Verd å sjå i Årdal

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

Det gamle tunet

«ne' me sjøen» i Ofredal. Verna gardsanlegg med m.a. våningshus og vassdriven sag. (Sjå «Skogsdrifta og Ofredalssaga».)

Vettisfossen, den gamle saga i Ofredal og 1000-meteren er noko av det du kan oppleve i Årdal.

Vettismorki

Utladalen landskapsvernområde og Jotunheimen nasjonalpark. Vanlegaste ruta går frå Vetti gard, som har teke imot turistar sidan 1820.


Vettisfossen

275 meter loddrett fall, i Utladalen i Øvre Årdal. Noregs høgste foss i fritt fall etter at Mardalsfossen i Romsdal er utbygd, og eitt av dei første naturobjekta i Noreg som vart freda, i 1924. Sjå: Utladalen landskapsvernområde.

Dagfinnsteinen

frå 1200-talet ved Årdal kyrkje på Årdalstangen. Steinen har runeskrift som fortel at presten Dagfinn song messe der. (Sjå «Kyrkjer i Årdal»).

Gruvegangane

til gamle Årdal Koparverk frå 1700-talet. Blåberggruvene er synlege frå Øvre Årdal og frå vegen Årdal-Turtagrø. På Årdalstangen er det teke vare på «Koparverkshuset» frå tidleg 1700-tal. Huset vart funne att som bryggarhus på garden Sørheim i Luster og flytta til Årdal av historielaget i 1954. Koparverkshuset er freda.

1000-meteren

– den gamle fjellvegen Øvre Årdal-Tyin med 42 svingar opp Heirsnosi.

Vikinggarden Ytre Moa

i Øvre Årdal, der ein på 1960-talet fann det til no mest komplette gardsanlegg frå vikingtida i Noreg.