Nordfjord Ungdomskorps

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

Nordfjord Ungdomskorps (NUK) vart skipa i 1986 etter opptak av Per Håkon Oftedal. Det er eit felles korps for dei beste janitsjarmusikarane i Nordfjord. Korpset vart seinare utvida og omdøypt til Sogn og Fjordane Janitsjarkorps. I jubileumsåret 2006 talde korpset 70 medlemer, og gav ut eiga plate med musikk komponert av folk frå Sogn og Fjordane.

Etter dette gode året fekk korpset ein nedgang i medlemstalet. Korpset vart seinare utvida og omdøypt til Sogn og Fjordane Janitsjarkorps. I jubileumsåret 2006 talde korpset 70 medlemer, og gav ut eiga plate med musikk komponert av folk frå Sogn og Fjordane. Etter dette gode året fekk korpset ein nedgang i medlemstalet.

Regionkorps for to fylke

I 2008 endra korpset på nytt namn til NUK – Nordvest Ungdomskorps – fordi det gjekk over til å verte eit regionkorps for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. NUK vert såleis eit regionkorps under NMF Nordvest.