Nasjonalparkar

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk


Jotunheimen nasjonalpark

vart skipa i 1980 og ligg i kommunane Årdal og Luster i Sogn og Fjordane og Lom og Vang i Oppland fylke. Det verna området er på 1.145 kvadratkilometer.

Jostedalsbreen nasjonalpark

I 1992 vedtok Stortinget å gjere Jostedalsbréen med nærliggjande bréar og sidedalar til nasjonalpark. Det samla arealet til nasjonalparken er på 1320 kvadratkilometer.

Hallingskarvet nasjonalpark

vart skipa i 2006 og dekkjer eit fjellområde på 450 kvardratkilometer i kommunane Aurland, Hol og Ulvik. Ein av dei viktigaste grunnane til å skipe nasjonalparken var å sikre leveområdet for villreinstammen i Nordfjella.

Breheimen nasjonalpark

vart skipa i august 2009 om omfattar eit areal på 1691 kvadratkilometer i Luster i Sogn og Fjordane og kommunane Skjåk og Lom i Oppland. I tillegg er det skipa landskapsvernområde på Strynefjellet, Mysubytta, Høydalen, Mørkridsdalen og Vigdalen, samt Høyrokampen naturreservat. Vernet omfattar dermed 1794 kvadratkilometer.

Omfanget av nasjonalparkane i Sogn og Fjordane

Tala står for samla areal i kommunane, kvadratkilometer nasjonalpark og prosentvis del nasjonalpark i kommunen:

Stryn 1381 469 34
Gloppen 1028 41 7
Jølster 671 142 21
Førde 586 40 7
Balestrand 430 8 2
Sogndal 746 107 14
Luster 2707 694 26
Årdal 976 52 5
Aurland 1468 7 0,5

(Breheimen nasjonalpark på 1691 kvadratkilometer, skipa i august 2009, er ikkje rekna med i oversynet).

56 fjell over 2000 meter

Innafor nasjonalparkane finn vi alle dei 56 fjelltoppane som er over 2000 meter høge.