Skular i Askvoll

Gjelsvik skule. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Gjelsvik skule. Foto: Ottar Starheim, NRK.

I Askvoll kommune har det fram gjennom tida både husmorskule, middelskule og realskule, og kommunen var på nippet til å få gymnas på byrjinga av 1920-talet. Husmorskulen som starta i Holmedal i 1877 var ein av dei første av dette slaget i landet. Tanken var at jentene som gjekk der, skulle vende heim etter endt utdanning arbeide som misjonærar for betre matvanar og større reinsemd i husstellet.

Første skulen i Askvoll

Fram til 1859 heldt folkeskulen i Askvoll til i ein bygning som vart kalla «Bispestova» i Prestegarden. Deretter vart skulen flytta til Klokkargarden, og i 1921 til ny skulebygning i Straumen for krinsane Askvoll, Ringstad og Olset (sjå Skulesentralisering i Askvoll).

I Askvoll er det som elles i fylket ei lang rekkje nedlagde skular. Dette er Rivedal med gamleskulen midt i biletet. Foto: Ottar Starheim, NRK.

I Askvoll er det som elles i fylket ei lang rekkje nedlagde skular. Dette er Rivedal med gamleskulen midt i biletet. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Andre folkeskular som ein kjenner byggeåret til:

Kvammen skule

Første skulehuset i Kvammen vart bygt i 1899.

Gjelsvik

fekk skulehus i 1901. Her var Ole Bergesen Eikeland lærar fram til 1912. Huset vart rive i 1976, og bygda fekk ny og moderne skule.

Stongfjorden skule

vart bygd i 1918. I 2008 vart dei tre øvste klassestega flytta til Askvoll.

Stongfjorden skule. Skulehuset vart bygt i 1918 og er seinare påbygt. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Stongfjorden skule. Skulehuset vart bygt i 1918 og er seinare påbygt. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Fylkets første husmorskule i Holmedal

Husmorskule/amtsskule for jenter vart starta på Holmedal gard i 1877.

Skulesentralisering i Askvoll

I 1921 skjedde ei av dei første store skulesentraliseringane i Sunnfjord ved at dei tre krinsane Askvoll, Ringstad og Olset vart slegne saman.

Atløy skule. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Atløy skule. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Stongfjorden middelskule

vart starta i 1933 med seks elevar.

Realskule og gymnasplanar i Askvoll

Under 2. verdskrig vart det starta privat realskule i Askvoll i 1941.

Ungdomsskulen i Askvoll

- først sentralisert, og så desentralisert.

Gamle Værlandet skule. Foto: Ruth Bakke.

Gamle Værlandet skule. Foto: Ruth Bakke.

Dagens skular:

  • Askvoll (1.-10. kl.)
  • Gjelsvik (1.-10. kl.)
  • Bulandet (1.-10. kl.)
  • Atløy (1.-7. kl.)
  • Stongfjorden (1.-4. kl.)
  • Holmedal Montessoriskule (privatskule) - sjå Skulesentralisering i Askvoll.
Bulandet skule. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.

Bulandet skule. Foto: Merete Husmo Høidal, NRK.