Verd å sjå i Årdal

Vassrenne i Ofredal. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK

Vassrenne i Ofredal. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK

Det gamle tunet

«ne' me sjøen» i Ofredal. Verna gardsanlegg med m.a. våningshus og vassdriven sag. (Sjå «Skogsdrifta og Ofredalssaga».)

Vettisfossen, den gamle saga i Ofredal og 1000-meteren er noko av det du kan oppleve i Årdal.

Utsyn frå Morkaskaret mot Vettismorki og med tindane i Hurrungane. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Utsyn frå Morkaskaret mot Vettismorki og med tindane i Hurrungane. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vettismorki

Utladalen landskapsvernområde og Jotunheimen nasjonalpark. Vanlegaste ruta går frå Vetti gard, som har teke imot turistar sidan 1820.

Vettisfossen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vettisfossen. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vettisfossen

275 meter loddrett fall, i Utladalen i Øvre Årdal. Noregs høgste foss i fritt fall etter at Mardalsfossen i Romsdal er utbygd, og eitt av dei første naturobjekta i Noreg som vart freda, i 1924. Sjå: Utladalen landskapsvernområde.

Dagfinnsteinen

frå 1200-talet ved Årdal kyrkje på Årdalstangen. Steinen har runeskrift som fortel at presten Dagfinn song messe der. (Sjå «Kyrkjer i Årdal»).

Gruvegangane

til gamle Årdal Koparverk frå 1700-talet. Blåberggruvene er synlege frå Øvre Årdal og frå vegen Årdal-Turtagrø. På Årdalstangen er det teke vare på «Koparverkshuset» frå tidleg 1700-tal. Huset vart funne att som bryggarhus på garden Sørheim i Luster og flytta til Årdal av historielaget i 1954. Koparverkshuset er freda.

1000-meteren

– den gamle fjellvegen Øvre Årdal-Tyin med 42 svingar opp Heirsnosi.

Tek du ein spasertur på den gamle vegen til fjells får du eit svimlande utsyn over Øvre Årdal. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Tek du ein spasertur på den gamle vegen til fjells får du eit svimlande utsyn over Øvre Årdal. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Vikinggarden Ytre Moa

i Øvre Årdal, der ein på 1960-talet fann det til no mest komplette gardsanlegg frå vikingtida i Noreg.

Ytre Moa sett frå vegen mot Tyin. Til høgre ser vi vegen som er bygd for å gjere området lettare tilgjengeleg. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Ytre Moa sett frå vegen mot Tyin. Til høgre ser vi vegen som er bygd for å gjere området lettare tilgjengeleg. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Dette synet av Store Skagastølstind (2405 m.o.h.) kan du få om du stansar ved rasoverbygget i Jåteli på vegen mellom Øvre Årdal og Tyin. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Dette synet av Store Skagastølstind (2405 m.o.h.) kan du få om du stansar ved rasoverbygget i Jåteli på vegen mellom Øvre Årdal og Tyin. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.