Verd å sjå i Askvoll

Bulandet med Værlandet og Alden i bakgrunnen. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK

Bulandet med Værlandet og Alden i bakgrunnen. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK

Opplev trolldom, helleristingar og fiskevær i Askvoll.

Bulandet/Værlandet

særmerkt fiskevær. Rorbuferie.

Ingolfr Arnarson. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Ingolfr Arnarson. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Vilnes kyrkje

frå 1600-talet, Atløy.

Ingolfr Arnarson-bautaen

i Rivedal over første landnåmsmannen på Island.

Kyllaren og Askvika

Naturreservat/våtmarksområde (verna 1991).

Fornminne på Stavenes og Atløy

Utsiktspunkt på Staveneset. 11 små helleristingsfelt frå bronsealderen, og om lag 30 gravrøyser truleg frå same tid og yngre jarnalder.

Grimmelid Kobberværk

Gamle kopargruver på nordsida av Staveneset mot Stongfjorden. Store slagghaugar har sett tydelege spor etter drifta i terrenget.

Våtmarksområdet Kyllaren. Foto: Ottar Starheim, NRK

Våtmarksområdet Kyllaren. Foto: Ottar Starheim, NRK