Sogn og Fjordane Rederiforening

Ringnotbåten Sjøglans, eigd av Heggøy AS i Askvoll. Foto: Sølve Slagnes.

Ringnotbåten Sjøglans, eigd av Heggøy AS i Askvoll. Foto: Sølve Slagnes.

Fiskebåtredernes Forbund vart skipa i 1946 som eit særforbund under Norges Fiskarlag.

Fiskebåtredernes Forbund rekrutterer medlemmene først og fremst mellom eigarar av større fiskebåtar i havfiskeflåten. Sogn og Fjordane Rederiforening vart skipa i 1954 som eit fylkeslag innan Fiskebåtredernes Forbund. Medlemstalet i fylkeslaget har lege mellom 20 og 30 fiskebåtreiarar.

Kåre Furnes - mangeårig leiar i Sogn og Fjordane Rederiforening. Foto: NRK.

Kåre Furnes - mangeårig leiar i Sogn og Fjordane Rederiforening. Foto: NRK.

Trygdelag for fiskeflåten

Med motorisering og større båtar vart det trong for forsikringslag der ein kunne assurere båt og bruk. Det første lokale sjøassuranselaget som ein kjenner til i Sogn og Fjordane kom i gang i Solund kommune ein gong kring 1900.

Nordfjord Gjensidige Sjøassuranseforening vart skipa i 1910. Dette laget tok sikte på å syte for sjøassuranse for fiskebåtar frå heile Sogn og Fjordane. I 1928 vart dette laget avløyst av Sogn og Fjordane Sjøtrygdelag med kontorstad i Måløy. Disponent var Bernt Borgundvåg. Seinare endra laget namn til Havtrygd, og utvida etter kvart forretningsdistriktet sitt til heile den sørnorske kysten.

Havtrygd flytta hovudkontoret frå Måløy til Bergen i 1965. Havtrygd har i dag avdelingskontor i Måløy og Flekkefjord. I 2006 forsikra Havtrygd kring 875 fiskefarty.