Peder Jørgenson Finde

Peder Jørgenson Finde gav denne altartavla til Førde kyrkje i 1643. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Peder Jørgenson Finde gav denne altartavla til Førde kyrkje i 1643. Foto: Kjell Arvid Stølen, NRK.

Peder Jørgenson Finde (1610-1691). Sokneprest i Førde, og prost frå 1659. Samla seg store eigedomar.

Han eigde fjerdeparten av all jord i Førde, og hadde eigedomar over heile Vestlandet. Ein av dei rikaste menn i Sunnfjord. Gav den staselege barokktavla til Førde kyrkje i 1643.

Gift med Lussi som var dottera til Henrik Nitter i Sogn.