Sogn og Fjordane Rederiforening

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

Fiskebåtredernes Forbund vart skipa i 1946 som eit særforbund under Norges Fiskarlag.

Fiskebåtredernes Forbund rekrutterer medlemmene først og fremst mellom eigarar av større fiskebåtar i havfiskeflåten. Sogn og Fjordane Rederiforening vart skipa i 1954 som eit fylkeslag innan Fiskebåtredernes Forbund. Medlemstalet i fylkeslaget har lege mellom 20 og 30 fiskebåtreiarar.

Trygdelag for fiskeflåten

Med motorisering og større båtar vart det trong for forsikringslag der ein kunne assurere båt og bruk. Det første lokale sjøassuranselaget som ein kjenner til i Sogn og Fjordane kom i gang i Solund kommune ein gong kring 1900.

Nordfjord Gjensidige Sjøassuranseforening vart skipa i 1910. Dette laget tok sikte på å syte for sjøassuranse for fiskebåtar frå heile Sogn og Fjordane. I 1928 vart dette laget avløyst av Sogn og Fjordane Sjøtrygdelag med kontorstad i Måløy. Disponent var Bernt Borgundvåg. Seinare endra laget namn til Havtrygd, og utvida etter kvart forretningsdistriktet sitt til heile den sørnorske kysten.

Havtrygd flytta hovudkontoret frå Måløy til Bergen i 1965. Havtrygd har i dag avdelingskontor i Måløy og Flekkefjord. I 2006 forsikra Havtrygd kring 875 fiskefarty.