Skjolden som by i 1840?

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

Etter skriveri i Oslo-avisa «Morgenbladet» og oppmoding frå Lærdal kommunestyre i 1839 om at Lærdalsøyri måtte få bystatus, sette Stortinget ned ein komité som fekk i oppdrag å finne ein høveleg stad for ein by i indre Sogn.

I Stortinget var det sogndølen Mons Eggum som gjorde opptaket til kommisjonen, som m.a. fekk med seinare amtmann Michael Conrad Sophus Emil Aubert som medlem. Kommisjonen vurderte byplassering i Skjolden, Kaupanger og Årdalstangen også, men gjekk i 1840 samrøystes inn for Lærdalsøyri.

I 1842 gjekk regjeringa inn for at Lærdalsøyri skulle bli by samstundes med Haugesund og Namsos. Men Stortinget avviste alle framlegga då, og sidan kom ikkje tanken om by i indre Sogn opp att.

Les også: