Samferdsle i Selje

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


Stadhavet er rekna som eit av dei mest vêrharde opne havstykka langs Norskekysten. Frå forhistorisk tid har seglande difor drege mindre båtar over land.

Vegar i Selje

Vegen over Dragseidet er ein av dei eldste offentlege vegane i Noreg.

Ferdsla på sjøen i Selje

Eide i Moldefjorden var den første stoppestaden for fylkesbåtrutene i Selje i 1862.

Post i Selje

Frå 1823 gjekk postruta Ålesund-Bergen over Mannseidet mellom garden Eide i Moldefjorden og til garden Einehaugen på Kjøde-sida. På Eide var det postopneri.

Telefon i Selje

Selje fekk rikstelefon i 1899.

Rutebilar

Johannes Ervik starta på 1930-talet passasjer- og postkøyring til bygdene på Ytre Stadlandet. Rutene hadde korrespondanse med rutebåtar på Leikanger (til Møre) og i Selje (Fylkesbaatane). Gullik M. Hoddevik tok seinare over i same ruta.