Stryn Sommarskisenter

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

I 1972 opna Stryn Sommarskisenter på Tystigen på Strynefjellet. Her er det bygd stort servicehus med kafé, og anlegget har hatt stolheis sidan 1986. Anlegget er bygt i området der det årlege Strynefjellsrennet vart avvikla frå 1937.

I 1990 fekk ei Oslo-jente skadar etter at ho fall ned i ein bresprekk. Ho skulda sommarskisenteret for dårleg sikring og gjekk til sak, og vart av Høgsterett tilkjent 1,6 millionar kroner i erstatning. Skisenteret hadde ikkje råd å betale, og slo seg sjølv konkurs i januar 2002.

Sidan tok Skibenes-familien frå Nordfjordeid over drifta av skisenteret under namnet Stryn Sommerski. I 2010 kom bedriftene Moods of Norway (sjå denne under Industri og næring i Stryn - startår 2005 - og Nordfjord Kjøtt AS inn som hovudaksjonærar i selskapet, og Skibenes-familien vart kjøpt ut. Men i 2014 vart sommarskiselskapet slege konkurs etter ein varm sommar som gjorde at sesongen vart svært kort. I november same året vart det kjent at Idar Aaboen frå Skjåk tok over.

På Strynefjellet hadde det heilt sidan 1971 vore alpinsamlingar der ein brukte eit enklare tautrekk før det store anlegget kom.