøyle 771 865
Inntektssøyle 276 267
30 - 39
Formuesøyle 265 275
Inntektssøyle 135 372
20 - 29
Formuesøyle 194 449
Inntektssøyle 3
under 20
Formuesøyle 61

Norge

Toppliste for 1966-kullet i hele landet
Navn Inntekt Formue Skatt
ALF EGIL BOGEN 41 395 459 30 289 084 19 925 043
OLE BJØRN FAUSA 37 906 162 82 166 968 11 884 810
FRIDTJOF HENRIK LORENTZEN 20 158 746 428 334 492 10 430 555
REIDAR HELLANDSVIK NILSEN 18 094 935 104 981 739 6 337 726
RUNE FREYER 14 668 379 481 749 335 9 445 704
KARL ERIK KJELSTAD 13 600 260 5 395 307 6 515 339
WALTER ARNE JACOBSEN 13 190 247 5 856 362 4 645 074
CHRISTIAN ALEXANDER LANDAAS 13 018 678 4 829 180 3 780 033
STÅLE GJENGSET 12 971 877 11 059 675 3 978 480
CHRISTIAN MÜLLER 12 498 710 7 235 099 4 339 268

Gjennomsnitt for hele landet

Inntekt Formue

Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn
Alle Født 1966 Etternavn CELIBERTI Alder
Inntektssøyle 179 811
Formuesøyle 272 563
Inntektssøyle 279 267
Formuesøyle 478 539
Inntektssøyle 240 431
Formuesøyle 219 707
Inntektssøyle 356 168
Formuesøyle 330 461
Inntektssøyle 237 158
Formuesøyle 0
Inntektssøyle 0
Formuesøyle 0
Inntekt Formue
Inntektssøyle 159 812
over 80
Formuesøyle 628 960
Inntektssøyle 197 975
70 - 79
Formuesøyle 717 658
Inntektssøyle 269 945
60 - 69
Formuesøyle 705 869
Inntektssøyle 316 078
50 - 59
Formuesøyle 538 276
Inntektssøyle 304 954
40 - 49
Formuesøyle 344 523
Inntektssøyle 242 451
30 - 39
Formuesøyle 155 146
Inntektssøyle 131 311
20 - 29
Formuesøyle 77 509
Inntektssøyle 5
under 20
Formuesøyle 21