Lensmannen knuste robåtar

Frå Sogn og Fjordane

Gå til: navigering, søk

I forvirringa dei første dagane etter krigsutbrotet, fekk lensmannen i Aurland ordre om å knuse alle robåtar i Flåm og Aurland.

Truleg såg norske militære føre seg ein heil flåte med sogne-robåtar stemnde ut fjorden frå Flåm - fullasta med tyskarar som skulle invadere landsdelen!

Men sjølv om bakgrunnen for ordren verkar absurd, vart den likevel utført av den lokale lensmannen, som knuste kvar robåt langs strendene! Men i Undredal var det folk som tykte det var for ille å knuse gode båtar, og søkkte dei heller ned, slik at dei kunne bergast seinare. Ein robåt vart dregen fram i dalen og gøymt der.

På høgdegarden Nedbergo fekk dei lov å ha robåt fordi kona på garden venta barn, og det var naudsynt å ha robåt når jordmora skulle hentast. Men årane måtte dei gøyme godt i ei ur langt unna båten.