Kyrkjer i Fjaler

Dale kyrkje. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Dale kyrkje. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Dale kyrkje

vart bygd i 1864.

Guddal kyrkje

vart bygd i 1870.

Hellevik bedehuskapell

vart bygt i 1978. Arkitektar Johannes Brendehaug og Olav Hovland. Byggmeistrar Johannes Brendehaug og Jonas Lone. Altartavle, preikestol, døypefont og anna inventar frå byggeåret eller seinare.

Hellevik bedehuskapell. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Hellevik bedehuskapell. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Folkestad bedehuskapell

vart bygt i 1913. Arkitekt er ikkje kjend. Byggmeister Gerhard Folkestad. Huset vart først bygd som bedehus, og seinare utvida. Altartavle frå 1940 måla av prost Sigurd Folkestad. Utstyr og inventar elles frå byggeåret eller seinare.

Folkestad bedehuskapell. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Folkestad bedehuskapell. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Kyrkje på Åsnes

I det gamle skriftet «Bjørgynjar Kalfskinn» står det at det på 1300-talet stod ei kyrkje på Åsnes ved Dalsfjorden. Kyrkja skal ha stått på garden Bakkebø.

Krossen i Korssund

Ved den gamle siglingsleia i det trange Korssundet står ein fire meter høg steinkross på ein haug. Sundet har fått namn etter den mystiske krossen.

Krossen i Korssund. Foto: Ottar Starheim, NRK.

Krossen i Korssund. Foto: Ottar Starheim, NRK.