Samferdsle i Naustdal

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


Høge fjell og bratte hamrar gjorde at Naustdal ikkje fekk vegsamband med Førde før i 1937, og med Florø i 1945. Bygdene kring Vevring måtte vente heilt til slutten av 1950-talet før dei fekk vegsamband med omverda. Fram til då var det Fylkesbaat-rutene som danna hovudnerven mellom bygdene langs Førdefjorden, støtta av ei mengd lokale skyssbåtar.

Gamle driftevegar i Naustdal

Frå gamalt gjekk det drifteveg frå Nordfjord til Sogn over Instedalen i Naustdal.

I korg over elva

Gardane Sundet, Slettemark og Savland på ligg på nordsida av Nausta, og det kunne ofte vere både vanskeleg og farleg å kome seg over til sørsida der hovudvegen og skulen låg.

Ferdsla på fjorden i Naustdal

Heilt frå den offentlege skyssordninga vart innført på 1600-talet var det skysstasjonar i Førde, Naustdal og Tingneset i Vevring.

Køyrevegar i Naustdal

Først i 1937 vart vegen mellom Førde og Naustdal opna, og samanhengande veg mellom Førde og Florø i 1945.

Naustdal Automobilselskap

vart skipa av aksjonærar i Instedalen, og starta rutedrift opp Naustedalen i 1928.

Naustdal Billag

- sjå Naustdal Automobilselskap.


Rutebuss

I dag har Naustdal m.a. rutebussamband med Førde og Florø med Sunnfjord-bussen til Firda Billag.

Jernbaneplanar langs Førdefjorden

På 1920-talet var det planar om jernbane på strekninga Førde-Naustdal-Vevring-Stavang-Eikefjord-Florø.


Post i Naustdal

Vevring fekk postkontor i 1856, Naustdal i 1860.

Telefon i Naustdal

Naustdal fekk telefonsamband i 1893.