Samferdsle i Bremanger

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


Sagnfjellet Hornelen

Skipsleia gjennom Frøysjøen og under den mektige Hornelen har frå gamalt av trollbunde dei reisande, og sjøklippa har vore eit seglingsmerke.

Ferdsla på sjøen i Bremanger

- oversikt over skysstasjonane ved fjordane og sjøen, og stoppestadene for rutefarten.


Køyrevegar i Bremanger

- omtale av vegane, og m.a. Bremanger-sambandet som gav fastlandssamband for 19.00 menneske på øyane Bremanger og Frøya.

Kartskisse frå 1911, frå boka Norges fyr.

Kartskisse frå 1911, frå boka Norges fyr.

Telegraf og telefon i Bremanger

- mange av dei små bygdene i Bremanger hadde eigen telefonsentral.

Fiskeritelegrafen i Bremanger

Kalvåg vart knytt til den såkalla «Fiskeritelegrafen» i 1864.

Posten i Bremanger

Smørhamn fekk det første postopneriet i «gamle» Bremanger kommune i 1858 – same året som Fylkesbatane starta rutene sine.

Smørhamn fyr

vart bygt i 1871 som bemanna fyr. Fyret vart nedlagt i 1936 og erstatta med fyrlykt. Sjå også: Fiskerifyra kring Flora.

Rutebilane i Bremanger

vart starta av Abraham Terdal i 1947. Sjå Handel og gjestgiveri i Bremanger.